foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

january festival 2020

ย่างเข้าสู่วันใหม่ของปีใหม่ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ก็ขอให้พ่อ-แม่ พี่น้อง ญาติมิตรทั้งหลาย มาร่วมทำบุญสืบสานประเพณีอีสานบ้านเฮา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ในการเริ่มตนสิ่งดีๆ ในชีวิตกับศักราชใหม่นี้โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับข่าวสารงานประเพณีในช่วงนี้ยังไม่ได้รับข่าวสารมากันเลย ชุมชนไหนจัดเทศกาลใดต้องการที่จะเผยแพร่ข่าวสารก็ส่งกันมาได้เลย ทางอีเมล์ webmaster @ isangate.com หรือทางแฟนเพจ IsanGate ก็ได้เหมือนเดิม บริการฟรีๆ เหมือนเคย

  • งานประกวด "หนูน้อยรัก(ษ์)ไทย" ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 7 มกราคม 2566
  • งานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา ๑๐๕ ปี หลวงปู่ชา สุภัทโท ที่ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12-17 มกราคม 2566
  • งานประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม ประจำปี 2566 อำเภอเมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566
  • งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2566 อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2566

จังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดงาน "นมัสการองค์พระธาตุพนม" ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ จัดสืบทอดกันมาหลาย 100 ปี ถือเป็นบุญใหญ่ของภาคอีสาน ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวลาว เดินทางมาท่องเที่ยววันละเป็นแสนคน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วง เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ คือเริ่ม วันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 3 ซึ่งในปี 2566 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการบำเพ็ญกุศล เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระรัตนตรัย เพื่อรวบรวมรายได้จากการบริจาคไว้บำรุง บูรณะองค์พระธาตุพนม และวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

that phanom 2566

โดยในวันที่ 29 มกราคม 2566 จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค และห่มผ้าพระธาตุพนม ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

และเมื่อได้มาเยือนพระธาตุพนมแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องพลาดไม่ได้ก็คือ เดินเวียนเทียน 7 รอบ กราบไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก ไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว ภายในวัดพระธาตุพนม รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชาตามจารีตประเพณีอีสาน ที่ประกอบด้วย ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันหมากเบ็ง หอผาสาท บายศรีหลวง ของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมขบวนแห่ ก่อนเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ผู้เป็นเลิศในการปราบมาร มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น จนกว่างานจะสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ตลอด 9 วัน 9 คืน

วันเวลาจัดงาน : 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

งานประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ของทุกปี ซึ่งมีความเชื่อแต่โบราณสืบต่อกันมาว่า ฟ้าจะเปิดประตูฝนลงสู่มนุษย์โลกเป็นวันแรกของปี เป็นวันที่ชาวโลกมีความอิ่มเอม อุดมสมบูรณ์ที่สุดและเป็นวันแรกที่เกษตรกรจะเริ่มบำรุงดินเพื่อทำการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป

mahasarakam berkfah

ปี พ.ศ. 2566 นี้จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 21 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 รวม 9 วัน 9 คืน โดยวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3 ตรงกับวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 สำหรับกิจกรรมภายในงานฯ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง, พิธีบวงสรวงแม่โพสพในวันขึ้น 3 ค่ำเดือน 3, การออกร้านมัจฉากาชาด, การประกวดผลผลิตทางการเกษตร, การแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP, การแสดงและการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิ สำรับอาหารและส้มตำลีลา, การแสดง To Be Number One, การประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่จังหวัดมหาสารคาม, การประกวดนางสาวมหาสารคาม, การแสดงแบบผ้าไทย “ราตรีเส้นสายลายผ้าสารคาม” การจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล ร่วมพิธีออกสลากงานกาชาดสมนาคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 

วันเวลาจัดงาน : 21-29 มกราคม 2566

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

รับแสงแรกแห่งสยาม @ผาแต้ม

ขอเชิญเที่ยวงาน "รับแสงแรกแห่งสยาม" ประจำปี 2566 ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 1 มกราคม 2566 ‼️ เข้าเที่ยวฟรี 🌲

sunrise patam

งานประกวด "หนูน้อยรัก(ษ์)ไทย"

noo noi rak thai

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดการประกวด "หนูน้อยรัก(ษ์)ไทย" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยให้กับเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 5 – 10 ปี ด้านคุณธรรมจริยธรรม มารยาทไทย การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นถิ่น รวมทั้งการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เจริญงอกงาม กระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยบูรณาการการจัดโครงการร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ในงานประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสารการประกวดที่นี่ คลิกเลย

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันเวลาจัดงาน : 29 ธันวาคม 2565 - 7 มกราคม 2566

งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็น "อาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม เป็นประจำทุกปี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังจะมี พระอาจารย์จากวัดต่างๆ มีเมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป ตลอดช่วงเวลาจัดงาน โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ก่อนจะแยกย้ายในเช้าวันที่ 17 มกราคม

ajariya bucha 2566

newgreen1รายละเอียดการจัดงานอ่านเพิ่มเติมจาก อาจริยบูชารำลึก ครับnewmagenta1

 

สารคดี วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันเวลาจัดงาน : 12-17 มกราคม 2566

สถานที่จัดงาน : ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Free! ลงข่าวที่นี่ ฟรี นะครับ

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือชุมชน หมู่บ้าน ตำบลใด ที่ได้จัด งานบุญประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรมสำคัญเหล่านี้ สามารถติดต่อกับทีมงาน เว็บไซต์ประตูสู่อีสาน ของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage หรืออีเมล์ webmaster at isangate.com เรายินดีสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานให้ท่านฟรีๆ เลยนะครับ

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)