foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

november festival 2018

งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ ๑๐

julkatin61งานสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเดินทางและขับเคลื่อนโดยพลังของผู้ที่เป็นหลักชัย ไม้เท้าของบ้านของเมือง เพื่อส่งต่อไม้ผลัดทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากงานจะเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคมมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ความร่วมใจ ความร่วมแรง ของกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อวิถีความดีงามแห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเรา นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

นอกจากนั้น ยังเป็นงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านภูมิศาสตร์ เพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และจะส่งผลต่อถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของบ้านเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ปลูกฝ้ายมากที่สุดในประเทศไทย มีฝ้ายที่มีเส้นใยที่ดีที่สุด และสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฝ้ายได้ดีที่สุด เราจะมาร่วมกันพัฒนาบริบทในเรื่องฝ้ายให้เป็นจุดระเบิดจากจุดเล็กๆ คือ "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" เพื่อพัฒนาไปสู่คำว่า "อุบลราชธานีเมืองมหานครแห่งฝ้าย" สิ่งเหล่านี้ จะนำไปสู่รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ของชาวบ้าน ที่เกิดจากการต่อยอดงานด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เรามาหลอมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทุกภาคส่วนพลังอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น จึงใคร่ขอเชิญชวนและต้อนรับทุกท่านที่มีหัวใจ มีพลังศรัทธา มีความมุ่งมั่นและเสียสละ มาหลอมรวมแนวความคิด เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน

ขอเชิญท่านประสานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และติดต่อมาได้ที่ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์วัดไชยมงคล

สถานที่จัดงาน : วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันเวลาจัดงาน : ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2561

 

เทศกาลเที่ยวพิมาย และการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

pimai korat 02เทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2561 และการแข่งขันเรือยาวประเพณีชนะเลิศถ้วยพระราชทาน โดยจุดเด่นหลักของการจัดงาน มาจากความร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอพิมาย ในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อีกทั้งยังจัดได้ยิ่งใหญ่อลังการขึ้นทุกปี

โดยเฉพาะในส่วนของการแสดงแสง สี เสียง ผ่านความงดงามของท่วงท่าการร่ายรำ ที่บอกเล่าเรื่องราวจากภาพจำหลักในปราสาทหินพิมาย ในยุคของพระเจ้าชัยวรมัน ผู้สร้างปราสาท ในชื่อการแสดงว่า “วิมายปุระ แดนเทวนฤมิต” นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนจากกรมศิลปากร ขบวนแห่พุทธบูชา การประกวดแมวโคราช การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้า OTOP จากหมู่บ้านต่างๆ การแข่งขันเรือยาวชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และมหรสพอื่นๆ อีกมากมาย

pimai korat 03

สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย, การแข่งเรือยาวบริเวณลำน้ำจักราช อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

วันเวลาจัดงาน : ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2561

 

งานกาชาดและงานแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์

elephants surin 2018 02จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรม งานกาชาดสุรินทร์ การประกวดขบวนรถอาหารช้าง งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างการแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ กว่า 300 เชือกที่ยิ่งใหญ่ตระการตา งานวิ่ง “เมืองช้าง มินิ-ฮาร์ฟมาราธอน" ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และสนามแสดงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

“ช้าง” นอกจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาติไทยแล้ว ในอดีตช้างยังเคยได้รับการยกย่อง และให้เกียรติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเผือกในธงชาติไทย ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือแม้กระทั่งเป็นถึงสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว เหตุใดคนไทยถึงให้ความสำคัญกับ “ช้าง” มาโดยตลอด เนื่องในงานแสดงช้างประจำปี 2561 นี้ จึงมีการนำเสนอเรื่องราว 6 ข้อสำคัญของช้างไทย เพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยกัน คือ

  • ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
  • ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย
  • ช้างในพระราชพิธีสำคัญต่างๆ
  • ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ
  • ช้างใช้เป็นพาหนะในการคมนาคม
  • ช้างในอุตสาหกรรมทำไม้

elephants surin 2018

สถานที่จัดงาน : ณ สนามกีฬาศรีณรงค์และสนามแสดงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

วันเวลาจัดงาน : ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2561

 

งานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ

prasart sikorapoom surinงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ จะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ณ บริเวณองค์ปราสาทศีขรภูมิ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์ และเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ของจังหวัดสุรินทร์ ไฮไลต์ของงานคือ การแสดงประกอบ แสง สี เสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการ นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม พื้นเมืองจำลองวิถีชีวิตกลุ่มชุมชนชาว เขมร ลาว กุย และ จีน มีพิธีบวงสรวงองค์ปราสาทศีขรภูมิ นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนชาวพื้นเมืองดั้งเดิม การแสดงดนตรีไทย การจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกและของดีศีขรภูมิ

สถานที่จัดงาน : ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

วันเวลาจัดงาน : ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)