foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้ว เป็นสงกรานต์ดั้งเดิมที่มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ ไร้ซึ่ง "มหาสงครามสาดน้ำ" ที่ไม่ใช่ประเพณีอันดีงามออกไป เพราะความต้องการเงินเป็นที่ตั้งอ้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทำให้ประเพณีไทยอันดีงามมากมายบิดเบี้ยวไป ไม่เหลือแก่นความดี ครั้งนี้ขอขอบคุณ "โควิด-19" ที่ทำให้ประเพณีสงกรานต์เดิมๆ กลับมาอีกครั้งและหวังว่า ประเพณีอื่นๆ ก็คงจะกลับมารูปแบบเดิมๆ อีกเช่นเดียวกัน

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75
paya supasit

ju juใจบ่โสดาด้วยเว้าแม่นกะเป็นผิด ใจบ่โสดาดอมเว้าดีกะเป็นฮ้าย

        ## แม้นไม่ถูกใจเขาแล้ว จะทำดีเพียงใดก็ไม่มีทางถูกใจเขาดอก @นี่แหละชีวิต ##

oldie nongbualumpoo

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองหนองบัวลำภู" ถ่ายภาพโดย ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน (Dr. Robert Larimore Pendleton) นักวิทยาศาสตร์ทางดินและการเกษตร University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, ชาวอเมริกัน ซึ่งเข้ามาปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษาของกรมเกษตรและการประมง กระทรวงเกษตราธิการ ประเทศไทย ในปี ค.ศ. 1935-1942 เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

nongbua lampoo BE2494 01

หนองบัวลำภูในอดีต เมื่อ มกราคม ปี 2494 เครดิตภาพ : ดร. โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน ที่ปรึกษากระทรวงเกษตราธิการ (สมัยนั้น)

nongbua lampoo BE25xx 01

การขุดลอกหนองบัว บริเวณประตูระบายน้ำ ใกล้วัดโพธิ์ชัยฯ หนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

 nongbua lampoo BE25xx 02

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 03

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 04

การขุดลอกหนองบัว โดยชาวหนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

nongbua lampoo BE25xx 05

การขุดลอกหนองบัว บริเวณประตูระบายน้ำ ใกล้วัดโพธิ์ชัยฯ หนองบัวลำภู (ไม่ทราบปี พ.ศ.) Cr Chaiwat Rattanakoses

 

redline

backled1

 

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)