foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดเบ็ดเตล็ดbullet


 • ตีเหล็กต่อหน้าช่าง (ป.)
 • ตีนช้างเหยียบปากนก (ป.)
 • โตบ่ตายยังคำพันหนึ่ง (ป.)
 • เต่าบ่ไปเอาไฟจูดก้น (ป.)
 • เต๋เหล่งเต่ง เต็งหลายไค่ท้อง เต็งน้อยไค่นม (บ.)
 • ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเม็น หรือว่า ถี่กัดจัดขี้ช้างกะลอด ห่างก่างจ่างขี้มอดกะคา (ป.)
 • เถ้าแต่แข้ว บักแอวยังหนุ่ม (บ.)
 • ถิ้มค้อนกลายหมากม่วง (ป.)
 • ถากไม้บ่มีเหลี่ยมเค้า แสนสิเกลี้ยงกะบ่งาม (ป.)
 • เถ้าแล้วอยากขบหนัง หัวใจยังอยากชมสาวส่ำน้อย (บ.)
 • ทำอันใด ใส่ใจอันนั้น (ป.)
 • เทิงหลายเพิ่นเอาของดีมาอาด โตเอาของบาดมาปัว (ป.)
 • ทันควายทันเมื่อขี้ ทันหนี้ทันเมื่อคาม (ป.)
 • ทิดแฮ่งฮาน จารย์แฮ่งฮ้าย คนตายไคแน่ (ป.)
 • ทางไปสวรรค์มันฮก ทางไปนฮกมันแปน (บ.)
 • เทียวทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบ ตายขอให้ตายหน้าพุ้น เขาจั่งย้องว่าหาญ (ป.)
 • ทุกข์ซากมี กินกีซากพ้อ พ้อว้อซากเห็น (ป.)
 • ทำดีไว้ให้ลูก ทำถูกไว้ให้หลาน (บ.)
 • นาดีถามหาเข้าปลูก ลูกดีถามหาพ่อแม่ (ป.)
 • นอนบ่หลับให้ไปเที่ยว มีเสี่ยวให้ไปยาม (ป.)
 • นอนคว่ำให้เบิ่งเชือกควาย นอนหงายให้เบิ่งไพหญ้า (ป.)
 • น้ำเย็นปลาข้อน น้ำฮ้อนปลาพ่าย (ป.)
 • นาสองเหมือง เมืองสองเจ้า ย้าวสองเขยคะลำ (ป.)
 • นุ่งผ้าลายหมาเห่า ค้นความเก่าผิดกัน (ป.)
 • น้ำย้อยหอยไต่ (ป.)
 • น้ำได้ฮู ปูได้ฮอย (ป.)
 • แนวมันมีหมากเขือหำม้า บ่มีผู้กล้ามันเกิดมาเอง (ป.)
 • นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย (ป.)
 • นายว่า ขี้ข้าตาม (ป.)
 • น้ำขึ้น บัวลอย (ป.)
 • น้ำเต้าแตกสายยัง (บ.)
 • นอนหลับบ่ฮู้ นอนคู้บ่ฝัน (ป.)
 • น้อยหมากพริกขี้หนู (ป.)
 • นกลึ้งเผียก โค็ยเสียกลึ้งผ้า (ป.)
 • นกถืกแฮ้วดิ้นแต่ตำอิด เหิงนานมาหย่อนขาอ้อยช้อย บ่ว่าโตน้อยโตใหญ่คือกัน (ป.)
 • แนวนามอ้อลมมาบ่ห่อนโค่น เพราะว่ามันบ่ตั้งขันสู้ต่อลม (บ.)
 • น้ำเต้าเปล่ามันดัง (ป.)
 • น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก (ป.)
 • น้ำเลิ๊กกว้างเฮาหยั่งกะยังเถิง หัวใจตนบ่หยั่งถองเถิงได้ (บ.)
 • บ่ทันเห็นหี เสียกโค็ยไว้ถ้า (ป.)
 • บ่มีฝอยหมาบ่ห่อนขี้ บ่เป็นหนี้เขาบ่ห่อนถาม (ป.)
 • บ่มีเมียบ่อึดลูกใช้ บ่มีไม้บ่อึดเฮือนนอน (ป.)
 • บ่มีความฮู้อย่าเว้าการเมือง บ่นุ่งผ้าเหลืองอย่าเว้าการวัด (ป.)
 • บักบาปใส่กกโพธิ์ (ป.)
 • บ้านใกล้บ่ออึดเกลือ ไปทางเฮืออึดน้ำ (ป.)
 • บ้านใกล้ป่าได้อยู่เฮือนเพ บ้านใกล้เซบ่ได้กินปลาแดก (ป.)
 • บ่อนเข็ดให้ยำ บ่อนคะลำให้ย้าน (ป.)
 • บอกไปไฮ่ว่าเจ็บตา บอกไปนาว่าเจ็บท้อง บอกเข้าห้องก่องแก่งปานลิง (บ.)
 • บ้านแตก แซกขาด (ป.)
 • บ่อยากล้มขอนหั้งมาพลิก บ่อยากหยิกแม่มือพาเน้น (ป.)
 • บุญสอนบ่ท่อบุญเกิด (ป.)
 • บ้านสูญเศร้ามีเถ้าหลายคน (ป.)
 • เบิ่งผ้าให้เบิ่งชาย เบิ่งลายให้เบิ่งลวด (ป.)
 • บายแม่นแล่นหนี บายผิดติดมือ (ป.)
 • บาปอยู่นำผู้ทำ กรรมอยู่นำผู้สร้าง (ป.)
 • บ่ทุกข์บ่ยาก บ่อึดบ่อยาก (ป.)
 • เป็นข้าให้เป็นข้าอาชญา เป็นหมาให้เป็นหมาวัด (ป.)
 • ปลูกเฮือนได้ชานพร้อม (ป.)
 • ปล้ำไม้คะโมะลม (บ.)
 • ปลูกเฮือนอย่าใกล้กว้าน ปลูกฮ้านอย่าให้ใกล้หนทาง บ่อนเข็ดขวางอย่าได้ไปต้อง (ป.)
 • ไปให้ลา มาให้คอบ (ป.)
 • ปลาโตเดียวเน่าคับข้อง (ป.)
