IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate บันทึกฝันของนักเดินทาง IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate
IsanGate IsanGate
IsanGate บันทึกใบลานจารความคึดฮอด

หม่องโสเหล่ฅนบ้านเฮา
IsanGate
 
View     Stat

ตั้งแต่ : ๑๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

 

 

 

 

 

Help Me Please!

 

 

 

 

 

 

 

Isangate_Sa-On_Header
ผญา สุภาษิตอีสาน
dใจประสงค์สร้าง กลางดงกะว่าท่ง ใจขี้คร้าน กลางบ้านกะว่าดง
      (ถ้าใจสู้ (ขยัน) อยู่กลางป่าดงก็เหมือนกลางทุ่ง ถ้าเกียจคร้านแม้อยู่กลางหมู่บ้านก็เหมือนในกลางป่า)

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ "บ้านของฅนอีสาน" เว็บไซต์แห่งนี้ จัดทำขึ้นก็ด้วยความหวังว่า ที่นี่จะเป็นชุมชนแหล่งอ้างอิงในทางวิชาการแก่ลูกหลานของเราในวันข้างหน้า ด้วยความเชื่อที่ว่า ชนชาติที่เป็นอารยะ ต้องมีรากเหง้า และที่มาอันยาวนาน ด้วยภาษาและขนบธรรมเนียมของตนเอง ความภาคภูมิใจในความเป็นฅนอีสานจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมา

คำประกาศและปณิธาณของเรา

แม้ว่าเราจะมีความต้องการทรัพย์จากการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์มากเพียงใดก็ตาม แต่เราจะไม่ขอรับการโฆษณาที่ผิดกฏหมายบ้านเมือง หรือศีลธรรมจรรยาอันดีของคนไทย เพื่อให้สังคมไทยเป็นสุข ท่านที่ติดต่อขอลงโฆษณาเกมส์ การพนัน การหลอกลวง ให้เยาวชนหลงเชื่อ จมดิ่งสู่ความมืดบอดแห่งปัญญาทั้งหลาย เราขอปฏิเสธทั้งหมด และจะไม่มีการติดต่อกลับไป โปรดทราบว่า จดหมายติดต่อของท่านได้รับเกียรติลงถังขยะไปแล้ว ขอบคุณครับ

ฤดูฝนมาแล้วจ้า
 
ฝนมาพาชื่นใจ
อยากเห็นความชุ่มฉ่ำอย่างนี้

ปีนี้ถ้าเชื่อตามคำทำนายจาก พระยาแรกนาและพระโคเสี่ยงทาย ในพิธีแรกนาขวัญปีนี้ พระยาแรกนาหยิบเสี่ยงทาย ผ้านุ่ง 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี ขณะที่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล เสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ หญ้า ปรากฎว่า กินข้าว ข้าวโพด หญ้า พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

ก็ขอให้เป็นจริงดังว่าครับ พี่น้องบ้านเราจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้าง ฝนก็มีแต่พอดีอย่าท่วมให้ทุกข์ทรมานนานไป อย่าให้แห้งแล้งนาน ให้พืชผลได้ออกดอกเบ่งบานเต็มทุ่งกว้าง ได้ชื่นชมในผลผลิตกันทุกเขตพื้นที่ แต่อย่าลืมทำการบำรุงดินด้วยวิธีการทางเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชผลแบบผสมผสานอย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยว (อย่างเดียว) ให้สามารถออกดอกผลได้กิน ได้แลกเปลี่ยน ได้ขายกันตลอดปี ปรับปรุงพื้นที่ให้มีทั้งแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ได้ทั้งปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์พร้อมๆ กัน ยกเอาแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงมาน้อมนำปรับใช้

วันนี้ "เราคนไทยทุกคน อย่านึกถึงพ่อ พูดว่ารักพ่อ แต่ลมปาก จงนำคำสอนของพ่อมาปฏิบัติให้เกิดผล ให้พ่อได้รับรู้ว่าลูกรัก เชื่อ และทำตามรอยพ่อต่อไป" เราเกิดอยู่ในแผ่นดินสุวรรณภูมิที่สงบสุข ร่มเย็น มีทรัพย์ในดิน สินในน้ำมากมาย เพียงแต่เรามาร่วมมือกันพลิกฟื้นผืนดินนี้ให้สมบูรณ์อีกครั้ง

