มิ่งมิตร
เพื่อนรัก เมียรัก.
beloved friend or wife.