 • ป่าเพิ่งเสือ เฮือเพิ่งพาย นายเพิ่งบ่าว เจ้าเพิ่งข้อย (ป.)
 • ปลูกเฮือนผิดคิดจนเฮือนวาย เอาเมียผิดคิดจนเมียตาย (ป.)
 • ปลาชมน้ำใหม่ (ป.)
 • ปลูกไม้ให้เป็นดง ปลูกบงให้เป็นเหล่า (ป.)
 • ปลูกเฮือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน (ป.)
 • ป่อมบ่เถิงส้าง (ป.)
 • เป็นนายให้ฮักไพร่ เป็นใหญ่ให้ฮักหมู่ เป็นปู่ให้ฮักหลาน เป็นกวานให้ฮักลูกบ้าน ขี้คร้านให้ค่อยเพียรจา อยากกินปลาให้เพียรหาของฝาก อยากกะอย่าชุอยากหลาย (ป.)
 • ปล่อยเอี่ยนลงตม (ป.)
 • ปากก่อนกวาน ขานก่อนเจ้า คะลำ (ป.)
 • ปากหวานก้นส้ม หัวใจขมเว้าม่วน (บ.)
 • เป็นคนให้เขาใช้ เป็นไม้ให้เขาฟัน (ป.)
 • ปลาออกแหปลาโตใหญ่ ไม้อยู่ไฮ่ไม้ลำงาม (ป.)
 • ป้อมแป้มหมากหัวลิง ใผชิงได้ชิงขบชิงกิน (ป.)
 • ไปให้ช่าง ย่างให้งาม (ป.)
 • ไปค้ากำปั้น (บ.)
 • เป็นนายเขาว่า เป็นจ่าเขาชัง (ป.)
 • ปากเกลี้ยงเว้าเป็น หีเหม็นเว้าม่วน (ป.)
 • ปากพ้นตัว หัวพ้นเพื่อน (ป.)
 • เปิดความหนีไปลี้ เปิดขี้บ่อยากเห็น (ป.)
 • ปาดเล็บมือคุงชิ้น (ป.)
 • เป็นทิตเป็นจารย์ ปากหวานดั่งน้ำอ้อย โค็ยน้อยท่อโค็ยลิง (บ.)
 • เป็นขุนนางมีไพร่อ้อมข้าง อย่าอวดอ้างยอโต (ป.)
 • เป็นผู้สูงให้หลิงเห็นตำ (ป.)
 • เป็นตาเว้าหากบ่เป็นตาเว้า อยู่นี่คืออยู่พุ้น (ป.)
 • เป็นหลวงเพิ่นกะป้อย เป็นน้อยเพิ่นกะซัง (บ.)
 • ผ้าฮ้ายห่อคำ (ป.)
 • ผู้หญิงหน้าพระใจหมา ผู้ชายหน้าหมาใจพระ (ป.)
 • ผู้เถ้ากล่าวคำหาญ ปูมหลวงบอกยาป้าง แม่ฮ้างบอกยาเสน่ห์ คนโลเลสั่งสอนชาวบ้าน (ป.)
 • ผู้ขาหักจาไล่จับช้าง ขี้แพ้อ้างกล่าวคำหาญ (ป.)
 • ผีเฮือนบ่ดี ผีป่าแซก (ป.)
 • ผีแลกหน้า พร้าแลกคม (ป.)
 • ผู้ดีย่างช้า ขี้ข้าย่างไว (ป.)
 • ผู้เถ้าปวดชู้ เอ็นคะน่องขดโข (บ.)
 • ผู้ใหญ่ไม้สูง (ป.)
 • ผู้สาวลูบเกล้า ผู้เถ้าลูบตา (ป.)
 • เผื่อเหนือตกใต้ไหลลงมากะพอแม่น พร้าอีโต้บ่เข้าให้ฟันเจิ้มแต่ไกล (ป.)
 • ใผสิมาแปลงสร้างฮวงฮังให้หนูอยู่ คันปากบ่กัดตีนบ่ทื้นสังสิได้อยู่ฮู (บ.)
 • ใผว่าเมืองอุบลฮ้างสิจูงแขนไปเบิ่ง กกไผ่ยังสวยลวย ป่ากล้วยยังซ้ายล้าย ผู้ชายยังเต็มบ้าน สิไปฮ้างบ่อนใด (บ.)
 • ผัวเมียฮ้ายยามเดียวเป็นเพิ่น พี่น้องฮ้ายคือขี้บ่เหม็น (ป.)
 • ผูกควายใส่หีนลาด เคราบ่ขาดควายกะตาย (ป.)
 • โผดเต่าให้เถิงหนอง (ป.)
 • ผมบ่หลายให้ตื่มซ้อง พี่น้องบ่หลายให้ตื่มเสี่ยวตื่มเกลอ (ป.)
 • ผัวเมียนี้กูมึงอย่าได้ว่า ให้เอิ้นข้อยแลเจ้าผองเท้าชั่วชีวัง (ป.)
 • ใผบ่เห็นภายในว่าดีกุมย้อง (ป.)
 • ผัวเพิ่นยังอย่าขันเป้นชู้ ชู้เขี่ยข้างพันชั้นอย่าเหลียว (ป.)
 • ผูกเคราจำหลัก (ป.)
 • ใผกินปูนมันฮ้อนท้อง (ป.)
 • ผีปั้นหลุดมือ (บ.)
 • ฝนสิตกอย่าเชื่อดาว มีลูกสาวอย่าเชื่อใจ บาดเขาตอกดากแป้นอัดปากกะบ่ปาน (ป.)
 • ผิงไฟฮ้อนหน้าแค่ง ปากแหว่งฮ้อนฮูดัง (บ.)
 • ฝนสิตกฟ้าแจ้ง ฝนสิแล้งฟ้ามืด ซิ่นสิปืดมันเขิน โค็ยสิเพลินมันก่ง หญ้าสิป่งมันเขียว หีสิเคียวมันจื้น (ป.)
 • ฝาเฮือนบังหน้า อย่าไปจาความต่าง (บ.)
 • ฝังดินไว้บ่มีคนมาจอบ คึดว่าความลับลี้ บ่หนีพ้นหมู่คน (บ.)
 • พระเห็นกันอ้างพรรษา หมาเห็นกันอ้างแข้ว คนเห็นกันถามข่าว (ป.)
 • พาโลนี้พางานสอนยาก เป็นดั่งไม้ท่อนฮ้านตีขี้ใส่โต (ป.)
 • เพิ่นซังโตให้เทียวไปเว้า เพิ่นซังโตอย่าโงซังตอบ (ป.)
 • เพิ่นหามหมูอย่าเอาคานไปสอด (ป.)
 • พร้าดีแพ้กั่น คนหมั่นแพ้แฮง คานแข็งแพ้บ่า ป้อยห่าแพ้ของ หัวหยองแพ้หวี สาวผู้ดีแพ้หีเจ้าของ (ป.)

