กระทง
เครื่องจับปลา ทำด้วยกาบกล้วย เย็บติดกันเป็นแพ ภายในใส่ขี้เถ้า ลากไปบนน้ำ เพื่อให้ปลากระโดดเข้า เรียก กระทงไล่ปลา โทง ก็ว่า.
a floating fish trap made of banana stalks.