foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
บ่ทันพอได๋หันใจถิ่มกะฮอดปลายปีแล้วเด้อพี่น้อง ทั้งบักพยาธิโควิด-19 ที่บ่ทันจางไป แถวบ้านอาวทิดหมูยังติดอันดับ 10 ของประเทศอยู่เลย หลังจากหมดพายุฟ้าฝนผ่านไปแล้ว ตอนนี้กะฮอดยามหนาววอยๆ มาอีกปี นอนผู้เดียวเปลี่ยวอุราคือเก่า สาวๆ สำใหญ่ส่ำน้อยเพิ่นกะแนมกายอาวทิดหมูคนผู้ฮ้ายไปเบิด แม่ฮ้างแม่หม้ายเพิ่นกะว่าแต่ผู้ข้าสิตั๋วสิต้ม กะเลยบ่ชายตามาหา กะคือสิได้นอนหนาวกอดผ้าห่มอยู่กระท่อมน้อยฮิมมูล หาปูปลาเลี้ยงปากเจ้าของผู้เดียวนี่หล่ะ สู้ๆๆ ต่อไปเด้ออาว!

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

No. of Page View

paya supasit

ju juทุกข์บ่มีเสื้อผ้า ฝาเฮือนเพกะพออยู่ ทุกข์บ่มีข้าวอยู่ท้อง นอนลี้อยู่บ่เป็น

        ## ความทุกข์เพราะขาดแคลนเสื้อผ้าที่อาศัยพอทนได้ แต่ท้องกิ่วนี่นอนหลับไม่ได้จริงๆ @ความจนทนไม่ไหว ##

december festival header

แล้วก็มาถึงเดือนสุดท้ายแห่งปี 2564 ปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของประเทศไทยและของโลก ด้วยการระบาดของไวรัสร้ายโควิด-19 ประเทศไทยเราแม้สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่า ปลอดโรคปลอดภัย แต่ทางรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้าประเทศมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจการค้าขายได้ดำเนินไปตามปกติได้ การทำมาหากินของผู้คนในทุกสาขาอาชีพจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะรักษาสุขภาพ ให้ปลอดจากการติดเชื้อที่รุนแรง เราต้องก้าวเดินต่อไปร่วมกันครับ

กิจกรรมงานประเพณีของบ้านเราก็เช่นเดียวกัน หลายแห่งหลายที่ก็เริ่มมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อให้การจัดงานมีความปลอดภัยมากขึ้น อาจจะไม่สนุกรื่นเริงบันเทิงใจแบบเดิมๆ แต่ก็มีโอกาสได้พลิกฟื้นกลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่ง งานที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ

  • งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดประจำปี 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 1-10 ธันวาคม 2564
  • มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 9-20 ธันวาคม 2564
  • เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 2564 บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 23-25 ธันวาคม 2564
  • งานเทศกาลต้นคริสต์มาส-งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ประจำปี 2564 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัด "งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญครบ 28 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ และที่สำคัญเพื่อหารายได้นำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัด อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

amnat festival 2564

โดยทางจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มข้น โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการต้องฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

สำหรับข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะมาร่วมงาน ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคชัน หมอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในงาน เมื่อเข้าภายในงานแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลล้างมือบ่อยๆ หรือพกเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนตัว

ในส่วนของผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องเล่น สวนสนุก ผู้ขนส่งสินค้า ผู้จัดการแสดงดนตรีคอนเสิร์ต นักกีฬา ผู้ดูแลนักกีฬา ผู้จัดร้านนิทรรศการ ผู้จัดการแสดงเวทีกลาง ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในงาน เมื่อเข้าภายในงานแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

amnat festival 2563

กรณีผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน พนักงานส่งของ นักแสดง นักดนตรี นักกีฬา ผู้ดูแลนักกีฬา ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องแสดงผลการตรวจแบบ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีใบรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีไม่มีผลตรวจ ให้แจ้งความประสงค์รับการตรวจกับจุดบริการกองอำนวยการ ที่ทางจังหวัดอำนาจเจริญจัดให้บริการ ภายในงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องติดตราสัญลักษณ์ใบรับรองการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งติดป้ายร้านนี้ฉีดวัคซีนครบ ขนาดไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 ภายในร้านอาหาร ต้องจัดให้มีระบบคิวและพื้นที่รอคิว โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ภายในร้านอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19

 

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564

จังหวัดสุรินทร์ มีกำหนดจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยในเบื้องต้นกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2564 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

elephants surin 2021

“ช้าง” นอกจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาติไทยแล้ว ในอดีตช้างยังเคยได้รับการยกย่อง และให้เกียรติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเผือกในธงชาติไทย ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือแม้กระทั่งเป็นถึงสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว เหตุใดคนไทยถึงให้ความสำคัญกับ “ช้าง” มาโดยตลอด