 


 

redline

backled1

 

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดเบ็ดเตล็ดbullet


 • กล้าหลายมันบ่าน (ป.)
 • เกาถืกบ่อนคัน (ป.)
 • ไก่ขันบ่แม่นยามเกิดอุบาทว์ (ป.)
 • ไก่สามเดือนพอฆ่า ม้าสามปีพอขี่ (ป.)
 • ใกล้ไฟมันฮ้อน ใกล้ค้อนมันเจ็บ (ป.)
 • เกี่ยวหญ้ามุงท่ง ตำแจ่วโฮยแม่น้ำ (ป.)
 • แก่ไม้ทางปลาย (ป.)
 • แก่นกเค้า เถ้านกถัว (บ.)
 • กูหากกู้ กูหากกางกู กูกางกู บ่มีผู้กู้ (ป.)
 • ข้าสิบครัวใช้กินให้แหลก แขกขึ้นเฮือนเอาไม้กวาดลงล่าง กะต่าห่างงุมไว้ให้ถี่ วอกสิหนีให้ผูกวอกไว้ ลิงสิหนีให้ผูกลิงไว้ ผูกได้แล้วให้ไปไหว้สัพพัญญู แม่นว่าเฮียนพันครูก็ดั่งเดียวกันนั้น (ป.)
 • ข้อนผู้ยัง ขังผู้อยู่ (ป.)
 • ขาหน้าบ่ท่อขาหลัง (ป.)
 • ขี้ก้อนใหญ่หมาบ่อยาก (ป.)
 • ขี้คันคากจาแบกขอนยาง (ป.)
 • ขี้บ่แก้งก้น (ป.)
 • เข้าหนี้นา ปลาหนีน้ำ (ป.)
 • เข้าป่ายามค่ำ (ป.)
 • ของดีมีค่า ยาดีมีคุณ (ป.)
 • ข่าวช้างหนี ข่าวหีแล่น (ป.)
 • เข้าป่าอย่าเสียเหมือง เข้าเมืองอย่าเสียขุน (ป.)
 • ข้าลักหนี ชีลักบวช (ป.)
 • ขายของให้พี่น้อง ขายฆ้องให้เจ้าหัว (ป.)
 • ขัดน้ำบ่ได้กิน ขัดดินบ่ได้อยู่ ขัดหมู่บ่ได้ไปนำ (ป.)
 • เข้าเต็มเล้านั่งเว้ากะคือ เงินเต็มถงเว้าตรงกะได้
 • เข้าเพิ่นขาวลูกสาวเพิ่นแพง แกงเพิ่นแซบปลาแดกเพิ่นนัว ผัวเพิ่นดีคอบเมียเพิ่นช่าง (ป.)
 • เข้าอยู่ลานดูน้อย ปลาอยู่ฮ้อยดูหลาย หีนอนหงายดูสวด (บ.)
 • แข้เหลือหนอง (ป.)
 • คนจนไข้สามปีบ่ฮู้เมื่อ คนฮั่งไข้สามมื้อฮู้ทั่วเมือง (บ.)
 • คุณพ่อท่อภูเขากล้า คุณแม่ท่อฟ้ากับแผ่นดิน (ป.)
 • ควายเข้าสวนเอาโตเฮื้อ (ป.)
 • ควายบาดแหกา หมาบาดแหแมงวัน (ป.)
 • ควายย้ายไปหาบวก บวกบ่ย้ายไปหาควาย (ป.)
 • ควายเถ้ามักหญ้าอ่อน (ป.)
 • ควายชนกันแพ้หญ้าแพด แดดออกแพ้ภูเขา (ป.)
 • ความฮู้ท่วมหัวเอาตัวบ่รอด (ป.)
 • ความตายนี้แขวนคอทุกบาดย่าง ใผกะแขวนอ้อนต้อนเสมอด้ามดั่งกัน (ป.)
 • ความบ่มีหาใส่ ไม้บ่ใหญ่หาอืบหาแถม (ป.)
 • ความลับบ่ให้เถิงสาม ความงามบ่ให้เถิงสี่ ความมิดมี่บ่ให้เถิงห้าเถิงหก (ป.)
 • ความดีฝังไว้เก้าศอก ความชั่วชักออกเก้าวา (ป.)
 • ความฮู้น้อยอย่าผ่านการเมือง (ป.)
 • ความแล้ว แฮ้วลั่น (ป.)
 • เคร่งหลายมันขาด ยานหลายมันข้อง (บ.)
 • คบเด็กน้อยเล่นการบ้าน คบหัวล้านเล่นการเมือง (ป.)
 • คันได้ลงมือแมว บ่ห่อนหนูหนีม้ม (ป.)
 • โค็ยเสียกลึ้งผ้า (ป.)
 • โค็ยบ่ว่าพี่ว่าน้อง ท้องบ่ว่าอึดว่าอยาก หน้าผากบ่ว่าฮ้อนว่าหนาว (ป.)
 • คูคันนา ซาคันคาก (ป.)
 • เงินหัวขวัญเจ้า เข้าหัวขวัญหมา (ป.)
