oldie ubonratchathani

ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองอุบลราชธานีในอดีต" ตอน "บันทึกอีสานผ่านเลนส์ ปี 2507-2527" ถ่ายภาพโดย รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องขอขอบพระคุณเจ้าของภาพ เป็นอย่างยิ่งครับ

Ubon BE2513 24

เด็กๆ บ้านคอนสาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 25

กินข้าวป่า (กลางท่ง) บ้านคอนสาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 26

เด็กๆ บ้านค้อหวาง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 27

กวักไหม บ้านค้อหวาง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 28

พระฉันเพล บ้านคอนสาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 29

พระฉันเพล บ้านคอนสาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 30

พระถั่งโปง วัดบ้านหนองไหล อำเภอเมือง อุบลราชธานีเมษายน 2522

Ubon BE2513 31

ฟาดข้าว บ้านเสงี่ยม อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ธันวาคม 2513

Ubon BE2513 32

ฝูงควาย บ้านคอนสาย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี เมษายน 2513

Ubon BE2513 33

ฝาแถบตอง บ้านคูเมือง อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี  เมษายน 2513

wirot srisuro

รศ. ดร. วิโรฒ ศรีสุโร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บันทึกภาพชุดนี้ Credit : Chrakkrit Phuangphila

next greenคลิกไปชมต่อ : ภาพเก่าเล่าเรื่อง "เมืองอุบลราชธานีในอดีต" | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4

redline

backled1