ป้าง
ชื่อโรคชนิดหนึ่ง มีลักษณะโตที่ท้องเหมือนเด็กเป็นโรคซาง เรียก ป้าง อย่างว่า ปูมหลวงบอกยาป้าง แม่ฮ้างบอกยาเสน่ห์ คนโลเลสั่งสอนชาวบ้าน เหล่านี้คนโบราณไม่นับถือ (กาพย์ปู่).
enlargement of the spleen.