candle 2018

รวมภาพกิจกรรมความสวยงามจาก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๖๑ "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" นำมาฝากไว้ให้ได้ชื่นชม ขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทั้งหมดมา ณ ที่นี้

เทียนพรรษาอุบลราชธานี

รวมภาพความสวยงามของ "เทียนพรรษาอุบลราชธานี" ทั้งประเภทติดพิมพ์ (ต้นแบบมาจากเทียนโบราณ) ประยุกต์ใช้การเทเทียนลงในแบบพิมพ์ให้เป็นลวดลายต่างๆ นำมาแกะตกแต่งให้ลวดลายมีควมคมชัด ลวดลายเหล่านี้จะทำให้มีสีแตกต่างจากตัวต้นเทียนให้โดดเด่นขึ้น และประเภทแกะสลัก เป็นการหล่อต้นเทียนให้มีขนาดใหญ่แล้วทำการแกะลวดลายลงในเนื้อเทียนโดยตรง แสดงถึงฝีมือช่างได้เด่นชัด สวยงาม ส่วนประกอบอื่นๆ ก็ใช้เทคนิคการปั้นเทียนเป็นรูปร่างตามจินตนาการของผู้จัดทำในเรื่องของพระพุทธศาสนา สัตว์ป่าหิมพานต์ และเหตุการณ์ปัจจุบัน ขอขอบคุณ "นายเต้าทึง" คุณกตภัน สุขสันติ์ แก้วสง่า เจ้าของภาพทั้งหมด ไปชมภาพสวยๆ เพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊คของนายเต้าทึง ได้เลยครับ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย และสามารถดูแบบสไลด์โชว์ได้ครับ)

Candle2018_00.jpg Candle2018_01.jpg Candle2018_02.jpg

Candle2018_03.jpg Candle2018_04.jpg Candle2018_05.jpg

Candle2018_06.jpg Candle2018_07.jpg Candle2018_08.jpg

Candle2018_09.jpg Candle2018_10.jpg Candle2018_11.jpg

Candle2018_12.jpg Candle2018_13.jpg Candle2018_14.jpg

Candle2018_15.jpg Candle2018_16.jpg Candle2018_17.jpg

Candle2018_18.jpg Candle2018_19.jpg Candle2018_20.jpg

Candle2018_21.jpg Candle2018_22.jpg Candle2018_23.jpg

Candle2018_24.jpg Candle2018_25.jpg Candle2018_26.jpg

Candle2018_27.jpg Candle2018_28.jpg Candle2018_29.jpg

Candle2018_30.jpg Candle2018_31.jpg Candle2018_32.jpg

Candle2018_33.jpg Candle2018_34.jpg Candle2018_35.jpg

Candle2018_36.jpg Candle2018_37.jpg Candle2018_38.jpg

Candle2018_39.jpg

ขบวนแห่เทียนพรรษา (กลางวัน-กลางคืน)

การจัดงานแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานี ทุกปีจะมีการจัดขบวนแห่เทียนของคุ้มวัดต่างๆ มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ประกอบในขบวนแห่ เช่น การฟ้อนรำ การแสดงดนตรี การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง ที่สวยสดงดงาม ซึ่งจะมีการแสดงในภาคกลางคืน 2 คืน (คืนวันอาสาฬหบูชา และคืนวันเข้าพรรษา) และมีขบวนแห่ในภาคกลางวัน (วันเข้าพรรษา) ที่มีการร่วมขบวนแห่ของทุกคุ้มวัดเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร มีจุดชมการแสดง 5 จุด พร้อมการบรรยายเป็นภาษาไทย-อังกฤษ-จีน ในทุกจุด ขอขอบคุณ "นายเต้าทึง" คุณกตภัน สุขสันติ์ แก้วสง่า เจ้าของภาพทั้งหมด ไปชมภาพสวยๆ เพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊คของนายเต้าทึง ได้เลยครับ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย และสามารถดูแบบสไลด์โชว์ได้ครับ)

parade_2018_01.jpg parade_2018_02.jpg parade_2018_03.jpg

parade_2018_04.jpg parade_2018_05.jpg parade_2018_06.jpg

parade_2018_07.jpg parade_2018_08.jpg parade_2018_09.jpg

parade_2018_10.jpg parade_2018_11.jpg parade_2018_12.jpg

parade_2018_13.jpg parade_2018_14.jpg parade_2018_15.jpg

parade_2018_16.jpg parade_2018_17.jpg parade_2018_18.jpg

parade_2018_19.jpg parade_2018_20.jpg parade_2018_21.jpg

parade_2018_22.jpg parade_2018_23.jpg parade_2018_24.jpg

parade_2018_25.jpg parade_2018_26.jpg parade_2018_27.jpg

parade_2018_28.jpg parade_2018_29.jpg parade_2018_30.jpg

parade_2018_31.jpg parade_2018_32.jpg parade_2018_33.jpg

parade_2018_34.jpg parade_2018_35.jpg parade_2018_36.jpg

parade_2018_37.jpg parade_2018_38.jpg parade_2018_39.jpg

parade_2018_40.jpg

 

redline

back greenรวมความงามแห่ง "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" 1