foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ฝนยังไม่หมดแต่ก็เบาบางลงนะครับ หลังจากช่วงก่อนเข้าพรรษาฟ้ารั่วหลายแห่ง หลายจังหวัด จนได้ข่าวว่าที่หว่านข้าวในนาไปโดนน้ำพัดหายไปมากเหมือนกัน เห็นทีจะต้องทำนาดำแทนก็มี ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็ฝายน้ำล้นพังเกิดความเสียหาย น้ำท่วมบ้าน ท่วมไร่นาไปก็มาก ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปในช่วงนี้ในบางพื้นที่ ใครมีสระกักเก็บน้ำก็คงจะช่วยบรรเทาไปได้บ้าง ขอเป็นกำลังให้พี่น้องบ้านเฮาเด้อครับ ช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้เสริมตามหัวไร่ปลายนากันเถอะ ...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

april festival header

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

phanom roong 01จังหวัดบุรีรัมย์จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยไฮไลท์สำคัญของงานคือ การชมพระอาทิตย์ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานของปราสาทพนมรุ้ง ยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง โดยจะเกิดขึ้นแค่ 4 ครั้ง ในหนึ่งปีเท่านั้น เมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและกันยายน และยามพระอาทิตย์ตก 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคมและตุลาคม

นอกจากนั้น ยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และนางจริยา ตลอดจนการแสดงแสงสีและเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเดอร์ การแสดงตลาดนัดโบราณ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ช่วงเวลาจัดงาน : 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว

songkran kkเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย ชาวขอนแก่นร่วมใจกันจัดงานเทศกาลงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว เป็นประจำทุกปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์) เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ในปี พ.ศ. 2561 นี้ในชื่องานว่า “สาดคักคัก สาดให้ม่วน”

โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมีมากมายอันได้แก่ ขบวนแห่เกวียนบุปผชาติที่ประดับประดาอย่างสวยงามด้วยดอกคูน ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดขอนแก่น มีขบวนแห่สงกรานต์ มีพิธีทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั่วท้องถนนเต็มไปด้วยอาหารอีสานรสเลิศ การแสดงทางวัฒนธรรม เช่นการแสดงวงดนตรีพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป การแข่งขันกีฬาและการประกวดหลากหลายประเภท การแสดงมหรสพ มหกรรมคอนเสิร์ตหมอลำลูกทุ่งชื่อดัง และที่พลาดไม่ได้ก็คือ การละเล่นสาดน้ำสงกรานต์ที่มีชื่อเสียงบนถนนข้าวเหนียว 

“สาดคักคัก สาดให้ม่วน” ได้แบ่งการจัดงานเป็น 2 พื้นที่ คือ

1. พื้นที่บริเวณริมบึงแก่นนคร

ระหว่างวันที่ 8 – 12 เมษายน 2561 โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับการส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การละเล่น การแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวิถีอีสาน ได้แก่ การประกวดลำซิ่งชิงแสน (กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน) สินค้า OTOP การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ-หนังจอยักษ์ฟรี

สำหรับในวันที่ 13 เมษายน 2561 กิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยด้วยพิธีทำบุญตักบาตร-สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที

2. พื้นที่บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์)

ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2561 โดยการให้ความสำคัญกับการจัดงานเกี่ยวกับ การแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ร่วมสมัย แต่ยังคงความเป็นอีสานอยู่ด้วย ได้แก่

  • การหลอมรวมพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ กับพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับที่วัดธาตุพระอารามหลวง (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น)
  • ความสวยงามและอลังการของขบวนแห่พระพุทธพระลับ-พระพุทธอภัยมงคลสมังคี (พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น)
  • และขบวนแห่สงกรานต์สินไซ

เนรมิตพื้นที่บริเวณลานจอดรถศาลหลักเมือง ให้เป็น “เกาะวัฒนธรรม” มีการประดิษฐานพระพุทธพระลับ พระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก 20 คุ้มวัดในเขตเมืองขอนแก่น ม่วนซื่นสร้างสามัคคีกับวัฒนธรรมท้องถิ่นรำวงย้อนยุคของพี่น้องประชาชน 4 เขต 95 ชุมชน กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน (การนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเหนียวมานำเสนอและแจกจ่ายให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับประทานร่วมกัน) การเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังที่เวทีกลางถนนข้าวเหนียว และเวทีกิจกรรมย่อยภายในถนนข้าวเหนียว จำนวนกว่า 10 เวที

โดยกิจกรรม Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ มีเป้าหมาย 3 ปีที่จะทำลายสถิติโลก ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

  • ปี 2560 ตอนที่ 1 คลื่นมนุษย์สุดรางคู่
  • ปี 2561 ตอนที่ 2 คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง
  • ปี 2562 ตอนที่ 3 คลื่นมนุษย์สุดศรีจันทร์

ช่วงเวลาจัดงาน : 8 – 15 เมษายน 2561
สถานที่จัดงาน : ริมบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

มหาสงกรานต์ ๒๕๖๑ นครอุบลฯ และเทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน

songkran61 1เทศบาลนครอุบลราชธานี ขอเชิญทุกท่านร่วมเที่ยวงาน มหาสงกรานต์ และเทศกกาลอาหารไทย-อินโดจีน ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2561 ร่วมเล่นน้ำที่ถนนดอกไม้และสายน้ำอย่างสนุกสนาน บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี พบกับอาหารอร่อยและหลากหลายในงาน "เทศกาลอาหารไทย-อินโดจีน" ณ สนามทุ่งศรีเมือง

ในวันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป ร่วมกัน ณ บริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง

และในเวลา 07.00 น.ขอเชิญร่วมสรงน้ำอนุสาวรีย์พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง), พระอุบาลีคุณูปมาจารย์, สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ที่ใกล้จะมาถึงนี้ สงกรานต์ปีนี้เล่นน้ำอย่างสุภาพ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยของเรา

ร่วมพิธีสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ งานตุ้มโฮม การแสดงดนตรีพื้นเมือง อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านอุบลฯ อาหารอินโดจีน และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย

ช่วงเวลาจัดงาน : 11-16 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน : วัดศรีอุบลรัตนาราม และบริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

songkran ubon2018

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)