soi2


| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |
ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ

 

soi 13 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ทางซื่อนี้ พวกผู้ดีเผิ่นเทียว
คนหีเคียว ให้ไปเทียวเส้นพุ้น
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
โทรศัพท์บ้านเผิ่น บ่คือโทรศัพท์บ้านโต
โทรศัพท์บ้านโต กรรมการโทรศัพท์ ได้ฟรีเทิงเงิน
ได้กินเทิงเบี้ยประชุม ได้ฟรีเทิงเบี้ยเลี้ยง
ได้ฟรีเทิงโบนัส ได้กินเทิงค่าโทรศัพท์สาระพัดได้ฟรี
บาดพ่อเฒ่าสีลืมไปจ่ายมื้อเดียว 150 บาทหนึ่ง
ตัดของลาวจ้อย ฮ่วย ฮ่วย! ใสว่าประชาชนเป็นใหญ่
บ่ให้เวลากันจักหน่อยเว้ย จั่งซี้กะว่าสอย
 
soi 14 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ธนาคารเมืองเผิ่น บ่คือธนาคารเมืองไทย
ธนาคารเมืองไทย คนกู้เงินไปค้าบ่มีสิทธิ์ขาดทุน
ถ้าขาดทุนกะยึดบ้านยึดที่ ยึดเบิ๊ดสู่แนว
บาดห่าธนาคารเอาเงินไทบ้านไปค้า
แบบให้ซื้อหุ้นซื้อกองทุน ธนาคารเฮ็ดขาดทุน
ชาวบ้านบ่มีสิทธิ์ฟ้อง เฮอะเฮ้ยกฎหมายไทย
ซ่อยแต่คนรวย แก้ทะแม! นักกฎหมาย!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ธนาคารลดแต่ดอกเบี้ยเงินฝาก
แต่หากเฮากู้ดอกเบี้ยบ่ต่ำเลย
ไผเอาเปรียบ ไผฮึ! พี่น้อง ซ่อยคึดแน่!
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ธงชาติไทย ไตรรงค์ สามศรี
แม่เฒ่ามี ลาวไปฮ้องเพลงชาติ
"ประเทศไทยแกงหน่อไม้ใส่ยานาง หาแต่ทางโกง...?"
จั่งสิกะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ธนาคารเมืองอื่น บ่คืธนาคารเมืองไทย
ธนาคารเมืองไทย บ่มีให้มีแต่เอา
นี่รึเขาเรียก เสาหลักแห่งการงาบ
เฮอะ เฮ่ย จั่งซี้กะว่าสอย
soi 15 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกแตดแต้ บินข้วมสังกะสี
ผัวบ่มี สี้เล่นไปก่อน
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกแตดแต้ บินข้วมกกเสียว
สี้กับเสี่ยวสี้แซบสี้นัว
บาดห่าสี้กับผัว ว่าแม่นสี้ขอนไม้
เฮอะ เฮ่ย จั่งสิกะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกเอ็นแส่ว กินแดด กินลม
บาดห่าตัวกระผม กินแต่ของแม่เสี่ยว
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกขี้ถี่ บินข้วมไฮ่นา
พ่อเฒ่าสา ล่อสี้เด็กน้อย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกจิบเฟือง ขาเหลืองอ่อยฮ่อย
เสียกโคยอ่อยเด็กน้อยเลี้ยงควาย
เขาว่าแม่นกล้วย เขาฮีบแล่นมาเอา เฮอะ เฮ่ย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นักธุรกิจประเทศอื่น บ่คือนักธุรกิจประเทศไทย
นักธุรกิจประเทศไทย ค้าบ่มีกำไรผัดทานุ่งเสื้อใหญ่
หลอกชาวบ้าน ซื้อหุ้นกำไรดีนะ ซื้อหุ้นกำไรดีนะ
พอเขาซื้อเข้าซะ ฉิบหายทั้งต้นทั้งดอก
ประเทศไทยปล่อยเอาไว้แต่คนโกง (ร้องเพลงชาติ)
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นักธุรกิจประเทศอื่น บ่คือนักธุรกิจประเทศไทย
นักธุรกิจประเทศไทยค้าขายขาดทุน
แล้วหลอกขายหุ้นให้ชาวบ้าน
ขายได้แล้ว บ่มีมื้อสิได้คืน เฮอะ เฮ่ย! จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
นกกะบา ตีเหล็กจ่องจ่อง
โจรลักของ แม่เฒ่าทองลักไก่
ลักบ่ได้ ลักไก่เจ้าของ
จั่งซี้กะว่าสอย
soi 16 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บักเขือขื่นกินกับส้มปลาน้อย
ไผบ่มีเมียน้อยเป็นคนด้อยพัฒนา
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บักขามโค้ง บักขามข้อหวาน
สี้แม่มาน พอปานอุ้มไหเหล้า
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บักขามโค้ง บักขามเล็นเค็ด
สี้กันเสร็จแล้วไปเฮ็ดเวียกต่อ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บักเขือขื่น ตื่นหมกปลาแดก
ปาระมีแตก หัวล้านเหมิกเขิก
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บัตรยากจน คนจนบ่ได้ใช้
บาดห่าคนได้ใช้ มีแต่ญาติกำนัน
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บายขอนไม้ ให้เจ้าบายอีหลี
คันแม่นเจ้าบายหี ให้เจ้าบายค่อยๆ
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
บักขามโค้ง บักขามเล็นเค็ด
หัเก็ดข้าว นอแนยิงนก
 
soi 17 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เป็ดสี้เป็ด อยู่ใต้ฮ่มไผ่
ไก่สี้ไก่ อยู่ใต้ฮ่มทัน
บาดมันฮัน สั่นขนพรืด ๆ ๆ ๆ ๆ
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เป๋ เป่ง เป๋ ย่างเซแต่เช้า
คนเขาเว้าว่า เฒ่านั้นเมาซา
บาดลาวจาว่า "กูสี้หยั่งคืน พวกห่าสู"
เฮอะ เฮ่ย จั่งสิกะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ปลาใหญ่เขาว่า กินปลาน้อย
ปลาสร้อยเขาว่ากินปลาซิว
รัฐมนตรีหิวเขาว่ากินเบิ๊ดทุกอย่าง เฮอะเฮ่ย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เปรต! เปรต! เปรต!
เปรตคนตายส่วนหลายกะขอส่วนบุญ
บาดห่าเปรตนายทุนซื้อเสียงไปกินประเทศ
ฮ่วย! กินฮอดอิฐฮอดหิน มาเก่งแท้
เฮอะ เฮ่ย จังซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เป็นแนวใด๋ นี่มันเป็นแนวใด๋
เป็นรัฐบาลกะบ่คือเคยต้าน
เป็นฝ่ายค้านกะบ่มีน้ำยา
เซาตั๋วลาว ทะแม ฮ่วย!
 

 

ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ
| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |

redline

backled1