หมิ้น
ปลิด สอย สอยผลไม้ด้วยไม้สำหรับสอย เรียก หมิ้น เช่น หมิ้นหมากมี้ หมิ้นหมากม่วง แหม้น ก็ว่า อย่างว่า ไม้หมิ้นบ่ท่อมือเถิง (ภาษิต).
to pick (fruit) using a picking pole.