oldie korat

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองโคราช-นครราชสีมา เมืองคนกล้าย่าโม ในอดีต" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

korat BE2479 38

นักวิทยาศาสตร์ทางดิน กำลังสำรวจดินโคลนที่แห้ง-แตก ลำสนธิ - โคราช เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2491

korat BE2479 39

นักวิทยาศาสตร์ทางดิน กำลังเก็บตัวอย่างดิน ห่างจากแม่น้ำมูล 2 กม. อำเภอพิมาย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ ปี 2491

korat BE2479 40

ภาพถ่ายของนักวิทยาศาสตร์ทางดิน ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อ 11 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 41

บ้านพักรับรองของสำนักงานเกษตร และ ประมง บ้านโนนวัด เมื่อ 12 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 42

บ้านพักสำหรับเกษตรกรที่จะเข้ามาฝึกปฏิบัติ ที่ศูนย์กสิกรรม-โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด
ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อ 26 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 43

ผู้ชายกำลังนั่งอยู่ที่โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด เมื่อ 11 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 44

คณะของ ดร. โรเบิร์ต กำลังออกเดินทางจากสถานีรถไฟโนนวัด (โนนสูง) โดยม้า
ที่โนนวัดนี้มี โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด อยู่ที่ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อ 11 มีนาคม ปี 2479

 korat BE2479 45

โรงเรียนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมือง เมื่อ 13 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 46

สถานีรถไฟสระธรรมขันธ์ เมื่อ 28 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 47

อาคารศูนย์หม่อนไหมฯ ปากช่อง-สีคิ้ว เมื่อ กันยายน ปี 2483

korat BE2479 48

ลูกชายชาวไร่เชื้อสายจีน ที่แปลงอ้อย สำหรับทำอ้อยควั่น เมื่อ 12 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 49

กรรมกรชายที่โรงงานน้ำตาลปักธงชัย เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ ปี 2491

korat BE2479 50

แผ่นเหล็กประตูน้ำพิมาย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ ปี 2491

korat BE2479 51

เจ้าหน้าที่กำลังพายเรือ ระหว่างเส้นทางจากบัวใหญ่ - ศูนย์ฯ กสิกรรมโนนวัด ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง เมื่อ 12 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 52

ฝูงเป็ดหากินในคลองน้ำ เมื่อ 13 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 53

ผู้หญิงชาวบ้านกำลังทอผ้า ที่บ้านหลักร้อย เมื่อ 13 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 54

การเลี้ยงหมู สมัยนั้นจะถูกล่ามไว้ที่ใต้ถุนบ้าน อำเภอบัวใหญ่ เมื่อ 12 มีนาคม ปี 2479

korat BE2479 55

ภาพถ่ายทางอากาศของชุมชนใกล้ค่ายทหารฯ เมื่อ มกราคม ปี 2494

 korat BE2479 56

 สภาพของหมู่บ้านชนบท ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา อำเภอปักธงชัย เมื่อ มกราคม ปี 2494

korat BE2479 57

ชายชาวบ้านกำลังนั่งใกล้ดินที่ถูกกัดเซาะ ถนนลพบุรี-โคราช เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ ปี 2491

korat BE2479 58

เกวียนท้องถิ่นโคราช บ้านหลักร้อย,นครราชสีมา เมื่อ 13 มีนาคม ปี 2479 Cr. ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

korat BE2508 01

อุ้มน้อง บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2508 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

korat BE2508 02

เด็กๆ บ้านกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2508 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

korat BE2508 03

ตักบาตร บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2508 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

korat BE2508 04

ลอกปอ ทางเข้าปราสาทพนมวัน บ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พฤศจิกายน 2510 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

korat BE2508 05

ฟาดข้าว บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2508 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

korat BE2508 06

หอกลอง วัดอัมพวัน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ธันวาคม 2509 เครดิต : รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร

 

next greenคลิกดูต่อ ภาพเก่าเล่าเรืองเมืองโคราช ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4

 

redline

backled1