จงอาง
ชื่องูชนิดหนึ่ง มีพิษร้ายแรง มีขนาดใหญ่และยาวมาก มันรักลูกและไข่ของมันมาก หากมีใครไปลักเอาไข่ของมันไปต้มไว้ มันจะตามไปฉกเอาในน้ำร้อน ถึงจะตายมันก็ยอม จึงมีคำพังเพยว่า หวงดังจงอางหวงไข่.
king cobra.