foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ฟดูฝนมาแล้วเด้อครับฝนตกกระจายในภาคเหนือและอีสาน จนหลายพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมไหล่ท่วมไปในหลายท้องที่ ท่านที่อยู่ในที่ลุ่มอย่าได้ประมาท เตรียมความพร้อมในการอพยพหนีน้ำทั้งคนและสัตว์เลี้ยงต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำการเกษตรอย่าให้เสียหาย และหมั่นติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสม่ำเสมอ อย่าประมาทครับ เพราะคาดว่าปีนี้จะมีฝนขาดช่วงได้ ให้กักเก็บน้ำไว้ใช้ให้พอเพียงด้วย ...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

july festival header

มาใกล้จะถึงช่วงกลางปี 2565 แล้วนะครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มเบาบางลงแม้จะยังไม่หมดไป แต่การจัดงานบุญประเพณีอีสานบ้านเฮาก็เริ่มมีการจัดขึ้นได้แล้ว โดยแต่ละพื้นที่ก็ยังคงเน้นที่การเฝ้าระวัง เว้นระยะห่าง ลดการแออัดของผู้คนกันอยู่ จะเที่ยวที่ไหน จะไปทำบุญ ก็ระมัดระวังตัวกันเหมือนเดิมนะครับ เพื่อเป็นการรักษา "ประเพณี-ฮีตคอง" อันดีงามของบ้านเฮาให้คงอยู่ต่อไป เดือนนี้เทศกาลเข้าพรรษามีบุญใหญ่บ้านอาวทิดหมูเด้อขอรับกระผม มาเอาบุญนำกัน

 • งานประเพณีเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2565 ณ สนามทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565
 • วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

งานประเพณีเทียนพรรษาอุบลราชธานี 2565

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ปีนี้จัดเป็นปีที่ 121 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น  โดยได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีปล่อยขบวนต้นเทียน ได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และขบวนเทียนโบราณ โดยจะมีขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ และส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เวลา 08.00 น. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ชมความงดงามของต้นเทียน โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะมีการปรับในให้ลดความแออัดให้มีระยะห่างเพิ่มขึ้น

candle festival 2565 01

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงก่อนและหลังงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ดังนี้

 • 1-12 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ในวัดที่กำหนดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีและวารินชำราบ
 • 10 กรกฎาคม 2565 พิธีเปิดงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี 2565
 • 11-17 กรกฎาคม 2565 มีกิจก รรมต่างๆ มากมาย อาทิ
  • การแสดงวิถีชุมชน เฮือนอีสาน วัฒนธรรมพื้นถิ่น อัตลักษณ์เมืองอุบล (5 กลุ่มอำเภอ) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานเทียน
  • การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง
  • Selfie ณ จุด Land Mark ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วย ทุ่งดอกไม้และผีเสื้อ กิจกรรมรวมใจ หล่อเทียน บูชาธรรม เทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี สาธิตและร่วมจัดทำของที่ระลึกจากเทียน
  • การประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัดต่างๆ สวยงามรอบเมือง
 • 13-14 กรกฎาคม 2565 การแสดงแสง สี เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน  ณ จุดแสดงบริเวณถนนอุปราช หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • 14 กรกฎาคม 2565 การปล่อยขบวนต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ ได้แก่ ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และขบวนเทียนโบราณ โดยจะมีขบวนแห่ต้นเทียนและขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอ และส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม เริ่มเวลา 08.00 น. ตรงไปถึงแยกปั๊มน้ำมันเอสโซ่ (ตามเส้นทางเดิมเหมือนทุกปีนะแหละ ผมแก้รอบที่ 3 แล้วนะ)

candle festival 2565 04

เส้นทางขบวนแห่เทียนพรรษา 2565 ใช้เส้นทางเดิมเหมือนทุกปีนะครับ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางใ ห้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงานในวันจัดขบวนแห่เทียน (14 กรกฎาคม 2565) ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง ฟรี!! จำนวน 4 จุด (ต้นทาง-ปลายทาง) ได้แก่

 • สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลฯ (บขส.) - ปั้มน้ำมัน ปตท. แยกโตโยต้า
 • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลฯ - วงเวียน ธนาคารออมสิน
 • สนามบินนานาชาติอุบลฯ - สี่แยกกองบิน 21
 • สถานีรถไฟอุบลฯ (อำเภอวารินชำราบ) - สี่แยกวงเวียนน้ำพุ
 • 14-17 กรกฎาคม 2565 จัดแสดงต้นเทียนพรรษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1,2 ณ ทุ่งศรีเมือง
 • 18-31 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมเทียนอุบลยลได้ทั้งเดือน ณ วัดที่ได้รับรางวันชนะเลิศลำดับต่างๆ

QR code candle

มีการจองที่นั่งชมบนอัฒจันทน์ รายละเอียดเพิ่มติม คลิกที่นี่เลยจ้า

ไฮไลท์เด็ดที่ห้ามพลาด!

อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับท่านที่มาเยือนอุบลราชธานีในช่วง "งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี 2565" คือ การไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งทอผ้าไหมสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินงานสืบทอดโดย 2 ศิลปินแห่งชาติ สาขาหัตถศิลป์ (การทอผ้า) คือ คุณแม่คำปุน ศรีใส และคุณมีชัย แต้สุจริยา ที่จะ "เปิดบ้านคำปุ่น" เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าชมกระบวนการผลิตผ้าไหมอันเลื่องชื่อ เพียงปีละ 1 ครั้งในช่วงงานประเพณีแห่เทียนพรรษาเท่านั้น

khampun 05

ระหว่างวันที่ 13-14-15 กรกฎาคม 2565 นี้ ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญในงาน "เปิดบ้านคำปุน" กันอีกเช่นเคยครับ

 • 13 กรกฎาคม 2565 (15.00 น.) : สรงน้ำพระบรมรีริกธาตุ ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา แด่พระสงฆ์ สวดธรรมจักรฯ
 • 14 กรกฎาคม 2565 (15.00 น.) : การแสดงชุดพิเศษ จากความอนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลี้ยงน้ำชา (แบบเว้นระยะห่าง)
 • 15 กรกฎาคม 2565 : นิทรรศการ และ แสดงการทอผ้าเทคนิคต่างๆ ผลงาน คุณแม่คำปุน ศรีใส และ คุณมีชัย แต้สุจริยา (เปิดให้เข้าชมตลอดทั้ง 3 วัน 13-14-15 กรกฏาคม 2565 )

khampun 06

ติดตามข่าวสารจาก Khampun Museum Café คำปุน มิวเซียม คาเฟ่ อุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติมทางทีมงานจะได้ติดตามนำมาเสนอให้ทราบต่อไป

บุญแห่เทียน - ดอกอ้อ ทุ่งทอง & ก้านตอง ทุ่งเงิน

วันที่จัดงาน : 11 - 17 กรกฎาคม 2565

สถานที่จัดงาน : บริเวณโดยรอบสนามทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา (บาลี: อาสาฬหปูชา; อักษรโรมัน: Āsāḷha Pūjā) เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

ar sar ha bucha

วันอาสาฬหบูชา ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์

การแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้ พราหมณ์โกณฑัญญะ 1 ในปัญจวัคคีย์ ประกอบด้วย โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ เกิดความเลื่อมใสในพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้ดวงตาเห็นธรรมหรือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระอัญญาโกณฑัญญะจึงกลายเป็นพระสาวกและภิกษุองค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และจัดว่าเป็น "วันพระรัตนตรัย" อีกด้วย

กิจกรรมที่ทำในวันอาสาฬหบูชา โดยทั่วไป คือ ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) และสวดมนต์ ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่า พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์ ที่เป็นสาระสำคัญจากอาสาฬหบูชา กล่าวคือ ควรทบทวนระลึกเตือนใจสำรวจตนว่า ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่างผู้รู้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใด เรายังดำเนินชีวิตอยู่อย่างลุ่มหลงมัวเมา หรือมีจิตใจอิสระปลอดโปร่งผ่องใสบ้างแล้วเพียงใด

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา (บาลี: วสฺส, สันสกฤต: วรฺษ, อังกฤษ: Vassa, เขมร: វស្សា, พม่า: ဝါဆို) เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) การเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง พระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้ เนื่องจากรูปใดไม่จำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฏตามพระวินัย การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

kao pansa

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน (สมัยนั้นการคมนาคมไม่มีถนนหนทางสะดวกสบายดังเช่นทุกวันนี้) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส (วัด) หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย

ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่นๆ คือ มีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน เมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า "บวชเอาพรรษา"

kao pansa 2

วันที่จัดงาน : 13 - 14 กรกฎาคม 2565

สถานที่จัดงาน : ทุกวัดในพระพุทธศาสนา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)