candle 2018

รวมภาพกิจกรรมความสวยงามจาก งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี ๒๕๖๑ "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" นำมาฝากไว้ให้ได้ชื่นชม ขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทั้งหมดมา ณ ที่นี้

เทียนพรรษาแบบโบราณ

รวมภาพความสวยงามของ "เทียนพรรษาแบบโบราณ" การอนุรักษ์รูปแบบการทำต้นเทียนในอดีตแบบโบราณ เป็นการนำเทียนเล่มสีเหลืองมาผูกมัดรอบแกนไม้ไผ่ ตกแต่งรอยต่อระหว่างเทียนแต่ละชั้นด้วยกระดาษเงิน กระดาษทอง ที่ฉลุลวดลายไทยที่สวยงามติดโดยรอบ จากนั้นทำการตกแต่งรอบต้นเทียนด้วยงานฝีมือจากใบตอง กาบกล้วย ใบเตย และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ให้เป็นรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม ภาพเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์มาจาก ดร.เรวัตร สิงห์เรือง จากงานแห่เทียนพรรษาโบราณของชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาของทุกปี ก่อนงานแห่เทียนพรรษาของจังหวัด 1 วัน ขอบคุณเจ้าของภาพทุกท่านนะครับ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย และสามารถดูแบบสไลด์โชว์ได้ครับ)

boran_01.jpg boran_02.jpg boran_03.jpg

boran_04.jpg boran_05.jpg boran_06.jpg

boran_07.jpg boran_08.jpg boran_09.jpg

boran_10.jpg boran_11.jpg boran_12.jpg

boran_13.jpg boran_14.jpg boran_15.jpg

boran_16.jpg boran_17.jpg boran_18.jpg

boran_19.jpg boran_20.jpg boran_21.jpg

boran_22.jpg boran_23.jpg boran_24.jpg

boran_25.jpg boran_26.jpg boran_27.jpg

boran_28.jpg

ประติมากรรมเทียนนานาชาติ

การจัดงานแห่เทียนพรรษาของอุบลราชธานี ทุกปีจะมีการเชิญศิลปินจากชาติต่างๆ มาร่วมแกะสลักเทียน ตามคติความเชื่อ ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติต่างๆ เพื่อร่วมจัดแสดงในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในชื่อ "ประติมากรรมเทียนนานาชาติ Ubon WAX" ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี โดยกิจกรรมจะจัดให้มีขึ้นก่อนวันแห่เทียนในแต่ละปีล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และจะมีการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยให้ได้ชมประกอบด้วย ขอขอบคุณ "นายเต้าทึง" คุณกตภัน สุขสันติ์ แก้วสง่า เจ้าของภาพทั้งหมด ไปชมภาพสวยๆ เพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊คของนายเต้าทึง ได้เลยครับ (คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย และสามารถดูแบบสไลด์โชว์ได้ครับ)

ubon_wax2018_01.jpg ubon_wax2018_02.jpg ubon_wax2018_03.jpg

ubon_wax2018_04.jpg ubon_wax2018_05.jpg ubon_wax2018_06.jpg

ubon_wax2018_07.jpg ubon_wax2018_08.jpg ubon_wax2018_09.jpg

ubon_wax2018_10.jpg ubon_wax2018_11.jpg ubon_wax2018_12.jpg

ubon_wax2018_13.jpg ubon_wax2018_14.jpg ubon_wax2018_15.jpg

ubon_wax2018_16.jpg ubon_wax2018_17.jpg ubon_wax2018_18.jpg

ubon_wax2018_19.jpg ubon_wax2018_20.jpg ubon_wax2018_21.jpg

ubon_wax2018_22.jpg ubon_wax2018_23.jpg ubon_wax2018_24.jpg

ubon_wax2018_25.jpg ubon_wax2018_26.jpg ubon_wax2018_27.jpg

ubon_wax2018_28.jpg ubon_wax2018_29.jpg ubon_wax2018_30.jpg

ubon_wax2018_31.jpg ubon_wax2018_32.jpg ubon_wax2018_33.jpg

ubon_wax2018_34.jpg ubon_wax2018_35.jpg ubon_wax2018_36.jpg

ubon_wax2018_37.jpg ubon_wax2018_38.jpg ubon_wax2018_39.jpg

ubon_wax2018_40.jpg ubon_wax2018_41.jpg ubon_wax2018_42.jpg

ubon_wax2018_43.jpg ubon_wax2018_44.jpg ubon_wax2018_45.jpg

ubon_wax2018_46.jpg ubon_wax2018_47.jpg ubon_wax2018_48.jpg

ubon_wax2018_49.jpg ubon_wax2018_50.jpg ubon_wax2018_51.jpg

ubon_wax2018_52.jpg ubon_wax2018_53.jpg ubon_wax2018_54.jpg

ubon_wax2018_55.jpg ubon_wax2018_56.jpg ubon_wax2018_57.jpg

ubon_wax2018_58.jpg ubon_wax2018_59.jpg ubon_wax2018_60.jpg

ubon_wax2018_61.jpg ubon_wax2018_62.jpg ubon_wax2018_63.jpg

ubon_wax2018_64.jpg ubon_wax2018_65.jpg ubon_wax2018_66.jpg

ubon_wax2018_67.jpg ubon_wax2018_68.jpg ubon_wax2018_69.jpg

ubon_wax2018_70.jpg ubon_wax2018_71.jpg ubon_wax2018_72.jpg

ubon_wax2018_73.jpg ubon_wax2018_74.jpg ubon_wax2018_75.jpg

ubon_wax2018_76.jpg ubon_wax2018_77.jpg ubon_wax2018_78.jpg

ubon_wax2018_79.jpg ubon_wax2018_80.jpg ubon_wax2018_81.jpg

ubon_wax2018_82.jpg ubon_wax2018_83.jpg ubon_wax2018_84.jpg

ubon_wax2018_85.jpg ubon_wax2018_86.jpg ubon_wax2018_87.jpg

ubon_wax2018_88.jpg

 

redline

รวมความงามแห่ง "ฮีตศรัทธา ราชธานีแห่งเทียน" 2next green