soi2


| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |
ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ

 

soi 10 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เดิ่น เจ้าเดิ่น ฟังเด้อเจ้าเดิ่น
เดิ่นอยู่ดินเผิ่นเอิ้นว่าลานข้าว
เดิ่นของเหาเผิ่นนั่นว่าหัวล้าน
เดิ่นโคยเสียกข่านหล่านนั่นแม่นหว่างขาผู้หญิง!
เฮอะ! เฮ่ย! จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ดวดใส่แก้วนั่นแม่นกินเหล้า
ดวดเสานั่นไว้สวมขื่อ
ดวดสุบใส่คู่มื้อนั่นแม่นผูหญิงขึ้นสี้เอาเอง
เฮอะ เฮ่ย! จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ดู๋ดี๋ด้ำหมอลำเขาว่า
โดดลงโลด โดดลงใส่โลด
อย่าสิโทษว่าข่อยขี้เมา
บาดข้อยเด้าบาดใด๋เด้งใส่มับๆ
ห่ากินตับมึงเอ๊ย!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ดีของคนคือให้ฮักกัน
ดีของข้าราชการคือให้รับใช้
อันที่ใช้บ่ได้คือข้าราชการโกง
แม่นบ่ผู้ฟังสอย! จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ได้ ได้ ได้
ได้ซื้อสิทธิ์ 100 บาทเผิ่นกะว่าเผิ่นได้
บาดเขาไปโกงชาติเอาโกฎิเอากือ
สมน้ำหน้าบ่หือ แม่นไผแล้วโง่!
จั่งสิกะว่าสอย
 
soi 11 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ตับ เอ๊ย ตับ ข่อยสิบอกเรื่องตับ
ตับคนตับสัตว์นั่นอยู่ทางใน
ตับไม้คือขอนไม้เปิดปีกออก
ตับกระฮอกอยู่ติดกับบี
บาดตับหี นั่นผัดแม่นหน่อแตด
เฮอะ เฮ้ย! จั่งสิกะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ตด ตด ตด ข้อยสิเว้าเรื่องตด
ตดบ่ดังเขาเอิ้นว่า ตดสูด
ตดดังปู๊ดเขาเอิ้นว่าตดผู้นำ
ตดขี้ออกนำเขาเอิ้นว่า ตดต่อน
คันแม่นตดฮ้อนๆ ระวังขี้หยอดเด้อ!
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ตำรวจเมืองเผิ่นบ่คือตำรวจเมืองฉัน
ตำรวจเมืองฉันเปิดบ่อนการพนัน
กับเป็นโตแทนขายยาบ้า
จั่งสิกะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ตำรวจบ้านเผิ่น บ่คือตำรวจบ้านโต
ตำรวจบ้านโตจับแต่คนบ่ขายยาบ้าซ่วย
จั่งสิกะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ตำรวจบ้านคุณ ไม่เหมือนตำรวจบ้านฉัน
ตำรวจบ้านฉันหาเงินด้วยการยัดยาบ้าใส่กระเป๋าชาวบ้าน
ของผิดกฎหมายเพียบ ไปโรงพัก ไปโรงพัก
พอเขาควักเงินให้ ไม่มีอะไรไปได้
จั่งซี้กะว่าสอย
 
soi 12 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ถงเอ๊ยถง ข่อยสิเว้าเรื่องถง
ถงพ่อเฒ่านีมีแต่ แอบยา
ถงแม่เฒ่าสา มีแต่แอบหมาก
บาดปากถงเงินว่ากันเป็นแสน
แม่นบ่ครับผู้จัดการธนาคาร
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ถามข่าวบ้าน ถามข่าวหาปลา
ถามข่าวนา ถามข่าวหาข้าว
ถามข่าวเจ้ามีผัวแล้วหรือบ่
หรือว่า สู่มื้อนี้เจ้าอึดสี้บ่เป็น
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ถามข่าวอ้าย ถามข่าว ขอ ขอ
ถามคอ คอ ค่อยอยู่บ่คอ ค้อ
ถามว่า โคย เจ้าเสียกพ่อว่อ หรือว่าบานเปิ่งเซิ่ง
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ถามข่าวน้อง ถามข่าว ขอ แข
ถามคอแคค่อยอยู่ดีบ่คอแค้
ถามว่าหีเจ้าแหล่หรือว่า แดงจ่ายหว่าย

 

ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ
| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |

redline

backled1