december festival header

แล้วก็มาถึงเดือนสุดท้ายแห่งปี 2564 ปีที่ยากลำบากอีกปีหนึ่งของประเทศไทยและของโลก ด้วยการระบาดของไวรัสร้ายโควิด-19 ประเทศไทยเราแม้สถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นถึงขั้นที่เรียกว่า ปลอดโรคปลอดภัย แต่ทางรัฐบาลก็ได้ตัดสินใจเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติให้เข้าประเทศมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การดำเนินชีวิต เศรษฐกิจการค้าขายได้ดำเนินไปตามปกติได้ การทำมาหากินของผู้คนในทุกสาขาอาชีพจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะรักษาสุขภาพ ให้ปลอดจากการติดเชื้อที่รุนแรง เราต้องก้าวเดินต่อไปร่วมกันครับ

กิจกรรมงานประเพณีของบ้านเราก็เช่นเดียวกัน หลายแห่งหลายที่ก็เริ่มมีมาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อให้การจัดงานมีความปลอดภัยมากขึ้น อาจจะไม่สนุกรื่นเริงบันเทิงใจแบบเดิมๆ แต่ก็มีโอกาสได้พลิกฟื้นกลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่ง งานที่น่าสนใจมีดังนี้ครับ

  • งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดประจำปี 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ 1-10 ธันวาคม 2564
  • มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 15-26 ธันวาคม 2564
  • เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 2564 บ้านท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 23-25 ธันวาคม 2564
  • งานประเพณีปีใหม่ และงานกาชาดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 30 ธันวาคม 2564 - 8 มกราคม 2565
  • งานเทศกาลต้นคริสต์มาส-งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ ประจำปี 2564 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส 2564

ในทุกๆ ปลายปีในเดือนธันวาคม วันคริสต์มาส เป็นงานที่ชาวคริสต์มาเฉลิมฉลองและมอบความรักให้แก่กัน เราจะได้เห็นสถานที่และร้านรวงต่างๆ ประดับตกแต่ง ต้นคริสต์มาส ด้วยไฟสวยงาม แต่ที่จังหวัดสกลนคร ณ บ้านท่าแร่ เป็นชุมชนคาทอลิคเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี และเป็นที่ตั้งของ อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และ มุกดาหาร ซึ่งนับว่าเป็นพื้นที่ที่มีคนนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดในประเทศไทย มีการเฉลิมฉลองที่ต่างออกไปซึ่งมีเอกลักษณ์มากๆ คือ เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ท่าแร่ งานแห่ดาว สกลนคร ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปีก่อนวันคริสต์มาส 

Dao X mas 04

คืนของ วันที่ 23 ธันวาคม ชาวบ้านก็จะตกแต่งโคมไฟรูปดาวไว้ที่หน้าบ้าน และจะมีรถขบวนแห่ดาวใหญ่ จากชุมชนทั้ง 15 ชุมชนของเทศบาลตำบลท่าแร่ ที่ตกแต่งรถดาวใหญ่ ประดับประดาอย่างวิจิตรงดงาม พร้อมกับเพลงคริสต์มาส แห่งความสุข และซานตาคลอสที่คอยมอบลูกอมให้กับคนที่ผ่านไปมา และนักท่องเที่ยว เป็นงานที่สนุกสนาน รื่นเริง และเต็มไปด้วยคามศรัทธา

Dao X mas 01

สำหรับในคืนของ วันที่ 24 ธันวาคม จะมีพิธีแห่ดาวเล็ก แบบดั้งเดิม รอบ อาสนวิหารอัครมีคาแอล ท่าแร่ ก่อนที่จะเข้าวัด ชมการแสดงละครเทวดา "การกำเนิดของพระเยซูกุมาร" และประกอบพิธีมิสซาเนื่องในวันคริสต์มาส

เทศกาลแห่ดาวคริสต์มาส ณ บ้านท่าแร่ จังหวัดสกลนคร

 

มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564

elephants surin 2021 3

จังหวัดสุรินทร์ มีกำหนดจัดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยในเบื้องต้นกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2564 รวม 12 วัน ณ บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ และงานแสดงช้างในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 รวม 2 วัน ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

elephants surin 2021

“ช้าง” นอกจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาติไทยแล้ว ในอดีตช้างยังเคยได้รับการยกย่อง และให้เกียรติเสมอมา ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์รูปช้างเผือกในธงชาติไทย ช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือแม้กระทั่งเป็นถึงสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์เลยทีเดียว เหตุใดคนไทยถึงให้ความสำคัญกับ “ช้าง” มาโดยตลอด

elephants surin 2021 2

จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศในนาม “สุรินทร์ เมืองช้าง” สืบเนื่องมาจากสุรินทร์มีกลุ่มผู้เลี้ยงช้างที่เรียกตัวเองว่า “กูย” หรือ “กวย” ซึ่งมีความชำนาญในการจับช้างมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้ใช้ภูมิปัญญาวิชาคชศาสตร์จับช้างเผือกซึ่งแตกโรงจากกรุงศรีอยุธยา นำน้อมเกล้าฯถวายคืนสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 จนได้รับการโปรดเกล้าฯเป็นพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง ปกครองเมืองสุรินทร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2302 เป็นต้นมา และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน นั่นคือหมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ใกล้ที่ราบริมฝั่งแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าละเมาะสลับป่าโปร่ง เหมาะแก่การเลี้ยงช้าง โคและกระบือ เป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพเลี้ยงช้างเสริมอาชีพหลักในการทำนา ทำไร่ และเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านซึ่งแต่เดิมแทบทุกหลังเรือน จะเลี้ยงช้างไว้อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 เชือก จนเป็นที่รู้จักกันในนาม “หมู่บ้านช้าง"

สถานที่จัดงาน : ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

วันเวลาจัดงาน : 15 - 26 ธันวาคม 2564

งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ 2564

จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัด "งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564" โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–10 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และแสดงออกถึงพลังแห่งความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาจังหวัดอำนาจเจริญครบ 28 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันดีงามของจังหวัดอำนาจเจริญ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้พักผ่อน หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วเสร็จ และที่สำคัญเพื่อหารายได้นำไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศลต่างๆ ของจังหวัด อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมถึงผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

amnat festival 2564

โดยทางจังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อย่างเข้มข้น โดยผู้ที่จะเข้าร่วมงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม สำหรับร้านค้าผู้ประกอบการต้องฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม

สำหรับข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะมาร่วมงาน ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็มไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคชัน หมอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในงาน เมื่อเข้าภายในงานแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลล้างมือบ่อยๆ หรือพกเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ส่วนตัว

ในส่วนของผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เครื่องเล่น สวนสนุก ผู้ขนส่งสินค้า ผู้จัดการแสดงดนตรีคอนเสิร์ต นักกีฬา ผู้ดูแลนักกีฬา ผู้จัดร้านนิทรรศการ ผู้จัดการแสดงเวทีกลาง ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมทั้งแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือแสดงข้อมูลการฉีดวัคซีนผ่านระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าภายในงาน เมื่อเข้าภายในงานแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

amnat festival 2563

กรณีผู้ประกอบการ ผู้จัดงาน พนักงานส่งของ นักแสดง นักดนตรี นักกีฬา ผู้ดูแลนักกีฬา ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องแสดงผลการตรวจแบบ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีใบรับรองตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข

ในกรณีไม่มีผลตรวจ ให้แจ้งความประสงค์รับการตรวจกับจุดบริการกองอำนวยการ ที่ทางจังหวัดอำนาจเจริญจัดให้บริการ ภายในงานต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

สำหรับผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ต้องติดตราสัญลักษณ์ใบรับรองการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งติดป้ายร้านนี้ฉีดวัคซีนครบ ขนาดไม่น้อยกว่ากระดาษ A4 ภายในร้านอาหาร ต้องจัดให้มีระบบคิวและพื้นที่รอคิว โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร ภายในร้านอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19

 

งานประเพณีปีใหม่ และงานกาชาดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานประเพณีปีใหม่ และงานกาชาดอุบลราชธานี วิถีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง 8 มกราคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

QR code kachad ubonเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงของดการจัดกิจกรรมออกสลากกาชาด และร้านหรรษากาชาด ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 แต่ยังคงกิจกรรม "รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี" ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ถนนพรหมเทพ (ข้างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ใช้จ่ายในกิจการ สาธารณกุศล และกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี

