foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บ่ทันพอได๋หันใจถิ่มกะฮอดปลายปีแล้วเด้อพี่น้อง ทั้งบักพยาธิโควิด-19 ที่บ่ทันจางไป แถวบ้านอาวทิดหมูยังติดอันดับ 10 ของประเทศอยู่เลย หลังจากหมดพายุฟ้าฝนผ่านไปแล้ว ตอนนี้กะฮอดยามหนาววอยๆ มาอีกปี นอนผู้เดียวเปลี่ยวอุราคือเก่า สาวๆ สำใหญ่ส่ำน้อยเพิ่นกะแนมกายอาวทิดหมูคนผู้ฮ้ายไปเบิด แม่ฮ้างแม่หม้ายเพิ่นกะว่าแต่ผู้ข้าสิตั๋วสิต้ม กะเลยบ่ชายตามาหา กะคือสิได้นอนหนาวกอดผ้าห่มอยู่กระท่อมน้อยฮิมมูล หาปูปลาเลี้ยงปากเจ้าของผู้เดียวนี่หล่ะ สู้ๆๆ ต่อไปเด้ออาว!

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

No. of Page View

paya supasit

ju juทุกข์บ่มีเสื้อผ้า ฝาเฮือนเพกะพออยู่ ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้อง นอนลี้อยู่บ่เป็น

        ## ความทุกข์เพราะขาดแคลนเสื้อผ้าที่อาศัยพอทนได้ แต่ท้องกิ่วนี่นอนหลับไม่ได้จริงๆ @ความจนทนไม่ไหว ##

april festival header

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

phanom roong 01จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยไฮไลท์สำคัญของงานคือ การชมพระอาทิตย์ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานของปราสาทพนมรุ้ง ยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง โดยจะเกิดขึ้นแค่ 4 ครั้ง ในหนึ่งปีเท่านั้น เมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน และยามพระอาทิตย์ตก 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและตุลาคม

นอกจากนั้น ยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และนางจริยา ตลอดจนการแสดงแสงสีและเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเดอร์ การแสดงตลาดนัดโบราณ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ช่วงเวลาจัดงาน : 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

songkran kkเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ชาวขอนแก่นร่วมใจกันจัดงานเทศกาลงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในปี พ.ศ. 2561 นี้ในชื่องานว่า “สาดคักคัก สาดให้ม่วน”

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมีมากมายอันได้แก่ ขบวนแห่เกวียนบุปผชาติที่ประดับประดาอย่างสวยงามด้วยดอกคูน ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น มีขบวนแห่สงกรานต์ มีพิธีทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั่วท้องถนนเต็มไปด้วยอาหารอีสานรสเลิศ การแสดงทางวัฒนธรรม เช่นการแสดงวงดนตรีพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป การแข่งขันกีฬาและการประกวดหลากหลายประเภท การแสดงมหรสพ มหกรรมคอนเสิร์ตหมอลำลูกทุ่งชื่อดัง และที่พลาดไม่ได้ก็คือ การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงบนถนนข้าวเหนียว 

“สาดคักคัก สาดให้ม่วน” ได้แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ

1. พื้นที่บริเวณริมบึงแก่นนคร

ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2561 โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ การประกวดลำซิ่งชิงแสน (กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน) สินค้า OTOP การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ-หนังจอยักษ์ฟรี

สำหรับในวันที่ 13 เมษายน 2561 กิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

2. พื้นที่บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)

ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับ การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่

  • การหลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพระอารามหลวง (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น)
  • ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ-พระพุทธอภัยมงคลสมังคี (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น)
  • และขบวนแห่สงกรานต์สินไซ

เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน (การนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเหนียวมานำเสนอและแจกจ่ายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับประทานร่วมกัน) การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่เวทีกลางถนนข้าวเหนียว และเวทีกิจกรรมย่อยภายในถนนข้าวเหนียว จำนวนกว่า 10 เวที

โดยกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ มีเป้าหมาย 3 ปีที่จะทำลายสถิติโลก ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

  • ปี 2560 ตอนที่ 1 คลื่นมนุษย์สุดรางคู่
  • ปี 2561 ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง
  • ปี 2562 ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์สุดศรีจันทร์

ช่วงเวลาจัดงาน : 8 – 15 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน : ริมบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

มหาสงกรานต์ ๒๕๖๑ นครอุบลฯ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

songkran61 1เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงาน มหาสงกรานต์ และเทศกกาลอาหารไทย-อินโดจีน ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ร่วมเล่นน้ำที่ถนนดอกไม้และสายน้ำอย่างสนุกสนาน บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พบกับอาหารอร่อยและหลากหลายในงาน "เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน" ณ สนามทุ่งศรีเมือง

ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ร่วมกัน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

และในเวลา 07.00 น.ขอเชิญร่วมสรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้จะมาถึงนี้ สงกรานต์ปีนี้เล่นน้ำอย่างสุภาพ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยของเรา

ร่วมพิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานตุ้มโฮม การแสดงดนตรีพื้นเมือง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านอุบลฯ อาหารอินโดจีน และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ช่วงเวลาจัดงาน : 11-16 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน : วัดศรีอุบลรัตนาราม และบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

songkran ubon2018

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)