เนื้อเพลง รำบายศรี

มา..เถิดเย้อ..มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย
หมู่..ชาวเมืองมาเบื้องขวานั่งส่ายล่ายเบื้องซ้ายนั่งเป็นแถว
ยอ..พาขวัญไม้จันทร์เพริศแพร้วขวัญ..มาแล้วมาสู่คิงกลม
เกศแก้วหอมลอยลม หอมเอื้องชวนดมเก็บเอาไว้บูชา
ยามเมื่อฝนเจ้าอย่าคลาย ยามเมื่อสายเจ้าอย่าคลา
อยู่ที่ไหนจงมารับด้ายไชยามาคล้องผ้าแพรขเจ้า
(ดนตรี)
มา..เถิดเย้อ..มาเย้อขวัญเอย มาเย้อขวัญเอย
อยู่ดินแดนใดฟากฟ้าแดนไกลขอให้มาเฮือนเฮา
จงอย่าคิดอาลัยชู้เขา ขออย่าเว้าขวัญเจ้าจะตรม
หยาด..น้ำค้างพร่างพรมขวัญเจ้าอย่าเพลินชมป่าเขาลำเนาไพร
เชิญ..มาทัดพวงพยอม ทาน้ำหอมให้ชื่นใจ
เหล่าข้าน้อยแต่งไว้ ร้อยพวงมาลัยจะคล้องให้สวยรวย...(ดนตรี)....