foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ฝนยังไม่หมดแต่ก็เบาบางลงนะครับ หลังจากช่วงก่อนเข้าพรรษาฟ้ารั่วหลายแห่ง หลายจังหวัด จนได้ข่าวว่าที่หว่านข้าวในนาไปโดนน้ำพัดหายไปมากเหมือนกัน เห็นทีจะต้องทำนาดำแทนก็มี ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็ฝายน้ำล้นพังเกิดความเสียหาย น้ำท่วมบ้าน ท่วมไร่นาไปก็มาก ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปในช่วงนี้ในบางพื้นที่ ใครมีสระกักเก็บน้ำก็คงจะช่วยบรรเทาไปได้บ้าง ขอเป็นกำลังให้พี่น้องบ้านเฮาเด้อครับ ช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้เสริมตามหัวไร่ปลายนากันเถอะ ...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

march festival header

suranaree 2562 2

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562

จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม "งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะ การเคารพซึ่งวีรกรรมของคุณหญิงโม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้

การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการและเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และอาหารพื้นเมือง ชมการจุดพลุ 4 มุมเมืองที่สวยงามตระการตา

โดยในปีนี้นอกจากจะมีพิธีการต่างๆ มากมายเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีพิธีการรำสักการะบูชา ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่เป็นสตรีชาวโคราช มีความต้องการที่จะร่วมรำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทราบว่าปีนี้มีพี่น้องให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรำบวงสรวง ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 แล้วกว่า 5,700 คน ดังนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี  เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม  และยังเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวของ จังหวัดนครราชสีมา

suranaree 2562

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ในวันเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาจัดงาน : 23 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และที่สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2562

dok lamduanจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ไปชมความสวยงามของดอกลำดวน สีเหลืองอร่าม พร้อมชมการแสดงของ 4 ชนเผ่า คือ ลาว เขมร ส่วย และเยอ ในงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2562" ชมการแสดงแสง-เสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร" ซึ่งเป็นการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ โชว์ความงามของอาณาจักรขอมและเมืองดอกลำดวน ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชมวัฒนธรรมสี่เผ่า ดอกลำดวนบานเต็มสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมเลือกสินค้าโอทอป ลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองมื้อเย็น แบบพาแลง วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

ภาคกลางวัน

 • กิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) เช่น การจำลองบ้านที่อยู่อาศัย และการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า
 • การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ
 • กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นเมือง

ภาคกลางคืน

 • การแสดง แสง สี เสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร" เริ่มเวลา 19.00 น.

dok lamduan 2562 1

แนะนำให้ไปชิม ไก่ย่างไม้มะดัน ของดี..ศรีสะเกษ เกรดพรีเมี่ยม ที่มาจากศรีสะเกษแท้ๆ รับประกันความอร่อย ด้วยเอกลักษณ์การใช้ไม้มะดันสด ที่มีความเปรี้ยวหนีบไก่เวลาย่าง ความเปรี้ยวของเนื้อไม้มะดันจะค่อยๆ ซึมเข้าไปผสมเนื้อไก่ แล้วทำให้เนื้อไก่ย่างมีรสเปรี้ยวกลมกล่อม ผิวนอกตัวไก่ย่างจะสีเหลืองสวยงาม ช่วยดับกลิ่นคาว และเพิ่มความหอมให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้น และของดีอีกอย่างคือ หอม กระเทียม ที่ขึ้นชื่อของศรีสะเกษ และทุเรียนภูเขาไฟ(แต่ต้องมาชิมช่วงเดือนมิถุนายน)

ช่วงเวลาจัดงาน : 8-10 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

dok lamduan 2562 2

 

งานมหาทานบารมี ประเพณี บุญผะเหวดร้อยเอ็ด

boon pawes 2562 3งานประเพณี "บุญผะเหวด" ป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน เป็นงานบุญเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวจังหวัดร้อยเอ็ดมานานกว่า 100 ปี เป็นประเพณีสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา กิจกรรมสำคัญคือการแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง “พระเวสสันดรชาดก” ที่คนไทยทั่วไปรู้จักกันดีในนาม “เทศน์มหาชาติ” หรือ “เทศน์พระเวสสันดร” ซึ่งในภาษาอีสานเรียกว่า “เทศน์ผะเหวด” โดยการจัดงาน มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2562 นี้จะเป็น ปีที่ 29 ของการจัดงาน ปีนี้ได้กำหนดให้มีขึ้น 3 วัน คือ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และเกาะกลางบึงพลาญชัย

โดยมีกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทักษิณานุปทาน การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสนการแสดง แสง สี เสียง ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การรับประทานอาหารพาแลง ชมการแสดงขบวนแห่มหาทานบารมี ตำนานพระเวสสันดรชาดกที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม 13 กัณฑ์ 16 ขบวน กิจกรรมอิ่มบุญทานข้าวปุ้น (ขนมจีน) ในสวนฟรี! ตลอดงาน และมีกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมาย

boon pawes 2562 1

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

 • มีการประกวดธงผะเหวด
 • พิธีแห่อุปคุตพระราชทาน
 • เทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
 • การแสดงแสงสีเสียง
 • รับประทานอาหารพาแลง

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562

 • เวลา 9:30 พิธีเปิดงานชมขบวนแห่ 13 กัณฑ์ 15 ขบวน
 • เวลา 10:00 น อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน
 • สาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย
 • ชมการแสดงพื้นบ้าน
 • เวลา 19:00 การแสดงแสงสีเสียง

boon pawes 2562 2

วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562

 • พิธีแห่ข้าวพันก้อน
 • พิธีเทศน์สังกาด พิธีเทศน์คาถาพันและเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์
 • เวลา 9:00 นพิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน
 • เวลา 9:39 พิธีมอบโคกระบือและสัตตสดกมหาทาน 96 ชุด
 • เวลา 10:00 อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน
 • เวลา 18:00 นพิธีอัญเชิญพระอุปคุตกลับ
 • เสร็จงาน

ช่วงเวลาจัดงาน :  8 – 10 มีนาคม 2562

สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ และ เกาะกลางบึงพลาญชัย

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)