oldie mahasarakam

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "มหาสารคามในอดีต" ถ่ายภาพโดย เครดิต : Keyes, Charles F. & Keyes, E. Jane ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ได้เข้ามาศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณาในประเทศไทย เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

mahasarakam oldies BE2507 21

เด็กผู้ชายเครื่องมือล่าสัตว์ (บั้งพุ กระบอกไม้ไผ่ใช้ยิงลูกดอก) จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ.. 2507

mahasarakam oldies BE2507 22

ผู้หญิงชาวบ้านอยู่หน้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 23

ชาวบ้านเตรียมข้าวทำขนมในงานบุญ จังหวัดมหาสารคามมกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 24

เจน ไคส์ (Jane Keyes) ช่างภาพ นั่งทำข้าวจี่กับเด็กๆ จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 25

ผู้หญิงกำลังฝัดข้าว (แยกเศษแกลบออกจากข้าวสาร) จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 26

ผู้ชายกำลังเตรียมมัดปอที่ฟอกแล้วเป็นโค้น (ม้วน) ใหญ่เพื่อนำไปขายในเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 27

ขบวนแห่กัณฑ์หลอนในงานบุญพระเหวด (พระเวสสันดร) นำโดย ชารลส์ เอฟ ไคส์ (Charles F. Keyes)
เดินเวียนศาลาวัดสามรอบก่อนจะนำไปถวายให้พระ จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ.. 2507

mahasarakam oldies BE2507 28

"โปงไม้" หรือ "ระฆังไม้" อยู่ใต้กุฎิวัด เครื่องเคาะให้สัญญาณ สำหรับใช้บอกเวลาพระฉันภัตตาหาร
และเรียกประชุมชาวบ้าน จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 29

ผู้ชายกับการมวนเส้นยาสูบที่ปลูกกันในท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 30

ผู้ชายที่คุ้มวัดกำลังสานกระทอไม้ไผ่ จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 31

ความบันเทิงในอดีต ละครลิง คณะนักแสดงเร่พร้อมกับลิงอยู่หน้าบ้านพักฯ จังหวัดมหาสารคาม กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 32

ชารลส์ เอฟ ไคส์ (Charles F. Keyes) และชาวบ้านในทุ่งนา มกราคม ปี 2507

mahasarakam oldies BE2507 33

เจน ไคส์ (Jane Keyes) กำลังทำข้าวเกรียบกับครอบครัวชาวบ้าน จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 34

ชาวบ้านถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสามเณร จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 35

ผู้หญิงกำลังเตรียมด้ายมัดด้วยเชือกกล้วยเพื่อเอาไปย้อมมาทอเป็นผ้ามัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 36

ผู้หญิงชาวบ้านกำลังผูกเครือหูกเข้ากับกี่ทอผ้า จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 37

ผู้หญิงกำลังตากเครือฝ้ายที่ผ่านกรรมวิธีฟอกย้อมแล้ว ก่อนการนำไปทอ จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 38

เกวียนขนข้าวที่เกี่ยวเสร็จแล้วมาจากทุ่งนา จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 39

ขนเอาข้าวเปลือกขึ้นเล้า (เก็บในยุ้งฉาง) จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

mahasarakam oldies BE2507 40

ชารลส์ เอฟ ไคส์ (Charles F. Keyes) และชาวบ้านที่โรงสีข้าว จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2507

next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต "เมืองมหาสารคาม" ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 

redline

backled1