เลือก
คัด เจาะจง การคัดหรือเจาะจงเอาสิ่งที่ชอบใจ เรียก เลือก อย่างว่า เลือกผักถืกบ้ง เลือกขาจ้งถืกขามะเฮ็ง (ภาษิต).
to choose, select, specify.