oldie mahasarakam

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "มหาสารคามในอดีต" ถ่ายภาพโดย เครดิต : Keyes, Charles F. & Keyes, E. Jane ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ได้เข้ามาศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณาในประเทศไทย เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

mahasarakam oldies BE2507 01

เกวียนเทียมวัวขนข้าว ที่เกี่ยวจากนามาเก็บที่ฉาง จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 02

ผู้หญิงตำข้าวโดยใช้ครกกระเดื่องโบราณ ข้างหลังเป็นเกวียน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 03

บ้านเรือนของชาวบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 04

ผู้หญิงกำลังทอผ้า จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

 mahasarakam oldies BE2507 05

ผู้หญิงกำลังดีดฝ้าย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 06

ช่างตีเหล็กระหว่างทำงาน จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 07

กลุ่มผู้ชายทำฝาไม้ไผ่สาน จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 08

ชาวบ้านช่วยกันกองโค้นมัดปอ (ปอแก้วที่ฟอกแล้ว ก่อนนำไปขาย) จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 09

ชาวบ้านมาตักน้ำที่น้ำส่างในตอนเช้าตรู่ (มีทั้งครุไม้ไผ่และปิ๊บสังกะสี) จังหวัดมหาสารคาม เมื่อ มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 10

ชาวบ้านหาบตะกร้าใส่ข้าวเปลือกมาสีข้าว ที่โรงสีในหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 11

ผู้ชายนั่งเกวียนเทียมวัว บรรทุกพืชผลทางการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 12

วัวเทียมเกวียนขนข้าวมาสีที่โรงสี จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ.. 2507

mahasarakam oldies BE2507 13

เกวียนเทียมวัวขนกองฟาง จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 14

ชาวบ้านกับเกวียน (พาหนะสำคัญ) จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 15

ชารลส์ เอฟ ไคส์ (Charles F. Keyes) นั่งอยู่บนเกวียนเทียมควาย จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 16

ผู้หญิงกำลังใช้น้ำยางผสมเปลือกหอยที่บดละเอียดเคลือบตะกร้าตักน้ำ จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 17

การเล่นดินทรายของเด็กๆ มหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 18

ชารลส์ เอฟ ไคส์ (Charles F. Keyes) และ ชาวบ้านกำลังนวดข้าว มหาสารคาม มกราคม ปี 2507

mahasarakam oldies BE2507 19

ผู้หญิงเลี้ยงลูกเล่นดินทราย จังหวัดมหาสารคาม ประเทศไทย มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 20

คุณครู 3 คน อยู่หน้ากระดานรายงานจำนวนนักเรียนประจำวัน โรงเรียนวัดบ้านหนองตื่น ในจังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต "เมืองมหาสารคาม" ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 

redline

backled1