IsanGate Radio Online

Ads

นำเอาแนวคิดทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวง มาใช้ปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรม หันมาใช้ทรัพยากรอย่างเห็นคุณค่า สร้างมูลค่าด้วยแนวคิดใหม่ทำใหม่ ทำเพื่อให้พออยู่พอกิน พอเพียงแก่การดำรงชีวิต ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เหลือจากกินก็แจกจ่ายแบ่งปันเพื่อนบ้าน แลกเปลี่ยนกันในสิ่งที่ขาดเหลือ เป็นสุขครับ

พ่อหลวงของเฮาเพิ่นบอกลูกคนไทยสู่คนหว่า "เศรษฐกิจพอเพียง บ่ได้หมายถึง อยู่อย่างขาดแคลน อดอยาก" ให้หมายถึง มีกินทุกอย่างจากการทำเอง ปลูกเอง เหลือก็เอาไปแลก แจกจ่ายกับผู้อื่นในสิ่งที่เฮาบ่มี มีนาเฮ็ดแล้วได้เข้าหลายเอาไปแลกเกลือ แลกปลาจากทางมีน้ำ เก็บใส่ไหไว้กินยามขาดแคลน อย่าสิมุ่งแต่ปลูกขายอย่างเดียวมันบ่รอด ผืนดินแบ่งเป็นส่วนๆ ที่อยู่อาศัยไว้ซ้นห่มบังแดดฝน มีสระน้ำเก็บกักไว้ใช้ยามแล้ง เลี้ยงปลา ปลูกพืชสวนครัวฮิมสระ ปลูกไม้ผลให้ร่มเงา เลี้ยงสัตว์หมู หมา เป็ด ไก่ วัว ควาย ไว้ใช้งานเป็นอาหารบางส่วน ที่เหลือก็ปลูกข้าวอินทรีย์บ่ต้องเผิ่งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง (ฆ่าเจ้าของพร้อมพุ้นล่ะ) บ่ยาก บ่จนเด้อพี่น้อง

คลิกถืกใจเฮา เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆ
ทางเฟซบุ๊คกันได้ครับ
แอบทันสมัยหน่อยหนึ่ง
สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

อยากเว้าถึงเรื่องของการทำการเกษตรของพี่น้องบ้านเฮาจักหน่อยครับ ตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเฮานั้นเฮ็ดการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัว ถ้าเหลือก็เอาไว้แลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆ ที่เจ้าของบ่มี อย่างเอาเกลือมาแลกเข้า ได้เกลือมาเฮ็ดปลาแดก มีปลาแดกหลายกะเอาไปแลกผักอางนางหญ้าจากเฮือนอื่น บ่ได้เฮ็ดเพื่อขายแต่อย่างใด พวกเฮามีพออยู่พอกินกันมาจนกระทั่งรัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ได้มีการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขึ้นมา กำหนดให้มีการผลิตสินค้าเกษตรต่างๆ เพื่อขาย นั่นคือจุดกำเนิดแห่งความยากจนมาจนบัดนี้...

คือหว่าจั่งซั่นน้อ เหตุผลง่ายๆ คือ เกษตรกรบ้านเฮานั้นบ่ได้มีความฮู้ในด้านการบริหารการเกษตร ระบบเศรษฐกิจ การค้าขายดีพอ ทุกอย่างถืกกำหนดโดยพ่อค้าคนกลาง บ่หว่าสิเป็น ข้าว ปอ มันสำปะหลัง ข้าวโพด พริก ผัก พวกเฮาเห็นสินค้าคัวใดมีราคาดีก็แห่กันไปปลูกจนล้นตลาด ราคาตก ขาดทุนยุบยับ ผู้รวยเอารวยเอาคือพ่อค้าที่รับซื้อและขายปุ๋ย ขายยาฆ่าแมลง เป็นวัฏจักรเรื่อยมา เพราะกลไกภาครัฐอ่อนแอ ไม่ได้ช่วยเกษตรกรอย่างจริงจัง ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพ่อค้า ไม่มีการกำหนดขอบเขตการปลูก (กำหนดโซนนิ่ง) เพื่อพยุงราคาให้เหมาะสม ให้ความรู้ในการปลูก คัดเลือกพันธุ์ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และเว้นการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย

เมื่อราคาตกต่ำมากๆ ก็ได้แต่ออกมาประท้วง เดินขบวน ให้รัฐบาลช่วย ความคิดง่ายๆ ของนักการเมืองคือ การประกันราคา หรืออุดหนุนราคา แต่รัฐบาลไม่ใช่พ่อค้า มีสินค้าในมือแต่ค้าขายไม่เป็นสุดท้ายก็กลายเป็นขยะ เป็นของเน่า ขายไม่ได้ราคา หรือถูกโกงเอาไปด้วยราคาถูกๆ ใครเสียหาย ประชาชนผู้เสียภาษีซิครับที่ต้องรับกรรมในการชดใช้หนี้สินเหล่านั้น สงสัยต้องหยุดครับ หยุดคิด ตรึกตรอง พ่อหลวงบอกเสมอว่า เศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นจะแก้ความยากจนได้ อย่าหวังพึ่งใครนอกจากตัวเราเอง...

บ้านเราต้องอยู่อย่างพอเพียง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงไว้ให้มั่น จึงจะเอาตัวรอดในเศรษฐกิจยุคนี้ ลองไปเบิ่งเว็บไซต์ชีวิตพอเพียงกะสิได้ความคึดดีๆ หลายเด้อ

สนใจลงโฆษณาติดต่อที่นี่

ปีใหม่ ๒๕๕๙ ที่กำลังสิมาฮอดนี่สิเกิดภัยนาแล้ง ดินแหงแตกเหิบแน่นอน เรื่องธรรมชาติที่ยากสิควบคุมได้ เขื่อนมีน้ำน้อย ชาวไฮ่ชาวนาบ้านเฮาต้องเตรียมการส่อยตนเองให้หลายขึ้นเด้อ พอมีที่มีทางเอาแฮงขุดสร้างเตรียมบ่อ เตรียมสระเก็บกักน้ำไว้ เฮ็ดเกษตรตามทฤษฎีใหม่ของพ่อหลวงเฮา คันแทนาให้กว้างๆ ปลุกแนวอยู่แนวกิน ทั้งไม้ล้มลุก ไม้ผล ในสระเลี้ยงปลา ในนาปลูกข้าว อย่าปลูกเพื่อขายให้เก็บเอาไว้กิน เหลือปากค่อยแจกจ่ายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอง

วามตั้งใจหนึ่งของทีมงานคือ กะตั้งใจไว้ว่า สิพยายามสืบสานตำนานประเพณีต่างๆ ซอกหาความฮู้จากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ปราชญ์ชาวบ้านของอีสานบ้านเฮา รวมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีข้อมูลทั้งหลายทั้งปวง เกี่ยวกับวิถีชีวิต อาหารการกิน ประเพณี วัฒนธรรม ของดีๆ บ้านเฮามานำเสนอให้รอบด้านมากขึ้น ท่านใดที่ทราบ และ/หรือ รู้จักบุคคลที่เป็นภูมิปัญญา ปราชญ์บ้านเฮากะบอกกล่าวกันมาได้เด้อ ข้าน้อยสิได้เดินทางไปพบปะขอความฮู้ และนำมาเผยแพร่ให้ลูกหลานบ้านเฮาบ่ลืมชาติกำเนิด

ที่สำคัญปีที่ผ่านมา... ความตั้งใจของข้าน้อย ที่ได้พยายามดำเนินการเรื่องป้อนข้อมูล ดิกชั่นนารีออนไลน์ภาษาไทย - อีสาน - อังกฤษ ได้เสร็จสิ้นครบถ้วนตั้งแต่อักษร ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก แล้วเมื่อเวลาหนึ่งทุ่ม ห้าสิบห้านาที ของวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ดีใจอีหลีครับ ขั้นต่อไปก็คงเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง และเพิ่มเติมลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับคำเข้าไปให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

และเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งคือ ตัวอักษรไทยน้อย ไทยอีสาน นั้น กำลังจะถูกสร้างสรรค์ให้เป็นอักขระบนระบบคอมพิวเตอร์ มีแป้นพิมพ์เปลี่ยนได้เหมือนกับภาษาอื่นๆ เช่น ไทย-อังกฤษ เราก็จะมี ไทยอีสาน-อังกฤษ เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวนี้จะกระทำโดย คุณเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่นี่ และตอนนี้ยังมีการทดลองเอาไปใช้กับเพลงคาราโอเกะเพื่อการศึกษา โดยอาจารย์สานิตย์ โภคาพันธ์ อยากเห็นกะลองเปิดเบิ่งครับ

สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

ปีนี้ เป็นปีรณรงค์แห่งการปฏิรูปประเทศไทย หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว สลายความขัดแย้งทั้งมวลออกไป ตามภาษิตบ้านเฮาว่า "กินเข้าบ้านโต อย่าโสความเพิ่น" คำแปลง่ายๆ "ข้าวปลาอาหารก็หามากินกันเองด้วยน้ำพักน้ำแรงเจ้าของ อย่าสิไปใส่ใจกับคำหวานผู้อื่นที่เขาบ่เคยคิดแม้แต่จะช่วยเหลือเจือจุนพวกเฮา" นอกจากการอ้างเฮาเพื่อไปกอบโกยกินจนเหลือปาก แล้วขากน้ำลายปลิวมาว่า "ฮักพี่น้องหลายๆ ฮักจนพุงปลิ้น"

ข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ได้มาจากการอนุเคราะห์ของปราชญ์อีสาน และท่านผู้รู้หลายๆ ท่าน ที่มองเห็นคุณค่า และความงดงามในภาษา ศิลปวัฒนธรรมของฅนอีสาน ต้องการที่จะอนุรักษ์และเผยแพร่ให้คงอยู่ตลอดไป กระผมเป็นเพียงผู้นำมาเสนอในรูปแบบของเว็บไซต์ ให้ปรากฏเป็นแหล่งอ้างอิง เพื่อการศึกษาของลูกหลานในวันข้างหน้า หากท่านใดประสงค์จะสนับสนุน ทั้งทางด้านข้อมูล รูปภาพในอดีต หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการดำเนินงาน ก็ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า หรือแม้แต่การให้กำลังใจในการมาเยือน ด้วยการแสดงความเห็นในสมุดเยี่ยม หรือกระดานข่าว ก็จักขอบพระคุณยิ่งครับ

คือเก่านั่นแหล่วมายามแล้วก็ ลงบันทึกสมุดเยี่ยม
หรืออยากสิ โสเหล่กับฅนบ้านเฮา กะเอาโลดเด้อ

Sa-on สะออน "เป็นภาษาพูด (ควมเว้า) ของชาวอีสาน มีความหมายว่า ชอบใจ, พอใจ, ติดใจ ซึ่งพอจะเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษว่า to like, be pleased, be satisfied, be enamored with." เป็นชื่อที่ผมใช้เมื่อทำเว็บนี้ในครั้งแรก แต่ตอนนี้ได้จดโดเมนแล้วชื่อ IsanGate หรือ "ประตูสู่อีสาน" ใช้ได้ทั้งในชื่อ www.IsanGate.com และ www.IsanGate.net ซึ่งมีลิงก์เชื่อมโยงถึงกันได้ และเพิ่มเติมเข้ามาอีกกับผลงานลูกศิษย์ใน Isan in English ลองเบิ่ง

. : : อีสานวันละคำ »» วันนี้ขอเสนอคำว่า...
อยากรู้จักคำและความหมายภาษาอีสานอื่นๆ เพิ่มเติมคลิกที่ปุ่ม Refresh หรือกดปุ่ม F5 หรือ ค้นหาเพิ่มเติมที่นี่ »»

 

ควายนี้มีคุณใหญ่หลวง อยู่อย่างพอเพียง
เมื่อ... ยังไม่จน     อยู่อย่างคนจน     จะไม่มีวันจน
เมื่อ... ยังไม่รวย     อยู่อย่างคนรวย     จะไม่มีวันรวย