 • เงินคำแก้วหามาทางบ่แม่น แม่นสิก่อธาตุหุ้มกวมไว้กะบ่ยัง (บ.)
 • งามแต่เข้าเฮ็ดนาแคมเหมือง งามแต่เมืองมีเจ้าผู้หนึ่ง (บ.)
 • ไง้ขอนหาขี้เข็บ (ป.)
 • จับให้หมั้น คั้นให้ตาย (ป.)
 • เจ้านายบ่แม่นพ่อแม่ หินแฮ่บ่แม่นแก้วแม่นแหวน (ป.)
 • เจ้านายดีบ่เห็นแก่เงินแสนไถ้ แต่เห็นแก่ไพร่แสนเมือง (บ.)
 • ใจหนักได้กินเข้า ใจเบาได้กินกลอยหัวใหญ่ (ป.)
 • ใจฮ้ายเป็นผี ใจดีเป็นพระเจ้า (ป.)
 • เจ็ดมื้อเลี้ยงลูก มื้อแปดปลูกโพธิ์ (ป.)
 • เจียมผีเถ้า เจียมเจ้ายืน (ป.)
 • แจงแวงน้ำทาวหาบ่เห็นต่อน ซดแต่น้ำคาแข่วแสม่งตาย (ป.)
 • สิถิ้มกะเสียดาย สิบายกะขี้เดียด (ป.)
 • สิเอาผัวเอาเมียให้ถามสี่แจ่งแจบ้าน สิต้านชู้ให้ถามสี่แจ่งแจเมือง (ป.)
 • ชี้นกเทิงปลายไม้ (ป.)
 • เชื้อหมากต้องบ่ห่อนหล่นไกลกก แนวผมดกบ่ห่อนเป็นหัวล้าน (ป.)
 • เชื้อชาติช้างหางยาวสนุกแกว่ง เชื้อไก่กุ้มหางก้อมแกว่งบ่คือ (ป.)
 • เชือกขาดบ่อนกิ่ว (ป.)
 • เชื่อใจปากมันยากพี่น้อง เชื่อใจท้องมันแก่มถงเงิน (ป.)
 • ชื่อท่อช้าง ฮ่างท่อแมว
 • ชิ้นน้อยแปดหลายเขียง (ป.)
 • ช้าเป็นการ นานเป็นคุณ (ป.)
 • ช้างดีอยู่งา ปลาดีอยู่เนื้อ เสือดีอยู่ชื่อ (ป.)
 • ช้างสิตายท่าวเครือ เสือสิตายท่าวเหล่า (ป.)
 • เชื้อชาติแฮงเหม็นสาบกันเอง ปูต่อปูสอนกันให้เดินตรงห่อนรือสิทำได้ (ป.)
 • เชื้อหมากส้มบ่ห่อนหวาน เชื้อแม่มานบ่ห่อนท้องน้อย (บ.)
 • ชาติที่อ้อยหากตกปากช้างสารแล้วบ่ห่อนคาย (ป.)
 • ชาติที่แนวเสียมเหี้ยนเฝือนหาแต่ดินแก่น เสียมบ้องตื้นหวังทื้นแต่โพน (บ.)
 • ชู้ใผแม่นตา หลาใผแม่นมือ (ป.)
 • ซ้ำเช้าพี ซ้ำหีจ่อย (ป.)
 • ไซใส่ใต้หลังหล้าบ่หมาน ถืกกะใส่ไว้บ่ถืกกะใส่ไว้ตามแต่กะเยิมปลา (ป.)
 • ญิงงามแพ้หี งัวพีแพ้บ่า (ป.)
 • ญิงปองดาย ชายปองได้ (ป.)
 • ได้เต่าลืมหมา (ป.)
 • ได้อย่าย้าม บ่ได้อย่าหลาบ (ป.)
 • ได้บ่เสียบ่มีบ่อนไว้ กินบ่ใช้เป็นหนี้เท่าตาย (ป.)
 • แดดออก หมอกวาย (ป.)
 • ตกไม้ตกเสีย ตกเมียตกได้ (ป.)
 • ตกขั้นไดติโตน ตกโพนติล้ม (ป.)
 • ตดอ่อยหมา (ป.)
 • ตัดหวายอย่าไว้หน่อ ฆ่าพ่ออย่าไว้ลูก (ป.)
 • ต้นไม้ใบดกนกแกว่น (ป.)
 • ต่อหน้าเป็นหมากพลับ ลับหลังเป็นหมากโก (ป.)
 • ตั้งเตาบ่อนใด เปลืองถ่านบ่อนหั้น (ป.)
 • ตาบอดขี้ถืกปล่อง ตาดีขี้ฮาด (ป.)
 • ตาดีได้ ตาใบ้เสีย (ป.)
 • ตาบอดเว้าดู๋ ผีถูเว้ายาก (ป.)
 • ตาบอดเว้าเฝือน ตาเบือนเว้ายาก (ป.)
 • ตายเป็นผี หนีเป็นเพิ่น (ป.)
 • ตายให้ฝัง ยังให้เลี้ยง ตายให้ฝากผี ดีให้ฝากไข้ (ป.)
 • ตีหัวปลา สะเทือนหัวนาค (ป.)
 • ตีหลบทบได้ (ป.)