ทั้งนี้ ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “สุรินทร์ รื่นรมย์” : ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ : “ผ้าไหมสุรินทร์ ใส่สนุกได้ทุกวัน” ในวันที่ 2 ของการจัดงาน คือ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 ณ เวทีกลาง งานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ เพื่อนำรายได้จากการจัดงานมอบให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ ในการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเป็นกิจกรรมสาธารณะกุศลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทย การร้องเพลงของอำเภอ 4 โซน การแสดงดนตรี การจำหน่ายคูปองดอกไม้ และพวงมาลัย

elephants surin 2021 2

สำหรับการเดินแบบการกุศลกิจกรรม“สุรินทร์ รื่นรมย์” : ร้อยสี พันลาย ผ้าไหมสุรินทร์ : “ผ้าไหมสุรินทร์ ใส่สนุกได้ทุกวัน” ครั้งนี้ เป็นการเดินแบบผ้าไหม ภายใต้ 4 คอนเซ็ปต์หลัก ได้แก่ รุ่งเรือง รื่นรมย์ ร่ำรวย และรวดเร็ว โดยมีผู้เดินแบบประมาณ 150 คน ประกอบด้วย VIP 8 คน แขกรับเชิญของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน และนางแบบ นายแบบหลัก 120 คน ส่วนการเดินแบบบนเวทีจัดเป็นกลุ่ม

  • กลุ่มรุ่งเรือง หมายถึง รุ่งเรืองทางวัฒนธรรม กำหนดสีผ้าไหมโทนสีแดงเข้ม
  • กลุ่มรื่นรมย์ หมายถึง ความสุข ความมีชีวิตชีวา กำหนดผ้าไหมโทนสีเขียว
  • กลุ่มร่ำรวย หมายถึง มั่งคั่ง มั่งมี กำหนดสีผ้าไหมโทนสีทอง หรือสีเหลือง
  • กลุ่มรวดเร็ว หมายถึง ความคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง กำหนดสีผ้าไหมโทนสีฟ้าหรือน้ำเงิน โดยเป็นชุดทะมัดทะแมง เช่น กางเกงหรือกระโปรงที่เดินได้สะดวก

สถานที่จัดงาน : ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

วันเวลาจัดงาน : -20 ธันวาคม 2564

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 2564

ในทุกๆ ปลายปีในเดือนธันวาคม วันคริสต์มาส เป็นงานที่ชาวคริสต์มาเฉลิมฉลองและมอบความรักให้แก่กัน เราจะได้เห็นสถานที่และร้านรวงต่างๆ ประดับตกแต่ง ต้นคริสต์มาส ด้วยไฟสวยงาม แต่ที่จังหวัดสกลนคร ณ บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิคเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี และเป็นที่ตั้งของ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และ มุกดาหาร ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย มีการเฉลิมฉลองที่ต่างออกไปซึ่งมีเอกลักษณ์มากๆ คือ เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ งานแห่ดาว สกลนคร ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปีก่อนวันคริสต์มาส 

Dao X mas 04

คืนของ วันที่ 23 ธันวาคม ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน และจะมีรถขบวนแห่ดาวใหญ่ จากชุมชนทั้ง 15 ชุมชนของเทศบาลตำบลท่าแร่ ที่ตกแต่งรถดาวใหญ่ ประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม พร้อมกับเพลงคริสต์มาส แห่งความสุข และซานตาคลอสที่คอยมอบลูกอมให้กับคนที่ผ่านไปมา และนักท่องเที่ยว เป็นงานที่สนุกสนาน รื่นเริง และเต็มไปด้วยคามศรัทธา

Dao X mas 01

สำหรับในคืนของ วันที่ 24 ธันวาคม จะมีพิธีแห่ดาวเล็ก แบบดั้งเดิม รอบ อาสนวิหารอัครมีคาแอล ท่าแร่ ก่อนที่จะเข้าวัด ชมการแสดงละครเทวดา "การกำเนิดของพระเยซูกุมาร" และประกอบพิธีมิสซาเนื่องในวันคริสต์มาส

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ณ บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

 

งานเทศกาลต้นคริสต์มาส-งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ

poorue 5จังหวัดเลย ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ซึ่งเป็นโครงการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีความต้องการเชื่อมโยงและโปรโมทการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของจังหวัด เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูหลวง ภูลมโล ภูสวนทราย ภูป่าเปาะ และล่องแพชมวิวระหว่างทานอาหารที่ห้วยกระทิง ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว จังหวัดเลย ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกและจำหน่าย "ต้นคริสต์มาส" มากที่สุดในโลก อีกทั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือยังเป็นจุดอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ

ขอเชิญชมดอกไม้เมืองหนาวใน “งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ประจำปี 2564” ระหว่างช่วง พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ภายในงานจะมีการออกร้านแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด การแสดงดนตรี การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โทรศัพท์ 042-899004, 042-899123

poorue 3

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ขอเชิญชมความสวยงามของต้นคริสต์มาสกว่าแสนต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย ซึ่งงานนี้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สำหรับช่วงเวลากลางคืน จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีให้ได้ชม อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรา และศิลปินต่างๆ มาร่วมแสดงด้วย บริเวณกังหันลม การแสดงศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนุกกับการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสต์มาส ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

ปีนี้อากาศคงหนาวจริงๆ ใครอยากสัมผัสความหนาวบนยอดภู ดูดอกไม้สวยๆ ไม่ควรพลาดครับ เตรียมเสื้อกันหนาวหลากสีสันไปเว็คอินกันได้เลย ไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าช่วงวันหยุดยาวๆ ก็จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นกว่าปกติ ไปกันวันธรรมดาก็ดีนะครับ

วันที่จัดงาน : พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

Free! ลงข่าวที่นี่ ฟรี นะครับ

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือชุมชน หมู่บ้าน ตำบลใด ที่ได้จัด งานบุญประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรมสำคัญเหล่านี้ สามารถติดต่อกับทีมงาน เว็บไซต์ประตูสู่อีสาน ของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage หรืออีเมล์ webmaster at isangate.com เรายินดีสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานให้ท่านฟรีๆ เลยนะครับ

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)