คาถาแก้จนของคนไทยยุคเศรษฐกิจถดถอย    

ภูมิปัญญาท้องถิ่น คำนี้ดูเหมือนจะเป็นคำยอดฮิตใน พ.ศ. นี้ หลังจากที่คนไทยจำนวนมาก ได้ลุ่มหลงไปกับการรับเอาอารยธรรมตะวันตกที่เข้ามา โดยไม่ลืมหูลืมตา เกิดปัญหาตามมาทั้งเรื่องชีวิตครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อม แล้ววันนี้ทุกคนก็หันกลับมามอง และเรียกร้องหาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เคยถูกเรียกว่า "ความเชย" เรียกหาสิ่งที่บรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย ของเรา เคยพยายามจะบอกเล่าให้ลูกหลานได้จดจำ และนำไปครองชีวิต คงจะยังไม่สายเกินไปที่เราจะหวนกลับมายึดถือ และปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่ง อยากรู้เรื่องภูมิปัญญาอีสานลองคลิกที่นี่ซิครับ..<<

clเข้ามาชมเว็บไซต์นี้แล้วอยากหาหัวข้อที่น่าสนใจได้รวดเร็ว คลิกที่ Site map เพื่อดูแผนผังเว็บไซต์cl

Update Now

   
 • วันนี้ได้อัพเดทเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ประเพณี งานบุญ ในจังหวัดต่างๆ เชื่อมโยงความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเนื้อหาและเกร็ดความรู้ต่างๆ อัพเดทประวัติศิลปินพื้นบ้านหลายท่านในส่วนวีดีโอประวัติ และผลงานที่น่าสนใจมาให้ได้รับทราบ ชื่นชมร่วมกัน รวมทั้งไฟล์เสียงพิณ เสียงแคน ในส่วนเนื้อหา พิณ/แคน ตามคำขอจากท่านที่สนใจส่งอีเมล์ และแจ้งผ่านมาทั้ง Facebook fanpage ของเฮา และกำลังแสวงหาและรวบรวมข้อมูลของ ศิลปินและปราชญ์พื้นบ้าน แห่งแดนที่ราบสูง บันทึกไว้เพื่อให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงคุณงามความดี และการต่อสู้ชีวิตของบรรดาท่านเหล่านั้น ท่านใดมีข้อมูลจะสนับสนุนก็ยินดีรับดำเนินการครับ ติดต่อผ่านทาง webmaster@isangate.comnew
 • เพิ่มเติมเรื่องราว ภูมิปัญญาอีสาน วิญญาณ ๕ ของฅนอีสาน และศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีสานใต้ เรื่อง กันตรึม ท่วงทำนองแห่งเสียงดนตรีอีสานใต้ที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาไม่เสื่อมคลาย new
 • เรื่องอาหารการกินคนบ้านเฮา มื้อนี้เพิ่มเรื่องของ "หนังควายตากแห้งกับแกงขี้เหล็ก" "ลาบเทาและแกงไข่ผำ" "แจ่วบอง" และเรื่องน่ารู้อื่นๆ ข้าวฮางงอก ข้าวเพื่อสุขภาพ ภูมิปัญญาไทยโบราณจวบจนปัจจุบัน ที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยกาลเวลา คุณภาพ และความจริงด้านวิทยาศาสตร์ จากผู้บริโภคมาแล้ว new
 • เรื่องราวที่น่าสนใจทางวัฒนธรรม ฮีตเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน ตามคำขอของ คุณนภัสวรรณ (ม.มหิดล) และบุญข้าวสาก (ฮีตเดือนสิบ) พร้อม สาร์ทเดือนสิบของชาวสุรินทร์ new
 • เรียนภาษาอีสานจากเพลงเพื่อการฟังเพลงของศิลปินอีสานอย่างได้อรรถรส ม่วนๆ วันนี้เพิ่มเพลงตามคำขอ คือ เพลง มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ของ ตรี ชัยณรงค์ เพลง โอ้ละนอ ของ ก้อง ห้วยไร่ เพลง รับของโจร ของ ศิริพร อำไพพงษ์ และต้องขอขอบคุณ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่ทำให้สามารถค้นหาเพลงที่เคยนำเสนอมาแล้ว มาให้ชมในรูปวีดิโอจาก Youtube
 • เปิดหน้าเรียนรู้ภาษาเพื่อนบ้านเพิ่มเติม เริ่มด้วย เรียนรู้ภาษาเขมร ได้รับการอนุเคราะห์จากครูเหลิม แห่ง สพป. สร. 3 ส่งคลิปมาร่วมแจมขอบคุณครับ เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียนตามสมัยนิยมนำเพิ่นซั่นดอก
