ม่าน
เครื่องบังทำด้วยผ้า เรียก ผ้าม่าน อย่างว่า มีแท่นแก้วเลีนไว้ม่านมุง (กาไก) ลดม่านกั้งนอนเทิ้งแทบนาง (ผาแดง).
curtain.