 


 

redline

backled1

 

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดคน

 • คนหลักค้าใกล้ คนใบ้ค้าไกล (ป.)
 • คนต่างคน ขนก้นต่างกัน (ป.)
 • คนต่างบ้าน ว่านต่างสวน (ป.)
 • คนดีบ้านนอก บ่ท่อกอกซอกในเมือง (ป.)
 • คนลายใน เสือลายนอก (ป.)
 • ควายตู้มักชน คนจนมักเว้า (ป.)
 • โง่คนอยู่ใต้ โง่ไม้อยู่เทิง (ป.)
 • ซื่อหลายเขาเอาเฮ็ดขื่อ โงหลายเขาเอาเฮ็ดด้ามเกี่ยว เคียวหลายเขาสี้ (ป.)
 • ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน (ป.)
 • ตาบอดคลำช้างมักเถียงกัน (ป.)
 • นกเค้าท้วงตาแม่ (ป.)
 • บวชสามที ชีสามเทื่อ (ป.)
 • ไปบ่ดีแพ้ฮ่าง ย่างบ่ดีแพ้คีง (ป.)
 • ผีหลอกบ่ท่อคนหลอก (ป.)
 • ผู้ตื่นเดิกขี้ใกล้ ผู้ตื่นสวยขี้ปลายท่ง
 • ผู้ดีตาย หน้าลายยัง (ป.)
 • ผีเขี้ยวทางบน คนเขี้ยวทางลุ่ม (ป.)
 • ผู้ตายขายผู้ยัง ผู้ยังขายผู้ตาย (ป.)
 • ฝนตกขี้หมาไหล คนจังไฮพ้อกัน (ป.)
 • ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่น้องยังต่างใจ
 • ลูกมีพ่อมีแม่ แหมีจิดมีจอม (ป.)
 • เลือกผักถืกบ้ง เลือกขาจ้งถืกขามะเฮ็ง (ป.)
 • หัวดำไปก่อน หัวด่อนนำหลัง (ป.)
 • อย่าให้เขาตัดตีนสินมือ (ป.)
 • เอาเมียสาวปานได้งัวซาวแม่ ได้เมียแก่ปานได้แม่ซาวคน (ป.)
 • ฮ้ายสามที ดีสามเทื่อ (ป.)

 

bulletหมวดการงาน

 • กำขี้ดีกว่ากำตด (ป.)
 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (บ.)
 • เกิดหลายปีเห็นหีหลายส่ำ หีแหล้แหล้ก่ำก่ำน้อยใหญ่กะเห็น (ป.)
 • ใกล้สิได้นั่งเมืองปวดท้องขี้ (ป.)
 • งานหลวงบ่ขาด งานราษฎร์บ่ไล (ป.)
 • ช่างเหล็กใช้พร้าข้อ ช่างหม้อใช้หม้อแตก (ป.)
 • ช่างให้เชาว์ เหลาให้เกลี้ยง (ป.)
 • ช่างมือมันยาก ช่างปากมันง่าย (ป.)
 • เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่ไถ (ป.)
 • เดือนหกอย่าขี่ม้า เดือนห้าอย่าไต่ขัว (ป.)
 • ตื่นแต่เช้ากินยอดฟ้า ตื่นสวยกินขวยขี้ไก่โป่ (ป.)
 • ตาสิบอดมันแดง ของสิแพงมันถืก (ป.)
 • นั่งให้เบิ่งที่ หนีให้เบิ่งบ่อน อยู่ให้ปลูกมอน หนีให้ชอนฮั้ว (บ.)
 • นาแล้วฆ่าควายเถิก เศิกแล้วฆ่าคนหาญ (ป.)
 • หนักอย่าเซา เบาอย่าแล่น (ป.)
 • หนักบ่เอา เบาบ่สู้ (ป.)
 • นอนคว่ำให้เบิ่งเชือกควาย นอนหงายให้เบิ่งฟ้า (ป.)
 • บ่อนต่ำให้คูณ บ่อนนูนให้ถาก (ป.)
 • บ่ย้อมบ่แดง บ่แปลงบ่ใหม่ (ป.)
 • เบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน เบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว (ป.)
 • ไปเศิกไปฆ่า ไปค้าไปตั๋ว (ป.)
 • ไปป่าอย่ามาดาย หาฟืนตายมาแก้งก้นหม้อ (ป.)
 • ไปค้าสามปี บ่ท่อหีสามบ่อ (ป.)
 • เพิ่นขี้จั่งหาขอน เพิ่นนอนจั่งหาที่ (ป.)
 • พาเศรษฐีไปค้า พาหีหมอยไปยามย่า (ป.)
 • ฟันขวานให้ล่ำปลายผ้า ฟันพร้าให้ล่ำปลายตีน (ป.)
 • ฟ้าวบวช ฟ้าวสิก ฟ้าสเอาเมีย ฟ้าวปะ (ป.)
 • มื้อแลงกวาดเข้า มื้อเช้ากวาดออก (ป.)
 • ไม้มิ้นบ่ท่อมือเถิง (ป.)
 • มือบ่พายอย่าเอาตีนจุ่มน้ำ (ป.)
 • ยามเฮ็ดให้เฮ็ดคือข้า ยามกินกินคืออาชญา (ป.)
 • ยามหาให้หาคือไก่ ยามกินให้กินคือแม่ไก่ (ป.)
 • ลาบงัวอย่าแพงเข้าคั่ว (ป.)
 • ให้ฮักผู้แฮง ให้แพงผู้ใช้ (ป.)
 • ให้ตื่นเดิกคือกา ให้หากินคือไก่ (ป.)
 • หาบดีกว่าคอน นอนดีกว่านั่ง (ป.)
 • เห็นช้างขี้ อย่าขี้นำช้าง (ป.)
 • หาบฝุ่นใส่นาขุน (ป.)
 • หมั่นเทื่อเดียวหลังฮ้าน คร้านเทื่อเดียวหลังหัก (ป.)
 • หาบชิ้นไปสู่ปากเสือ พายเฮือไปสู่ปากเงือก ฝั้นเชือกไปสู่ดังควาย (ป.)
 • หมอยาหลวงโตเป็นพยาธิ หมอสินาดกวางขี้ใส่นา หมอหูฮาโตตายบ่ฮู้เมื่อ (ป.)
 • หมั่นดอคอหัก (ป.)
 • อย่าเฮ็ดกว่าได้ อย่าใช้กว่ามี (ป.)
 • อย่าปืดอุ่มไม้หางู (ป.)
 • อย่ากินน้ำย้อยศอก (ป.)
 • อย่าฟันครกไม้ทอง อย่าเจาะกลองไม้ม่วง อย่าซดบ่วงทางขวาง (ป.)
 • อย่าเอาเศิกมาใส่บ้าน อย่าเอาว่านมาใส่สวน (ป.)
 • อย่าอาบน้ำบ่อนหนึ่ง สีขาบ่อนหนึ่ง (ป.)
 • อยู่บ้านเพิ่นอย่าดูดาย ปั้นฮูบงัวฮูปควายให้ลูกเพิ่นเล่น (ป.)
 • อยากฮอดไวให้คลาน อยากฮอดนานให้แล่น (ป.)
 • อยากเบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน อยากเบิ่งสมภารให้เบิ่งจัวน้อย (ป.)
 • ฮ้ายโดดหนี ดีโดดเข้า (ป.)
 • เฮ็ดตางลี้ ขี้ตางเซามีแฮง (ป.)
 • เฮ็ดนาว่าปีหน้า ไปค้าว่าปีฮือ (ป.)
 • เฮ็ดให้ส้ม ต้มให้สุก (ป.)
 • เฮ็ดนาอย่าแพงกล้า ไปค้าอย่าแพงทึน (ป.)
 • เฮ็ดเฮือนแล้วยังโฮง (ป.)
 • ฮ้ายกว่าขี้ ดีกว่าบ่มี (ป.)
 • เฮ็ดอีหลีจั่งเห็นหีลูกสาวเพิ่น เฮ็ดเล่นเล่นเห็นแต่ซิ่นมัน (ป.)
 • เฮ็ดนาบ่เสียไฮ่ เลี้ยงไก่บ่เสียฮัง (ป.)
 • เฮ็ดบ่ได้ ใช้บ่เป็น เกิดอุบาทว์ (ป.)
 • เฮ็ดให้เป็น เข็นให้ขาด (ป.)
 

