january festival 2020

กิจกรรมเทศกาลงานประเพณีในภาคอีสานที่น่าสนใจประจำเดือน มกราคม 2563 มีดังนี้ครับ

 • งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ 2563 ที่ จังหวัดบุรีรัมย์
 • นมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ที่จังหวัดสกลนคร
 • งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา 102 ปี หลวงปู่ชา สุภัทโท ที่ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี
 • ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020 ที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • การจัดงานผู้ไทโลก เท่อที่ ๑๒ ที่ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
 • บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์และของดี จังหวัดหนองคาย

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขัน "ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ (KKIM2020)" ปีนี้จัดเป็น ครั้งที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

khonkhaen marathon2020

ปีนี้จัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท

 • ประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ และมินิ อยู่ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ อยู่ที่บริเวณประตูทางเข้าสีฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.khonkaenmarathon.com

 

งานผู้ไทโลก เท่อที่ ๑๒

ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมผู้ไทโลก มอบหมายตัวแทนร่วมปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ในพื้นที่ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ถึงแนวทาง "การจัดงานผู้ไทโลก เท่อที่ ๑๒"

poothai world day 2020

สรุปวันจัดงาน ...
วันจันทร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ สถานที่ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบในคราวต่อไป วันนี้ยืนยันเรื่องวันจัดงานก่อนครับ #เพื่อการเต่มโต๋มาโล่มกิ๋นข้าวฮ้วมพากิ๋นปาฮ้วมต่อนกับพี่น้องภูไทนายูงกัน 💕 ขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง ท่านอริสมันต์ บุตรอินทร์ และพี่น้องภูไทนายูงหลายๆ เห้อการฮับต้อนอย่างอบอุ่น ประทับเจ๋อหลาย

ตัวอย่างกิจกรรมการแสดงในครั้งก่อนๆ

วันเวลาจัดงาน : วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3

สถานที่จัดงาน : ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

poothai world day 2020 1

ขอเชิญเที่ยวชมงาน "บุญเดือนสาม ไขประตูเล้า เว้าผู้ไท ไปลิ่นสาว" ในวันที่ 29 มกราคม 2563 นี้ ที่บ้านคำเดือย อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์

ประชาชนชาวอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ที่ได้ออกมาร่วมแรงร่วมใจกันเร่งเตรียมการจัดงานมหกรรม แสง สี เสียง "บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์และของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563" ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร โดยได้เร่งสร้างพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ กว้าง 7 เมตร สูง 32 เมตร ใช้มัดข้าวนับแสนมัด รวงข้าวนับล้านรวงประดับตกแต่ง

pratat ruangkao 2563 1

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณและบูชาพระพุทธเจ้า และพระแม่โพสพ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวอีสาน ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาล และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอสระใครและจังหวัดหนองคาย กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย บุญเบิกฟ้า ที่จะมีการทำบุญสู่ขวัญข้าว การหาบฝุ่นลงนา เวียนเทียนเข้าเปลือกเป็นการขอขมาพระแม่โพสพและบูชาพระพุทธเจ้า และมีการเสี่ยงทายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี ผู้ที่เข้ามาร่วมงานยังจะได้ชมพระธาตุรวงข้าว ถือเป็นหนึ่งเดียวและเป็นอันซีน ของประเทศไทย ที่มีที่อำเภอสระใครเพียงแห่งเดียว ในประเทศไทยและในโลก หลังเสร็จงานฯ ก็จะจัดแสดงต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม 2563 ก่อนจะรื้อลง แล้วนำมัดข้าวแจกจ่ายให้กับประชาชนในอำเภอสระใคร ทุกครัวเรือน ถือเป็นสิ่งมงคล เก็บไว้ในบ้านเรือนของตนเอง

pratat ruangkao 2563 2

วันเวลาจัดงาน : วันที่ 26 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

 

งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2563

buriram fest 2020จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ "งานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2563" เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนารายได้ของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด และกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ให้สามารถมีรายได้ในการสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 3 - 13 มกราคม 2563 ณ บริเวณตลาดคลองถม หนองแปบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรม และการแสดงบนเวทีกลาง ยังมีการออกร้านมัฉฉากาชาด การจำหน่ายสลากกาชาด ซึ่งมีของขวัญของรางวัลมากมาย การจัดกิจกรรมมหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดนางสาวบุรีรัมย์ การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น เอกชน และการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มหัศจรรย์บุรีรัมย์

วันเวลาจัดงาน : 3-13 มกราคม 2563

สถานที่จัดงาน : บริเวณตลาดคลองถม หนองแปบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง บุรีรัมย์

นมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้กำหนดจัดงาน "นมัสการพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อพระองค์แสน ครั้งที่ 68" ระห่างวันที่ 3-9 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงต้นปีของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือนยี่ สำหรับกำหนดการวันเปิดงาน จะมีการตั้งขบวนการแสดงวิถีชีวิต 6 ชน เผ่าในจังหวัดสกลนคร แห่เครื่องสักการะจากลานรวมใจไทสกล ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีสาวงามแต่งกายด้วยชุดผู้ไทพื้นเมือง กว่า 5,000 คน รำบวงสรวงถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน อย่างอ่อนช้อยสวยงาม

pratat cherngchum

 • วันที่ 3 มกราคม 2563 จะมีการทำวัตรเย็นและพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุ ชมศิลปินหมอลำ ดอกฟ้า เพชรภูพาน
 • วันที่ 4 มกราคม เวลา 15.30 น. พิธีเปิดงาน โดยจะมีการรำถวายเป็นพุทธบูชาแก่องค์พระธาตุเชิงชุม ด้วยนางรำแต่งกายชุดผู้ไทพื้นเมือง กว่า 5 พันคน และชมหมอลำดัง สมจิตร บ่อทอง
 • วันที่ 5 มกราคม หนึ่งเพชรเมืองชัย
 • วันที่ 6 มกราคม รัตนศิลป์อินตาไกราษ
 • วันที่ 7 มกราคม คำผุยร่วมมิตร
 • วันที่ 8 มกราคม ประถมบันเทิงศิลป์
 • วันที่ 9 มกราคม หมอลำวงใหญ่ เสียงอีสาน นำโดยนกน้อย อุไรพร นอกจากจะได้ทำบุญแล้ว ยังได้รับความบันเทิงช่วงปีใหม่อีกด้วย

วันเวลาจัดงาน : 3-9 มกราคม 2563

สถานที่จัดงาน : วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

 

งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็น "อาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม เป็นประจำทุกปี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

ajariya bucha 2563 04
ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณสุขสันต์ แก้วสง่า

นอกจากนี้ยังจะมี พระอาจารย์จากวัดต่างๆ มีเมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป ตลอดช่วงเวลาจัดงาน โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในเช้าวันที่ 17 มกราคม

ในปีพุทธศักราช 2563 นี้ กำหนดการ งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท)" ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม 2563 ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ajariya bucha 2563 03

เรื่องแจ้งให้ทราบครับ

ามที่มีผู้สอบถามกันมาเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับ "การโอนปัจจัยเพื่อร่วมทำบุญ" ใน งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) นั้น

ขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ทาง "วัดหนองป่าพง" ไม่มีการเปิดรับบริจาค หรือ มีเบอร์บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนปัจจัยสำหรับงานนี้

หากท่านไม่สามารถร่วมเดินทางไปงานได้ แนะนำให้ฝึกนั่งสมาธิภาวนาที่บ้าน รักษาศีลห้า ศีลแปด ตามแต่สะดวก ก็ถือได้ว่าท่านมีส่วนในการทำบุญร่วมกับงานนี้แล้วครับ "

เพราะจุดประสงค์ของงานมีเพื่อให้มีการร่วมกันปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เพื่อเป็นอาจริยบูชารำลึกถึง พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

ซึ่งในขณะที่หลวงปู่ชายังไม่มรณภาพ ท่านจะเน้นสอนให้ญาติโยมเร่งปฏิบัติภาวนากัน  หากเรานับถือศรัทธาหลวงปู่ชา ก็ควรทำตามคำสั่งสอนของท่านครับ

ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ajariya bucha 2563 01

กำหนดการจัดงานอาจาริยบูชา 12-17 มกราคม 2563

วันที่ 12 มกราคม 2563 วันที่ 16 มกราคม 2563
 • 09.00 น. ลงทะเบียน จัดที่พักให้ตามจุดที่คณะกรรมการจัดให้ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้ใฝ่ต่อการปฏิบัติธรรม
 • 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัด สรงน้ำ อาบน้ำ
 • 16.00 น. ฉันน้ำปานะ เดินจงกรม
 • 17.45 น. สัญญาณระฆัง รวมนั่งสมาธิ ทำวัตรเย็น
 • 21.00 น. สมาทานศีล 8 ฟังพระธรรมเทศนา
 • 22.00 น. พักผ่อน

วันที่ 13-15 มกราคม 2563

 • 02.45 น. สัญญาณระฆัง ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
 • 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
 • 05.00 น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
 • 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
 • 06.00 น. อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม
 • 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน ภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
 • 10.00 น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉัน ฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
 • 12.00 น. พักผ่อน
 • 13.00 น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
 • 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
 • 15.00 น. ฉันน้ำปานะที่โรงฉัน ทำธุรกิจส่วนตัว
 • 16.00 น. ร่วมกันเดินจงกรม
 • 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิภาวนา
 • 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
 • 22.00 น. พักผ่อน
 • 02.45 น. สัญญาณระฆัง
 • 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
 • 05.00 น. ภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
 • 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
 • 06.00 น. อุบาสก อุบาสิกา เดินจงกรม
 • 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน ภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
 • 10.00 น. ล้างบาตร รวมกันฉันที่โรงฉัน ฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม
 • 12.00 น. พักผ่อน
 • 13.00 น. สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา
 • 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
 • 15.00 น.จัดแถวพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พร้อมด้วยดอกไม้ ธูปเทียน จากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ 3 รอบ
  กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
 • 17.45 น. สัญญาณระฆัง
 • 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิร่วมกัน
 • 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันตลอดคืน

วันที่ 17 มกราคม 2563

 • 05.30 น. ภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตร
 • 08.00 น. ทำพิธีเครื่องสักการะแด่พระมหาเถระ กล่าวถวายสังฆทาน พระภิกษุ สามเณร รับและฉันภัตตาหาร
 • 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาสตามปกติ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระเบียบปฏิบัติของผู้ที่จะร่วมงาน

