soi2


| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |
ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ

 

soi 7 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ซ่วย ซ่วย ซ่วย เฮาแล้วว่าแต่เขาดี
บาดห่าซ่วยอีหลีซ่วยบ่พอเคิ่ง
บาดห่าเฮาตามเบิ่งเขาแล้วด่ากลับคืน
"ฉันไม่ได้พูดว่าช่วยอย่างเดียวนะ
ฉันพูดว่า ช่วย-เหลือนะโปรดเข้าใจไว้ด้วย!
เอ้าบอกก็ได้ว่า ฉันจะช่วยเท่าไหร?
ฉันจะเหลือเท่าไหร่? ใครจะทำไม?
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ซ่าเรื่องเผิ่น ซ่าตั้งแต่แนวดี
บาดห่าซ่าเรื่องโต ซ่าแต่หีแต่ก้น
เฮ้อ เฮ่ย กูอยากหัวเด!
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เซียงสึกใหม่ บ่เข้าใจหม่องหี
บาดผู้สาวให้สี้ ยัดโคยใส่ฮูสายบือ
โอย กูมาหน่ายแท้เด!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เซิบ เซิบ หมาคาบเกิบเข้าป่าบักนัด
แม่เฒ่าแล่นลัด ลูกเขยแล่นซ่วน
ว่าแม่นซ่วนได้เกิบ ผัดถืกนมแม่ยาย
กูมาหน่ายแท้เด!
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
ชาวนาประเทศเผิ่น บ่คือซาวนาประเทศโต
ชาวนาประเทศเผิ่น มีแต่พ่อค้ามาขอซื้อข้าว
อยากได้ราคาจั่งใด๋ ชาวนากะว่าเอาว่าเอา
บาดซาวนาประเทศเฮา เอาข้าวไปให้พ่อค้าขาย
กูมาหน่ายรัฐบาลเด้
 
soi 8 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หญิงบ้านเผิ่น บ่คือหญิงบ้านโต
หญิงบ้านโตบายโคยแข็งๆ ของผัวแล้วเอามาเถียงกัน
กูว่าแม่นกระดุก กูว่าแม่นแขนสาม กูว่าแม่นสาก
บาดห่าผัวโตบอกให้ฮู้ จั่งบอกหมู่ว่า
อีห่ามึง เฮาเถียงกันเวิ่งเว็นนั่นแม่นเอ็นเดิก!
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หญิงฮู้จักอยากได้ เขาเอิ้นว่าหญิงดี
หญิงกุลสตรีนั่นเป็นหญิงเรียบร้อย
ว่าแต่หญิงบ่มีผัวน้อย เป็นหญิงด้อยพัฒนา
ดอกวนานายนา ผัวป๋าบ่มาจ้อย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
หญิงให้เขาสี้ซื่อๆ บ่มีราคา
หญิงบ่มีจรรยา เขาว่าหญิงซวดลวด
หญิงใด๋หีสวดๆ นั่นคือ ยอดนารีนะหนูนะ
(ยอดนารีนะหนูนะ ออกเสียงภาษาไทยกลาง)
 
soi 9 สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฒ่าสิตาย บายโคยผัวว่าแม่นกระโบกหมาก
เบิ่งแท้ๆ ผัดแม่นสากตำหีม์
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฒ่าสิตาย บายโคยผัว ว่าแม่นหัวเสาธงชาติ
ประเทศไทย แกงหน่อไม้ใส่ยานาง
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักศีลห้าศีลแปด
บาดห่าโคยทั่งแตด ผัดฮ้องว่า สาธุ ผู้ข้าถ่อน
จั่งซี้กะว่าสอย
 
สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฒ่าสิตายบ่ฮู้จักเวียกบ้าน
แขกมานอนบ้านสี้เอาเทื่อหนึ่ง ซึ้งจิตซึ้งใจ
บาดเขาลากลับเมือไป เว้าไปหลงทีปว่า
ปีกลายมายามแม่อีกแน่เด้อๆๆๆ
จั่งซี้กะว่าสอย
  สอย สอย พี่น้องฟังสอย
เฒ่าสิตาย บ่ฮู้จักเข้าวัดฟังธรรม
ยามทำบุญฮาดทะนาบ่ได้
บาดห่าไตไก่กับไส้ปลาค่อ ถามหา ถามหา
ไปนรกเถิดนะ พ่อตาไตไก่
จั่งซี้กะว่าสอย
 

 

ก-ข-ค | ฆ-ง-จ | ซ-ญ-ฒ | ด-ต-ถ | ท-ธ-น-บ-ป | ผ-ฝ-พ-ฟ-ภ | ม-ย-ร-ล-ว | ส-ห-อ-ฮ
| ความเป็นมาของความสอย | ข้อดีของความสอย | ความสอยเรียงตามอักษร |

redline

backled1