 • Isan-Thai-English Dictionary Online หลังจากได้ทำการเพิ่มคำศัพท์ลงในฐานข้อมูลมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง (นานทีเดียวแหละ เพราะทำด้วยตนเอง อาศัยผู้อื่นไม่ได้ครับ เพราะความเข้าใจทางภาษาอีสานคลาดเคลื่อนได้) ทำได้เชื่องช้ามาก เพราะเก็บรายละเอียดทุกคำ ขณะนี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้วครับ อาจจะมีผิด ตกหล่น บ้าง คงจะได้ทำการตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องที่สุดต่อไป
 • ศิลปินเพลงลูกทุ่งอีสานบ้านของเฮาล่วงลับไปอีกแล้วหนึ่งดวง แดง จิตรกร เจ้าของเพลง "น้ำตาผ่าเหล้า" "มนต์รัก ตจว." และอื่นๆ อีกหลายอัลบั้ม เมื่อ 30 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
 • อาลัย : เทพพร เพชรอุบล นักร้อง/นักแต่งเพลงชื่อดัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ร่วมรำลึกอดีตกันได้ที่นี่ครับ
 • เพิ่มเรื่องราวของจารีตประเพณี "กะลำ ขะลำ คะลำ" คืออะไร มีอะไรบ้าง ลองอ่านดูครับ หลังจากที่ผมเตรียมเนื้อหาไว้ ใส่ลิงค์ แต่ดันลืมอัพโหลดมาหลายเดือน จนมีผู้อ่านถามหา ต้องกราบขออภัยครับ มันหลงๆ ลืมๆ ตามอายุแล้วครับ
 • ประเพณีขอฝนของฅนอีสาน นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟที่เราทราบกันดีแล้ว ยังมีพิธธีการขอฝนแบบอื่นๆ อีกหลายพิธีกรรมที่ควรแก่การศึกษา
 • ศิลปะการฟ้อนภาคอีสาน เรื่องราวน่าสนใจของศิลปวัฒนธรรมอีสาน เกี่ยวกับเครื่องดนตรีและท่าฟ้อน และผ้าพื้นเมืองอีสาน วันนี้ปรับปรุงเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ
 • วัฒนธรรมประเพณีทรงคุณค่าที่หายไป การลงแขกและตกพูด ของดีๆ ที่ถูกกลืนในยุคเศรษฐกิจเงินตรานำหน้าน้ำใจ
 • วันนี้ได้เพิ่มเติมในส่วนของ ผญาสุภาษิตคำคม ในเรื่อง กลอนโบราณอีสานและภาษิตโบราณอีสาน เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง นี่คือของดีตั้งแต่ปู่ย่าเฮาเด้อ
 • หนังปราโมทัย : ตำนานหนังตะลุงอีสานที่ต้องสานต่อลมหายใจให้คงอยู่
 • ไปไหว้ธาตุพนม ชมแก่งกะเบา บรรยากาศแก่งหินกลางน้ำโขง พร้อมทั้งการชิมอาหารอร่อยขึ้นชื่อ หมูหันและปลาน้ำโขง
 • ผ้ากาบบัวเมืองอุบลฯ เรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่ารู้ และได้รับการสอบถามมาค่อนข้างมาก ถึงที่มาและที่ไปในผลงานอันวิจิตรชิ้นนี้
 • ธรรมะหลวงพ่อชา วันนี้ก็ได้เพิ่มเติมพระธรรมเทศนา ที่มีคติธรรมสอนใจเพิ่มเติมหลายเรื่องครับ โดยเฉพาะได้ถอดคำจากเทปบันทึกเสียงจริงของหลวงพ่อ พร้อมภาพอริยาบถต่างๆ ให้รำลึกถึงประกอบกับประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อ ด้วยความเคารพ
 • ผศ. สานิตย์ โภคาพันธ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีฟอนต์อักษรไทยน้อย ฟอนต์อักษรธรรม มาฝากท่านที่สนใจครับ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 • ตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาอีสาน ให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองและธรรมชาติ สนองพระราชดำริพ่อหลวงของเรา
 • บุญบั้งไฟ ประเพณีขอฝนของฅนอีสาน เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ
 • ภูมิปัญญาอีสาน มรดกของบรรพบุรุษที่ยังไม่เคยล้าสมัยแม้ในยุคสมัยทุนนิยม วันนี้กำลังถูกถามหาด้วยความเชื่อมั่นว่า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้ชีวิตพ้นหนี้สิน
สนใจลงโฆษณาติดต่อที่นี่
Recommended

