foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

april festival header

ทศกาลงานบุญประเพณีอีสานช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ก็จะมีปัญหาความร้อนที่มากมายผิดปกติกว่าเดือนอื่นๆ ซึ่งแม้จะมีเทศกาลงานสงกรานต์ สรงน้ำฉ่ำใจก็ไม่อาจจะคลายความร้อนได้ และปีนี้ดูจะมีปัญหายิ่งกว่าปีก่อนๆ เพราะฤดูแล้งมาเร็วมากกว่าปีที่ผ่านมา น้ำในอ่างเก็บน้ำ เขื่อน แม่น้ำใหญ่หลายสายก็แห้งขอด จนไม่อาจจะสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์ได้อีกแล้ว เราต้องประหยัดน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค มากกว่าจะเอามาสาดทิ้ง ประเพณีก็ไม่ละทิ้งแต่เราจะประหยัดน้ำกันมากขึ้น รดที่มือ รดที่ใจ ให้ฉ่ำเย็น แทนการขนถัง หรือโอ่งบรรจุน้ำขึ้นรถบรรทุกวิ่งไปสาดกันเหมือนปีก่อน ปีนี้โดนซ้ำเติมจากการระบาดของโคโนาไวรัสไปทั่วโลก งานที่มีการชุมนุมผู้คนเป็นจำนวนมาก จึงงดการจัดงานนะครับ ระมัดระวังตัวกันด้วยครับพี่น้องบ้านเฮา

  • ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2563 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2563 งดจัดงานจากสถานการณ์ระบาด COVID-19
  • สงกรานต์ถนนข้าวเหนียว “ซิดแทนสาด Heal The World” อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 8-15 เมษายน 2563 งดจัดงานจากสถานการณ์ระบาด COVID-19
  • สงกรานต์ถนนดอกไม้และสายน้ำ และเทศกาลอาหารอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน 2563 งดจัดงานจากสถานการณ์ระบาด COVID-19

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2563

phanom roong 05

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง" เป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนเมษายน ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยไฮไลท์สำคัญของงานคือ การชมพระอาทิตย์ส่องแสงลอดประตูทั้ง 15 บานของปราสาทพนมรุ้ง ยามพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง โดยจะเกิดขึ้นแค่ 4 ครั้ง ในหนึ่งปีเท่านั้น

phanom roong 04

นอกจากนั้น ยังมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไศวนิกาย ชมริ้วขบวนหลวงของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และนางจริยา ตลอดจนการแสดงแสงสีและเสียง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การรับประทานอาหารแบบโฮปบายดินเดอร์ การแสดงตลาดนัดโบราณ และสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 2-3 เมษายน 2563 จะได้มีการจัดงาน "ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2563" (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) แต่ยังไม่ได้ออกกำหนดการต่างๆ อย่างเป็นทางการ ถ้ามีความคืบหน้าจะมาแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอน

phanom roong 01

ช่วงเวลาจัดงาน : 2-5 เมษายน 2562
สถานที่จัดงาน : ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวสารล่าสุด!

13 มีนาคม 2563 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งข่าวด่วน ระบุผ่านเฟซบุ๊คเพจว่า ทางจังหวัดได้มีการแจ้งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ ยกเลิกการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2563 ซึ่งจะขึ้นทุกปีในช่วงวันที่ 2-3 เมษายนนี้ตามกำหนดการเดิม เหตุเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าชนิดใหม่ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้

 

“ซิดแทนสาด Heal The World”

จังหวัดขอนแก่น จะจัดงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “ซิดแทนสาด Heal The World” ระหว่างวันที่ 8 – 15 เมษายน 2563 ณ บริเวณบึงแก่นนคร และ บริเวณถนนข้าวเหนียว (ถนนศรีจันทร์จากแยกถนนมิตรภาพไปจนถึงแยกถนนหน้าเมือง)

songkran kk2562

สืบเนื่องจากสถานการณ์วิกฤติระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ลดระดับลงต่ำสุดในรอบ 53 ปี เท่าที่มีการก่อสร้างเขื่อนนี้มา ซึ่งคาดว่า จังหวัดขอนแก่นจะได้รับผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ ดังนั้น ในปี 2563 นี้ เทศบาลนครขอนแก่นมีแนวคิดจัดงานประเพณีสุดยอด สงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “ซิดแทนสาด Heal The World” เพื่อรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์ (ประเพณีที่คนไทยได้ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา) แบบประหยัดน้ำ รวมไปถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล เยียวยา รักษา ฟื้นฟูโลกของเรา ช่วยกันบรรเทาและรักษาโลกของเราให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่าพวกเราจะไม่ส่งต่อโลกที่บอบช้ำสู่คนรุ่นต่อไป โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีหัวใจ มีจิตสำนึกของการรักษ์ธรรมชาติ

โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและมี อาทิ “เกาะรักษ์โลก” (พิธีสรงน้ำพระพุทธพระลับและพระพุทธอภัยมงคลสมังคี และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำ) กิจกรรมวันข้าวเหนียวครอบครัวเดียวกัน “ลานแซ่บนัว ครัวอีสาน” (ทานฟรี 10 สุดยอดอาหารอีสาน เช่น ส้มตำลาว ลาบเนื้อ ซุปหน่อไม้ อ่อมไก่ ต้มแซ่บกระดูกหมู หมกเห็ด อุเพี้ย หมูแดดเดียวทอด ย่างพวงนม นึ่งปลาจิ้มแจ่ว เป็นต้น กิจกรรม “ส้มตำ รำซิ่ง” รวมไปถึงกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีทำบุญตักบาตร ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ รำวงย้อนยุค การเล่นคลื่นมนุษย์ คอนเสิร์ตศิลปินดัง และพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่

ข่าวล่าสุด!

kk songkran 2020

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. เวลา 11.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีมายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแก่น เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 จึงได้มีการร่วมประชุมกับคณะกรรมการการจัดงานมหาสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว.......

ดูต่อได้ที่ : https://www.khonkaenlink.info/home/news/10014.html

ช่วงเวลาจัดงาน : 8 – 15 เมษายน 2563
สถานที่จัดงาน : ริมบึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

ถนนดอกไม้และสายน้ำ อุบลราชธานี

water road ubon 2020

 

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)