IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate Easyhome in Thailand IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate IsanGate
IsanGate IsanGate
IsanGate   IsanGate
 
มรดกโบราณอีสาน

วิถีชีวิตของชาวอีสานนั้นผูกพันกับความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภูตผี บรรพบุรุษ และดวงดาว การจะทำการสิ่งใดๆ จึงต้องมีพิธีรีตรอง ตั้งแต่การหาฤกษ์งามยามดี การไหว้ผี ขอสมาบรรพบุรุษ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว หลายๆ เรื่องก็เป็นกุศโลบายในการจัดการงานให้ราบรื่น บางเรื่องก็เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ บางเรื่องก็เพื่อความสบายใจ ปลอดโปร่ง คลายกังวล และในยุคนี้ หลายๆ พิธีกรรมก็ยังคงรักษาสืบเนื่องกันมา มิได้ขาด

  pc ฤกษ์งามยามดี : เรื่องของวัน-เวลาที่ควรกระทำการใดเพื่อเป็นสิริมงคล
  pc การปลูกเฮือน : พิธีกรรมที่เกี่ยวข้อง การทำบุญขึ้นบ้านใหม่
  pc การเพาะปลูกพืชผล : เรื่องของตาแฮก เกี่ยวข้าว นวดข้าวและทำบุญลาน
  pc การเลือกคู่ครอง ดวงสมพงษ์ บ่าว - สาว
  pc การตั้งชื่อ ให้ดีเหมาะสมกับดวงชะตา
  pc การเสียเคราะห์ เสียเข็ญ ต่ออายุ
  pc การสูตรขวน (การบายศรีสู่ขวัญ)
  pc เพลงกล่อมลูก : มรดกอีสานบ้านเฮา

ชีวิตคนอีสาน

 

สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ
Click to TOP

update update
line

back

Home ภาษาอีสานวันละคำ ผญา สุภาษิต อักษรโบราณอีสาน ธรรมะจากหลวงพ่อ ไปเอาบุญบ้านเฮา มาม่วนซื่นโฮแซว มาม่วนซื่นโฮแซว แผนผังเว็บไซต์