foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้ฝนตกเพราะพายุโซนร้อน "มูน" พัดขึ้นฝั่งที่เวียดนาม กำลังเสิ่นขึ้นทางเหนือไปจีนแผ่นดินใหญ่ หอบเอาความชื้นไปนำ ถิ่มไว้แต่ฮอยฝนถ้าบ่มีพายุเข้ามาอีกก็คาดว่า สิแล้ง ฝนทิ้งช่วง หญ้างามท่วมเข้า อย่าสิวางใจเด้อพี่น้อง "พญาแถน" คือบ่ให้น้ำขนาดพากันจูดบั้งไฟหลายปานนี้ เพิ่นกระซิบมาว่า "ตอนแรกกูกะว่าพวกสูขอฝนกู เบิ่งไปเบิ่งมาพวกห่าสู มาจูดแข่งกันเดิมพันเอาเงินกัน บ่ได้เคารพนบนอบขอฝนกูจักหน่อย กูเซาเซื่อพวกมานุดมาดนแล้ว" ฮ่วย! จำไว้แหน่เด้อ พวกนักการพนัน...

Our Sponsor

adv200x300 2

Facebook Likebox

IsanGate Radio Online

radio online banner

Administrator

mail webmaster

My Web Site

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75
paya header

ju ju  เจ้านายดีบ่เห็นแก่เงินแสนไถ่ แต่เห็นแก่ไพร่แสนเมือง

     ## ผู้ปกครองที่ดีย่อมไม่มองที่ประโยชน์ส่วนตน เห็นแต่ประโยชน์ของชาติ   ##

isan tradition

line
รู้จักกับภาคอีสาน | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน | ขนบธรรมเนียมประเพณี | ฮีตสิบสองคองสิบสี่

ระเพณีและความเชื่อของชาวอีสานนั้น นับว่ามีส่วนช่วยทำให้การดำรงชีวิตของสังคม มีความสงบร่มเย็น ความเชื่อในเรื่อง ภูตผี เทพาอารักษ์ ถูกกำหนดขึ้นด้วยจุดประสงค์แฝงเร้นให้เกิด การอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นถิ่น สร้างแหล่งอาหาร พืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์ และช่วยรักษาป่าไม้ให้กับชุมชน หลายๆ ประเพณีจึงมีขึ้นเพื่อรวมใจของคนในชุมชน สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพ ล้วนแล้วแต่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นอันทรงคุณค่า เมื่อท่านไปเยือนถิ่นอีสาน นอกจากจะได้ชื่นชมกับขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดมิได้เลยคือ อาหารการกิน ที่รสแซบถูกปาก

 

isan province

bulletรู้จักกับภาคอีสาน 

 

isan poom pan ya

bulletภูมิปัญญาท้องถิ่น

bulletอัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน

 

isan pra pe nee

bulletขนบธรรมเนียมประเพณี

 

 

isan heet kong

bulletฮีตสิบสองคองสิบสี่

 

line
รู้จักกับภาคอีสาน | ภูมิปัญญาท้องถิ่น | อัตลักษณ์ท้องถิ่นอีสาน | ขนบธรรมเนียมประเพณี | ฮีตสิบสองคองสิบสี่

 

สนับสนุนให้ IsanGate อยู่รับใช้ท่านตลอดไป ด้วยการคลิกแบนเนอร์ไปเยี่ยมผู้สนับสนุนของเราด้วยครับ

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1