 • ห้ามซื้อขายสินค้าใดๆ ภายในบริเวณเขตวัด
 • ห้ามเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด หากประสงค์จะบริจาค ขอเชิญบริจาคได้ที่กองอํานวยการหลังพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
 • หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงาน จุดประสานงานโรงทานหน้าพิพิธภัณฑ์
 • หน่วยงานที่จะจัดทำโรงทาน ควรจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ มาเอง
 • โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น. และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น 
 • โรงทานทุกโรงทาน ให้ติดแผ่นป้ายชื่อโรงทาน รวมทั้งวัดสาขาขนาดไม่เกิน 1 x 2 เมตร
 • ขอความร่วมมืองดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตอง หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ จะมีกลุ่มนักเรียนจาก โรงเรียนทอสี และโรงเรียนปัญญาประทีป บริการจุดทิ้งขยะเพื่อนำไป Recycle ขอความกรุณาให้ความร่วมมือด้วย
 • ขอความร่วมมือโรงทานตอนเช้า แจกทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ได้เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป
 • วันที่ 16 มกราคม โรงทานปิดแจกทานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เพื่อทําประทักษิณรอบเจดีย์ (ไม่มีโรงทานจรตามมติที่ประชุมสงฆ์)
 • โรงทานเมื่อแจกทานเสร็จแล้วควรรักษาความสะอาดภายในโรงทานให้เรียบร้อย และเก็บขยะออกไป ภายนอกวัดด้วย
 • ขอความร่วมมือโรงทานงดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในการปรุงอาหาร เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง และดับทั่วบริเวณเป็นอุปสรรคในการใช้งานในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญ
 • ผู้เข้าปฏิบัติธรรมให้ลงทะเบียนที่ กองอำนวยการด้านหลังอาคารพิพิธภัณฑ์
 • แม่ชีที่มาปฏิบัติธรรมให้ไปลงทะเบียนที่สำนักชีเท่านั้น
 • อุบาสก (ผู้ชาย) สวมกางเกงขายาวสีขาวและเสื้อสีขาว อุบาสิกา (ผู้หญิง) สวมเสื้อสีขาวและผ้าถุงสีขาวหรือดำ ไม่บางเกินไป
 • กรุณาเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็นมาเอง คือ กลดหรือเต็นท์ ไฟฉาย หมอน ผ้าห่ม (อากาศค่อนข้างหนาวเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยก็ดี) ผ้าปูนั่ง เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ขวดน้ำประจำตัว ภาชนะใส่อาหาร ช้อน ฯลฯ เตรียมชุดขาวมาเปลี่ยนด้วย และควรเตรียมมาพอกับจำนวนวันที่อยู่ เพื่อไม่ต้องยุ่งยากในการหาซักผ้า ตากผ้า และผู้มีโรคประจำตัวควรนำยาติดตัวมาด้วย งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว ในระหว่างเข้าร่วมปฏิบัติธรรม งดสูบบุหรี่
  (พระภิกษุ สามเณร ต้องเป็นกลดเท่านั้น เป็นไปได้ให้ใช้จีวรสีแก่นหรือสีบวร เพื่อความกลมกลืนกับพระสายหนองป่าพง ที่ย้อมจีวรด้วยแก่นขนุน)
 • ผู้มาปฏิบัติธรรมรับประทานอาหารเช้าหลังเวลา 06.30 น. และควรงดรับอาหารหลังเวลา 12.00 น.

ajariya bucha 2563 05

สำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม เรามีรายละเอียดการเดินทางมาแนะนำดังนี้

 • เดินทางด้วยเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ซึ่งมีบริการหลายเที่ยวบินต่อวันดังตารางข้างล่างครับ

airline ubon dec2019

 • เดินทางโดยรถไฟ ปลายทางที่สถานีอุบลราชธานี (อำเภอวารินชำราบ) มีรถนอนอีสานวัฒนา และขบวนอื่นๆ ตามตารางในเว็บไซต์นี้
 • เดินทางโดยรถทัวร์ มีหลายบริษัทบริการทั้ง บขส.(ด่วน 999) รุ่งประเสริฐทัวร์ พิบูลทัวร์ ชนะภัยทัวร์ นครชัยแอร์ และอื่นๆ แนะนำ บริษัท นครชัยแอร์ ครับ

จาก สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง และสำนักงานบริษัทรถทัวร์ สามารถเรียกใช้บริการแท็กซี่ รถเมล์ รถสองแถว หรือรถรับจ้างต่างๆ ได้ หมายเลขโทรศัพท์เรียกใช้บริการแท็กซี่ (ซึ่งมีจำนวนมากทีเดียวครับ จากจำนวนป้ายทะเบียนขนส่งมากกว่า 550 คัน ทั้งแท็กซี่บริษัทฯ สีน้ำเงิน-เหลือง แท็กซี่ส่วนบุคคล สีส้ม-เหลือง) มีดังนี้

 • บริษัท แท็กซี่อุบล จำกัด 045-256111-2
 • บริษัท แท็กซี่มิเตอร์พัฒนา จำกัด 045-265999
 • บริษัท แท็กซี่สหกรณ์อุบล จำกัด 045-283283
 • บริษัท แท็กซี่อุบลบริการดี จำกัด 045-280333
 • บริษัท แท็กซี่สหการอุบล จำกัด 045-280888
 • บริษัท แท็กซี่ V.I.P จำกัด 045-284111, 045-280028
 • บริษัท แท็กซี่อุบลพัฒนากิจ จำกัด 045-265265
 • และยังมี บริการแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น ของ Grab Taxi และ All Thai Taxi ด้วยนะครับ แต่รถน่าจะมีจำนวนน้อยไปหน่อย ของ All Thai Taxi ถ้าท่านมารถทัวร์นครชัยแอร์จะสะดวกในการเรียกใช้ เพราะเป็นเจ้าของเดียวกัน และมีรถจอดประจำที่นั่น