 • มองอดีตผ่านปัจจุบันจากงานแห่เทียนพรรษา ความรันทดของผู้เฒ่า ผู้แก่ ที่มีต่อประเพณีนี้ สะท้อนผ่านมุมมองของผู้จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อสะกิดเตือนใจ new
 • เพิ่มเติมเรื่องราวของ พิณอีสาน มนต์เสน่ห์ของเสียงเพรียกที่คู่กับเสียงแคนตลอดมา ศิลปินพื้นบ้านที่สร้างพิณด้วยใจ และตัวอย่างลายพิณในรูปของไฟล์เสียงแบบ MP3 ให้ท่านได้เอาไปลองฟังกันดูว่า มนต์เสียงพิณอีสานนั้นมีมากขนาดไหนกัน
 • เพิ่มเติม "วรรณกรรมคำสอย" ประเภทต่าง ๆ และแยกหมวดหมู่คำผญาใหม่ครับ ตามคำแนะนำของท่านผู้รู้หลายท่าน เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
 • เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เริ่มด้วย "การสูตรขวน" (การสู่ขวัญ หรือ บายศรีสู่ขวัญนั่นเองครับ) และเรื่องสำคัญคือ "อาหารการกิน" ติดตามกันได้ใน หัวข้อ ไปเอาบุญบ้านเฮา ครับ
 • มีข้อแนะนำเพิ่มเติม ความต้องการของท่านได้โปรดเสนอแนะด้วยครับ ผ่านทาง สมุดเยี่ยมหรือจะอีเมล์ถึงโดยตรงก็ได้ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้า
 • สำหรับท่านที่เห็นว่าเว็บนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกหลานเยาวชนไทย อยากจะทำลิงก์มาที่เว็บไซต์นี้ไม่ยากครับให้ใช้โค๊ดข้างล่างนี้ไปแปะไว้ได้เลย หรือจะนำภาพแบนเนอร์ข้างล่างไปใช้ก็ได้ครับ
<a href="http://www.isangate.com" target="_blank"><img src="http://www.isangate.com/images1/ani-saon.gif" alt="IsanGate.com" border="0" width="88" height="31"></a> IsanGate.com
<a href="http://www.isangate.com" target="_blank"><img src="http://www.isangate.com/images1/isangate_banner.gif" alt="IsanGate.com" border="0" width="200" height="75"></a> IsanGate.com

เวปไซต์นี้เริ่มจุดประกายเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2541 ระหว่างรอลุ้นพิธีเปิดฟุตบอลโลก

เว็บไซต์เพื่อนบ้านใกล้ชิดครับ Visit this links!
TongzWeb.com Easyhome in Thailand เรียนออนไลน์กับครูมนตรี Benchama Maharat School อุบลคอมพิวเตอร์
    ยังมีอีกมากครับ Click!....Dailynews
อขอบคุณ
      เดลี่@web ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 2545
      Click here! ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 2546

ที่ได้กรุณาแนะนำเว็บไซต์แห่งนี้แก่สาธารณชน และเป็นกำลังใจให้ฅนอีสานครับ... หากมีสิ่งใดต้องการให้ทีมงานสรรหามานำเสนอ ก็บอกกล่าวกันมานะครับ ทางอีเมล์ หรือสมุดเยี่ยม เพื่อพี่น้องไทยเราพร้อมจะนำเสนอครับ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เรา
เว็บมาสเตอร์ฅนอีสาน

IsanGate.com : Best view in Firefox, Safari, Chrome
Firefox Browser Set display : 1024 x 768 pixels & True Color (32 bits), Text Size : Medium

Copyright ©1998-2017. Montree Kotkanta. All Rights Reserved.
Created & Designed by Easyhome in Thailand Group.

Click to TOP

line

 

Home ภาษาอีสานวันละคำ ผญา สุภาษิต อักษรโบราณอีสาน ธรรมะจากหลวงพ่อ ไปเอาบุญบ้านเฮา มาม่วนซื่นโฮแซว มาม่วนซื่นโฮแซว แผนผังเว็บไซต์