ขออภัย หน้านี้ปิดบริการ

เนื่องจาก Browser ทุกค่ายได้ปิดการใช้งาน Plugin Adobe Flash อย่างถาวร เพื่อความปลอดภัย
รวมทั้ง ทาง Adobe ก็ยุติการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ Flash อย่างถาวร

เราจึงขอปิดหน้านี้ไปอย่างถาวร เสียดาย แต่ก็จำใจนะครับ