หมอทวาย
หมอดู หมอหูฮา หมอโหร ก็ว่า อย่างว่า เมื่อนั้นหมอทวายแจ้งทูลธรรม์เทวราช (สังข์).
fortune-teller, astrologer.