ปุนปุน
หน้าตาของหญิงสาวที่เปล่งปลั่งเรียก ปุนปุน จุ่นบุ่น ก็ว่า อย่างว่า แก้มจุ่นบุ่นกอดอุ่นยามหนาว คีงเขาเปกอดเย็นยามฮ้อน (กลอน).
glowing, radiant (countenance).