bulletหมวดประมาทและไม่ประมาท

 • กันดีกว่าแก้ แฮดีกว่าลั้ว เอาผัวดีกว่าอยู่เปลี่ยว (ป.)
 • เกวียนหล้ม เพราะเพลาหลม (ป.)
 • กลางคืนเป็นนกเต็น กลางเว็นเป็นนกเค้า มื้อเช้าเป็นแมวโพง (ป.)
 • ขี้ดินดากติดหัวเอิ้นว่าหอน (ป.)
 • สิถ่มน้ำลายให้เหลียวเบิ่งป่อง สิเต้นข่วมห่องให้เหลียวเบิ่งหนาม สิถามให้เหลียวเบิ่งหน้า พร้าเข้าอย่าฟันแฮง ของเพิ่นแพงอย่าเข้าใกล้ ได้โชคแล้วอย่ามัวเมา (ป.)
 • ได้ใหม่ลืมเก่า ได้เต่าลืมหมา ได้ปลาลืมแห ได้แพรลืมผ้า ได้หนาลืมหลัง (ป.)
 • ตักแตนบ่สมพอดีดกะดีด นกปีดบ่สมพอบินกะบิน (ป.)
 • เถ้าเสียดาย ตายเสียชื่อ (ป.)
 • เถ้าแต่กาย หัวใจบ่เถ้า (ป.)
 • ไฟไหม้ป่าจั่งเห็นหน้าหนู น้ำถ่วมฮูจั่งเห็นจิหล่อ (ป.)
 • ไม้แก่กว่าหลัว จัวแก่กว่าพระ ไม้ลื่นวา ปลาลื่นฮ้อย เด็กน้อยลื่นผู้ใหญ่ (ป.)
 • มัวเมาไห้นำผีตายบ่เป็นประโยชน์ ไห้ต่อหม้อกระเบื้องยังสิได้คั่วขอ (ป.)
 • ไม้บ่ทันแทกด้ามอย่าได้อ่าวฮอนตัด เกรงบ่เถิงภายลุนสิโพดมือเมือหน้า (ป.)
 • แมงวันเขียวตายย้อนขี้ สาวผู้ดีตายย้อนอ่ง (ป.)
 • ไม้อ่อนบ่ห่อนหัก (ป.)
 • ยามยากคึดเถิงนาย ยามตายคึดเถิงพระ (ป.)
 • หล้มบาดจอด ตาบอดบาดเถ้า คางบ้ำบาดสิตาย (ป.)
 • ไวหลายถืกมอง วองหลายถืกข่าย (ป.)
 • เว้าจอดจอด บ่ฮอดกะฮ้าน (ป.)
 • สี่ตีนยังฮู้พลาด นักปราชญ์ฮู้หลง หงษ์คำถืกบ้วง ควายเถ้าถืกไถ (ป.)
 • สนุกอย่านอน เมียวอนอย่ายิน เฮ็ดกินอย่าคร้าน เข้าบ้านอย่าอาย เห็นผีตายอย่าขี้เดียด (ป.)
 • ใหญ่ย้อนกินเข้า เถ้าย้อนเกิดหลายปี (ป.)
 • หูหนวกเว้าสามหาว ตาบอดเว้าแส่วดาว (ป.)
 • อยู่ป่าอย่าท้าเสือ ขี่เฮืออย่าท้าเงือก (ป.)
 • อย่าหาเหาเพิ่นมาใส่หัวโต (ป.)
 • เฮ็ดนาเหมิดปี ไฟไหม้เล้าเข้า (ป.)

