สติวินัย
วิธีระงับอนุวาทาธิกรณ์ของสงฆ์ด้วยไม่ต้องพิจารณา เพียงแต่สวดกรรมวาจาประกาศความไม่มีโทษของจำเลยไว้ ซึ่งเรียกว่า ให้สติวินัย แล้วยกฟ้องของโจทก์เสีย (ป.).
method of acquitting monk of minor offense without necessity of a hearing by use of a chant which declares the innocence of the accused.