foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นสงกรานต์ดั้งเดิมที่มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ ไร้ซึ่ง "มหาสงครามสาดน้ำ" ที่ไม่ใช่ประเพณีอันดีงามออกไป เพราะความต้องการเงินเป็นที่ตั้งอ้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทำให้ประเพณีไทยอันดีงามมากมายบิดเบี้ยวไป ไม่เหลือแก่นความดี ครั้งนี้ขอขอบคุณ "โควิด-19" ที่ทำให้ประเพณีสงกรานต์เดิมๆ กลับมาอีกครั้งและหวังว่า ประเพณีอื่นๆ ก็คงจะกลับมารูปแบบเดิมๆ อีกเช่นเดียวกัน

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75
paya supasit

ju juใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นกะเป็นผิด ใจบ่โสดาดอมเว้าดีกะเป็นฮ้าย

        ## แม้นไม่ถูกใจเขาแล้ว จะทำดีเพียงใดก็ไม่มีทางถูกใจเขาดอก @นี่แหละชีวิต ##

oldie buriram

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองบุรีรัมย์ในอดีต" Credit ถ่ายภาพโดย : มร. กรูเต, ภาพถ่ายของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

burirum BE2472 06

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จปราสาทพนมรุ้ง ปี 2472

burirum BE2472 07

สภาพบันไดทางขึ้นของปราสาทพนมรุ้ง ปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 08

ปรางค์น้อย ปราสาทพนมรุ้ง ปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 09

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 10

ปราสาทพนมรุ้ง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ในส่วนของฐานราก ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 11

สภาพทางเดิน และ บันไดทางขึ้นปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 12

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 13

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 14

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 15

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 16

ผนังกำแพงของปราสาทพนมรุ้ง ด้านนอก ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 17

ผนังกำแพงของปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 18

ระเบียงทางเดินภายในปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 19

ผนังกำแพงหินปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 20

ชิ้นส่วนของทับหลังที่หลุดออกมา ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 21

ทับหลัง ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 22

ทับหลัง ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2472 23

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2472

burirum BE2517 01

ปราสาทพนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2517

 next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต เมืองบุรรัมย์ ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 

redline

backled1

 

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)