ajariya bucha 2563 06

แผนที่เดินทางไปวัดหนองป่าพง

map ubon pahpong big

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยายขนาดใหญ่

แผนที่การจัดการจราจรภายในบริเวณวัด

map traffic wat nong papong

การจัดการจราจรภายในและรอบบริเวณวัด

ปัญหาคาใจที่ท่านสอบถามกันมา รวมมาตอบให้ ณ ที่นี้

Q : ต้องอยู่ปฏิบัติตั้งแต่ 12 -17 มกราคมไหม ?
A : ไม่จำเป็น จะอยู่กี่วันก็ได้ตามที่ท่านสะดวกและมีเวลาพอ

Q : ผู้หญิงใส่กางเกง หรือผ้าถุงสีต่างๆ ได้ไหม
A : ถ้าจะอยู่ค้างแรมปฏิบัติธรรม ควรปฏิบัติตามระเบียบ คือสวมใส่ผ้าถุงสีดำหรือขาว เสื้อสีขาว ไม่บางจนมองเห็นสัดส่วน

Q : ทางวัดจะมีรถรับ-ส่งจาก สนามบิน สถานีขนส่ง หรือท่ารถทัวร์ สถานีรถไฟไหม?
A : ไม่มีครับ มีรถสาธารณะ เช่น รถสองแถว รถแทกซี่มิเตอร์บริการครับ

        เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แท็กซี่แต่ล่ะบริษัทในอุบลราชธานี

 • บริษัท แท็กซี่อุบล จำกัด 045-256111-2
 • บริษัท แท็กซี่มิเตอร์พัฒนา จำกัด 045-265999
 • บริษัท แท็กซี่สหกรณ์อุบล จำกัด 045-283283
 • บริษัท แท็กซี่อุบลบริการดี จำกัด 045-280333
 • บริษัท แท็กซี่สหการอุบล จำกัด 045-280888
 • บริษัท แท็กซี่ V.I.P จำกัด 045-284111, 045-280028
 • บริษัท แท็กซี่อุบลพัฒนากิจ จำกัด 045-265265

Q : ต้องนำเต้นท์ไปเองใช่ไหม
A :ใช่ครับ มีบริเวณให้กางเต้นท์เป็นเขตอุบาสก และอุบาสิกา

Q : เบอร์โทร หรือ line ติดต่อในการลงทะเบียน
A : ไม่มีครับ ลงทะเบียนตามกำหนดการในเช้าวันงานที่วัดหนองป่าพงครับ

Q : ต้องการร่วมบุญ ขอเลขบัญชี
A : งานนี้ไม่มีการขอรับบริจาคหรือเรี่ยไรแต่อย่างใดครับ

Q : พระที่ไม่ใช่สายวัดหนองป่าพง ไปร่วมงานได้ไหม
A : ไปได้ครับ แต่รบกวนท่านนำกลดมาด้วยครับ ไม่มีกุฏิเพียงพอครับ

Q : มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานปฏิบัติธรรมไหม
A : ไม่มีครับ หากพบเห็นการเดินเรี่ยไร หรือเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายใดๆ หรือค่าบำรุงวัดใดๆ ขอความกรุณารีบแจ้งทางกองอำนวยการทันที เพื่อจะได้เอาผิดกับผู้แอบอ้างนะครับ

Q : มีบริการอาหาร/เครื่องดื่มไหม

A : จะมีโรงทานจากญาติโยม สานุศิษย์ ที่มาตั้งบริการจำนวนมากครับ แต่แนะนำท่านได้เตรียมภาชนะส่วนตน (ถ้วย/จาน/ช้อน) มาด้วยเพื่อลดปริมาณขยะให้มีน้อยที่สุดครับ

ajariya bucha 2563 07
ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณสุขสันต์ แก้วสง่า (นายเต้าทึง) ครับ