 

next greenคลิกไปดู  หมวดเบ็ดเตล็ด

 

redline

backled1

 

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดกิน

 • กินเข้าโต อย่าโสความเพิ่น (ป.)
 • กินหลายท้องแตก แบกหลายหลังหัก (ป.)
 • กินบ่ช่างกินเป็นหนี้ สี้บ่ช่างสี้โค็ยคด ตดบ่ช่างตดขี้ออกนำ (ป.)
 • กินสมอยาก ปากสมเคียด (ป.)
 • กินเข้าผี สี้หีผี อยู่นำผี ฟังความผี (ป.)
 • กินมำมำ บ่คลำเบิ่งท้อง (ป.)
 • กินแมงวันบ่เบื่อ (ป.)
 • กินผู้เดียวบ่ปันหมู่ งูเขียวเกี้ยว (ป.)
 • กินช้างบ่เหลือ กินเสือบ่อิ่ม (ป.)
 • กินได้ไส้ยาว (ป.)
 • กินพวมฮ้อน ฟ้อนพวมเมา (ป.)
 • กินแกงแลนปากเป็นหลายลิ้น กินแกงชิ้นปากปลิ้นหลายความ (ป.)
 • กินเข้าเย็นเอ็นโค็ยไค่ กินเข้าฮ้อนโค็ยอ่อนนวยนาย (ป.)
 • กินนำพี่กะเจ็บท้อง กินนำน้องกะเจ็บปูม (ป.)
 • กินผักทังเครือ กินหมากเขือทังข้วน (ป.)
 • กินหอยเข้ายัง กินหังเข้าเหมิด (ป.)
 • กำพร้าซากจวบนม ผีเผดพ้อเข้าสาก (ป.)
 • ของกินน้อยจนใจผู้แบ่ง (ป.)
 • ของกินบ่กินมันเน่า ของเก่าบ่เล่ามันลืม (ป.)
 • คนกินแฮง บ่ท่อผีกินแฮง (ป.)
 • งัวบ่กินหญ้าอย่าข่มเขาหัก หมูบ่กินฮำอย่าตีดังเว้อ (ป.)
 • งัวเห็นแก่หญ้า ขี้ข้าเห็นแก่กิน (ป.)
 • เจ้าเฮือนพาเว้า เจ้าเหล้าพากิน (ป.)
 • ช่างหล่อได้กินท่อขี้หี ช่างตีได้กินท่อหน่อแตด (ป.)
 • ชิ้นบ่ได้กิน หนังบ่ได้ฮองนั่ง กระดูกแขวนคอ (ป.)
 • ได้กินย้อนหี ได้สี้ย้อนฝัน (ป.)
 • ได้กินว่าดี ได้สี้ว่าม่วน (ป.)
 • ดังแม่นขอ อิ่มท้องแม่นควาย (ป.)
 • เต่าหากินกุ้มปากเต่า แลนหากินกุ้มปากแลน (ป.)
 • ของกินบ่แซบให้ฮ้อน เมียบ่งามให้หนุ่ม (ป.)
 • นกกระแตดเด้าหากินไกลเขต (ป.)
 • น้ำขึ้นปลากินมด น้ำลดมดกินปลา (ป.)
 • บ่กินผักบ่มีเหยื่อท้อง บ่เอาพี่น้องเสียหน่อเสียแนว (ป.)
 • ปลาใหญ่กินปลาน้อย ปลาสร้อยกินปลาซิว ปลาซิวบ่มีแนวกินกินดิน (ป.)
 • ผู้กินกินพอฮาก ผู้อยากอยากพอตาย (ป.)
 • ยามกินบ่เฮียก ยามเวียกแล้วใช้ (ป.)
 • สมพอกันมันจั่งมันพอกิน (ป.)
 • เห็นของกินอยากบวช เห็นหีสวดอยากสิก (ป.)
 • หนูกินม้อนจั่งเห็นคุณแมว ลูกแขวนแอวจั่งเห็นคุณพ่อแม่ (ป.)
 • อยากกินหลายได้กินท่อก้อย อยากกินน้อยได้กินท่อโป้มือ (ป.)
 • คะลำน้ำกินต่อน (ป.)
 • อย่ากินขี้ อย่าสี้หมา (ป.)
 • อยู่ใกล้เกลือกินดั่ง อยู่ใกล้ครั่งย้อมครั่งบ่แดง นอนสะแคงกอดสาวบ่อุ่น สวดจุ้มบุ้มมืองุ้มบ่เถิง (ป.)
 • กินยาต่างผู้ไข้ เผาผีตางเอาถ่าน (ป.)
 • อยากเข้าอย่าหุงหลาย อืดนอนนานตาย (ป.)
 • เอิ้นกินแล่นใส่ เอิ้นใช้แล่นหนี (ป.)
 • เฮ็ดดีผีปันนาให้กิน (ป.)
 • ยามกินแล้วง่าย ยามคลายแล้วยาก (ป.)
 • กินแม่นปาก ยากแม่นท้อง เทียวขี้แม่นขา (ป.)
 • กินน้อยบ่ตาย กินหลายเป็นข้อย (ป.)
 • กินอิ่มแล้วบ่อยาก นอนหลับแล้วบ่ย้าน (ป.)
 • เลี้ยงเหลือเกืออิ่ม (ป.)