ขอเชิญร่วมสนับสนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี โดยร่วมบริจาคเงิน QR-CODE ด้านข้างนี้ สำหรับบุคคล นิติบุคล บริษัท ห้าง ร้าน ที่ได้บริจาคเงินสดให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินบริจาค

มีการจัดงานภายใต้มาตรการกรมควบโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะมีจุดคัดกรองก่อนเข้างานตลอดเวลา มีให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” ผู้มาร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ในงาน ส่วนร้านค้าจะต้องได้รับวัคซีนครบทุกคน และบริเวณหน้าร้านต้องติดป้าย “ร้านนี้ทุกคนได้รับวัคซีนโควิด-19แล้ว”

การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต ผู้ที่เป็นนักแสดง จะต้องมีการตรวจโควิด โดยวิธี RT-PCR ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง มีผลตรวจเป็นลบ และจะต้องมีเอกสารรับรอง หรือตรวจ ATK ก่อนเข้าพื้นที่ล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด AstraZeneca หรือวัคซีน mRNA จำนวน 1 เข็ม มาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือวัคซีนชนิดอื่นที่ครบโดส และจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน การจัดการแสดงในครั้งนี้ นักแสดงจะต้องอยู่บนเวทีเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ลงจากเวที และงดการสัมผัสมือ การกระทำอื่นๆ ที่จะเป้นการสัมผัสผู้ร่วมงาน กรณีที่จะมอบดอกไม้เพื่อเป็นกำลังใจให้นักแสดง จะต้องมอบในจุดหรือภาชนะที่กำหนด เพื่อเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันเวลาจัดงาน : -30 ธันวาคม 2564 ถึง 8 มกราคม 2565

งานเทศกาลต้นคริสต์มาส-งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาวภูเรือ

poorue 5จังหวัดเลย ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด Plus ซึ่งเป็นโครงการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีความต้องการเชื่อมโยงและโปรโมทการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่สวยงามของจังหวัด เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูหลวง ภูลมโล ภูสวนทราย ภูป่าเปาะ และล่องแพชมวิวระหว่างทานอาหารที่ห้วยกระทิง ซึ่งนอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว จังหวัดเลย ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกและจำหน่าย "ต้นคริสต์มาส" มากที่สุดในโลก อีกทั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือยังเป็นจุดอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ

ขอเชิญชมดอกไม้เมืองหนาวใน “งานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว อำเภอภูเรือ ประจำปี 2564” ระหว่างช่วง พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ภายในงานจะมีการออกร้านแสดงพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด การแสดงดนตรี การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านและจัดนิทรรศการของภาครัฐและเอกชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ โทรศัพท์ 042-899004, 042-899123

poorue 3

ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ขอเชิญชมความสวยงามของต้นคริสต์มาสกว่าแสนต้น บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย ซึ่งงานนี้นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน สำหรับช่วงเวลากลางคืน จะมีการประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีให้ได้ชม อีกทั้งยังมีการแสดงดนตรีซิมโฟนีออเคสตรา และศิลปินต่างๆ มาร่วมแสดงด้วย บริเวณกังหันลม การแสดงศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่น การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนุกกับการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสต์มาส ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย

ปีนี้อากาศคงหนาวจริงๆ ใครอยากสัมผัสความหนาวบนยอดภู ดูดอกไม้สวยๆ ไม่ควรพลาดครับ เตรียมเสื้อกันหนาวหลากสีสันไปเว็คอินกันได้เลย ไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าช่วงวันหยุดยาวๆ ก็จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นกว่าปกติ ไปกันวันธรรมดาก็ดีนะครับ

วันที่จัดงาน : พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565

สถานที่จัดงาน : สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 

Free! ลงข่าวที่นี่ ฟรี นะครับ

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือชุมชน หมู่บ้าน ตำบลใด ที่ได้จัด งานบุญประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรมสำคัญเหล่านี้ สามารถติดต่อกับทีมงาน เว็บไซต์ประตูสู่อีสาน ของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage หรืออีเมล์ webmaster at isangate.com เรายินดีสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานให้ท่านฟรีๆ เลยนะครับ