oldie mahasarakam

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "มหาสารคามในอดีต" ถ่ายภาพโดย เครดิต : Keyes, Charles F. & Keyes, E. Jane ซึ่งเป็นนักมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ที่ได้เข้ามาศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์วรรณาในประเทศไทย เอามาเผยแพร่ต่อโดย Wisuwat Buroot ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ

mahasarakam oldies BE2507 42

รถยนต์โดยสารสายสารคาม-บ้านไผ่ กำลังจอดอยู่ในใจกลางเมือง จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 43

หอนาฬิกาและรถสามล้อถีบ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม มกราคม พ.ศ. 2506 หรือ 2507

mahasarakam oldies BE2507 44

แม่ค้าที่ตลาดสด เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506 หรือ 2507

mahasarakam oldies BE2507 45

นักเรียนลูกเสือกำลังเดินอยู่บนถนนไปเข้าค่ายฯ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 46

ร้านขายเครื่องจักสานไม้ไผ่ เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506 หรือ 2507

mahasarakam oldies BE2507 47

วิถีชีวิตชาวบ้าน แม่หาบลูกใส่ตะกร้าออกไปท้องนา จังหวัดมหาสารคาม พฤษภาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 48

พ่อค้าเร่หาบขายหม้อดินจากบ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม กันยายน พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 49

พ่อค้าเร่ขายมวยนึ่งข้าวเหนียว (หวดอีกชนิดหนึ่งมีความแข็งแรงทนทานกว่า) จังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 50

ชาวบ้านหาบใบตองตึง (ใบชาด ใบกุง(พลวง)) สำหรับสานทำหลังคา ฝาผนังบ้าน จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 51

พ่อค้าเร่ขายเสื้อผ้าตามหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม กันยายน พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 52

ชาวบ้านหาบข้าวเปลือกมาสีที่โรงสีในหมู่บ้าน จังหวัดมหาสารคาม พฤศจิกายน พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 53

ชาวบ้านกำลังม้วนฝาไม้ไผ่สานสำหรับทำผนังบ้านไปขาย จังหวัดมหาสารคาม ตุลาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 54

ชาวบ้านหาบตะกร้า(กะต่า) บรรจุพืชผลการเกษตรไปแลกเปลี่ยนกัน จังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 55

แม่ค้าหาบเร่ขาย/แลกเปลี่ยนสินค้าในหมู่บ้านหนองตื่น จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 56

เด็กแว๊นซ์ในอดีตซิ่งบนหลังควาย ไปเลี้ยงที่ทุ่งนาบ้านหนองตื่น จังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 57

Two in One เถียงนาและลอมฟาง เก็บไว้เลี้ยงสัตว์ในหน้าฝน จังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 58

ถอนกล้าข้าวก่อนนำไปปักดำ บ้านหนองตื่น จังหวัดมหาสารคาม กรกฎาคม พ.ศ. 2506

mahasarakam oldies BE2507 59

การไถนา ชาวบ้านหนองตื่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506 หรือ 2507

mahasarakam oldies BE2507 60

เจน ไคส์ กำลังดำนา กับชาวบ้านหนองตื่น อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2506 หรือ 2507

mahasarakam oldies BE2507 61

ใช้ไม้คันหลาวหาบข้าวมากองทำลอมข้าวบนลานตีข้าว จังหวัดมหาสารคาม ธันวาคม พ.ศ. 2506

next greenภาพเก่าเล่าเรื่องในอดีต "เมืองมหาสารคาม" ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 

redline

backled1