 

bulletหมวดทุกข์สุข

 • คาดทุกข์บ่ห่อนมี คาดมีบ่ห่อนไฮ้ คาดได้บ่ห่อนเสีย คาดเป็นผัวเป็นเมียบ่ฮ้อนฮ้าง (ป.)
 • ถากไม้ขวานบ่เข้านี่กะยาก บ่มีเข้ากินลูกหลานหลายนี่กะยาก ตายบ่มีพี่น้องหามไปถิ้มนี่กะยาก ตอกลิ่มใส่ลายขัดนี่กะยาก ไปวัดมนต์เจ้าหัวบ่อยู่นี่กะยาก ไต่ขัวไม้ลำเดียวนี่กะยาก เทียวทางไกลบ่มีเพื่อนนี่กะยาก ป้องไก่เถื่อนในดงนี่กะยาก (บ.)
 • ทุกข์ให้เลี้ยง ปากเกลี้ยงให้ไล่หนี (ป.)
 • คนทุกข์ใช้ของดี คนมีใช้ของขาด (ป.)
 • เห็นเขาทุกข์อย่าทาน เห็นเขามานอย่าท้วง (ป.)
 • ทุกข์เพิ่นบ่ว่าดี มีเพิ่นจั่งว่าพี่น้อง ลุงป้าเอิ้นว่าหลาน (ป.)
 • ทุกข์คอบปาก อยากคอบท้อง เคยแล้วอยู่บ่เป็น (ป.)
 • ทุกข์บ่มีเสื้อผ้าฝาเฮือนเพกะพออยู่ ทุกข์บ่มีเข้าอยู่ท้องนอนลี้อยู่บ่เป็น (ป.)
 • ทุกข์หนึ่งลูกตายเสีย ทุกข์สองเมียตายจาก ทุกข์สามพรากพี่น้องหนีไปไกล ทุกข์สี่ลงไปไทยค้างัวต่าง ทุกข์ห้าผัวเมียฮ้างปะกัน ทุกข์หกไปนอนวันพรากพี่น้อง ทุกข์เจ็ดป้องหมูน้อยลงไปขาย ทุกข์แปดพ่อแม่ตายแสนคึดฮอด ทุกข์เก้าบ่มีเมียกอดนอนอยู่ผู้เดียว ทุกข์สิบเทียวทางหลงยามค่ำ ทุกข์สิบเอ็ดฝนตกฮำฟ้าฮ้อง ทุกข์สิบสองเจ็บปวดท้องบ่มียา ทุกข์สิบสามทุกขาขี้หน่อโม้ (บ.)
 • ทุกข์ให้เลี้ยงม้า กำพร้าให้เลี้ยงหมู (ป.)
 • เทียวทางไกลอยากน้ำนี่กะยาก ปวดม้ามไกลหมอยานี่กะยาก เฮ็ดนาน้ำท่วมกะยาก อยากเหล้าบ่มีกินนี่กะยาก ฝนตกลินปวดท้องขี้นี่กะยาก (บ.)
 • บ่ทุกข์บ่ยาก บ่อึดบ่อยาก (ป.)
 • มีเงินเว้าได้ มีไม้เฮ็ดเฮือนงาม (ป.)
 • มีเงินให้เพิ่นกู้ มีชู้ให้เพิ่นเล่น (ป.)
 • มีเป็นคน จนเป็นหมา (ป.)
 • สุขเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝน สุขเมืองคนมีแต่กินกับสี้ (ป.)
 • สุขเพราะมีเข้ากิน สุขเพราะมีดินอยู่ สุขเพราะมีคู่นอนนำ สุขเพราะมีเงินคำใช้เต็มไถ่ สุขเพราะมีเฮือนหลังใหญ่มุงแป้นกระดาน สุขเพราะมีลูกหลานหลายมานั่งเฝ้า (ป.)
 • อยากทุกข์ให้เป็นนายคน อยากสาละวนให้เอาเมียแม่น้อย อยากให้เขาป้อยให้ขี้ใส่หนทาง (บ.)
 • อยากจนให้ขี่ถี่ อยากมีให้ให้ทาน (ป.)
 • อยากทุกข์ให้เป็นนาย อยากสำบายให้เป็นแหล้ง (ป.)
 • อยากทุกข์ให้ค้าควาย อยากรวยให้ค้าโบกค้าเบี้ย (ป.)
 • อยากมีหลายมันไฮ้ อยากได้หลายมันตาย (ป.)
 • อยากมีให้ยืมเงินไปค้า อยากขึ้นชั้นฟ้าให้ฆ่าเจ้าเอาของ (ป.)
 • ฉฮ่งทุกข์แฮ่งซ้ำ หีบ้ำถืกโค็ยกิ (ป.)
 

bulletหมวดคน

 • คึดต่อพี่เป็นฮิบฮี่ คึดต่อน้องเป็นล้องค้อง คึดต่อโตเป็นโปโพพ้นเพิ่น (ป.)
 • คึดต่อน้ำห้วยหน้าดีฮ้ายส่องบ่เห็น (ป.)
 • ซ่าเพิ่นดี ซ่าโตหีติดดาก (ป.)
 • โตบ่ช่างว่าไม้บ่เหนียว โตหีเคียวว่ากรรมก่อนกี้ (ป.)
 • ผ้าบ่ขาดอย่าอยากนุ่งผ้าลาย เมียบ่ตายอย่าอยากเอาเมียใหม่ (ป.)
 • เพิ่นซังโตอย่าโงซังตอบ (ป.)
 • มืนตาบ่เห็นพี่ ตี่ตาบ่เห็นน้อง (ป.)
 • ว่าโตกระดัดเขาแฮ่งกระด้อ ว่าโตจ้อก้อเขาแฮ่งนั่งตอ (ป.)
 • อย่าเชื่อใจทาง อย่าวางใจคน มันจนใจโต (ป.)
 • อยากให้เพิ่นฮักให้ฮักเพิ่นก่อน อยากให้เพิ่นซังให้ซังเพิ่นก่อน (ป.)
 • อยากให้เพิ่นดับโตดับ อยากให้เพิ่นวายโตวาย อยากให้เพิ่นตายโตตาย (ป.)

 

next greenคลิกไปอ่าน  หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท

 

redline

backled1

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)