foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

february festival header

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๖ นี้ ก็จะมีงานบุญประเพณี เทศกาลที่สำคัญๆ หลายงานเกิดขึ้น คงจะต่างจากปีก่อนหน้าพอสมควรเพราะเฮาผ่านโรคระบาดฮ้ายกันไปแล้ว (ยังมีอยู่แต่ก็ไม่รุนแรงดังอดีต และพวกเฮาก็ฮู้จักระวังตัว ตั้งการ์ดต้อนรับป้องกันมันได้บ้างแล้ว) แต่พบว่าไม่ค่อยมีการประชาสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ เลยเห็นว่าไม่คึกคักเหมือนเดิม ส่วนท้องถิ่น ชุมชนใดมีงานประเพณีสำคัญก็แจ้งเข้ามากันได้ครับ ยินดีประชาสัมพันธ์ให้ท่านฟรีๆ กันเลยทีเดียว รายละเอียดเลื่อนลงไปอ่านด้านล่างครับ สำหรับกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ที่ได้รับแจ้งเข้ามาก็มีดังนี้

  • งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2566 อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566
  • มหกรรมภูไทนานาชาติ "โฮมรากเหง้าเผ่าภูไท" อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566
  • งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566

งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดจัด "งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2566" ขึ้นในระหว่างวันที่ 10–19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาเกษตรยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานของมหาวิทยาลัย ในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้น การสาธิตและฝึกอบรมเกษตรกรให้มีทักษะวิชาชีพการเกษตรที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การสนับสนุนเผยแพร่กิจกรรมกลุ่มเกษตรกร และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และเพื่อเผยแพร่ให้สังคมเล็งเห็นความสำคัญของการเกษตรต่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาคนและองค์ความรู้ และเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานในสถานการณ์จริง

kaset isan 2566 3

ภายในงานกำหนดให้มี กิจกรรมการออกร้านของหน่วยงานราชการ นิทรรศการของภาควิชาต่างๆ ในคณะเกษตรศาตร์ และคณะวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมากกว่า 30 หน่วยงาน และผู้ประกอบการภาคเอกชนมากกว่า 280 ราย มีการอบรมพัฒนาทักษะเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นต้น

kaset isan 2566 1

ภายในงานยังจัดให้มีการสาธิตและฝึกอบรม ทักษะวิชาชีพทางการเกษตรสมัยใหม่ ตลอดจนการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมการประกวด และการแข่งขันทักษะทางการเกษตร และกิจกรรมการแสดงต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการการออกร้านแสดงเทคโนโลยีทางการเกษตรของภาคเอกชน และนิทรรศการของหน่วยงานราชการ อาทิเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

kaset isan 2566 2

รายละเอียดของงานที่น่าสนใจดูได้ที่นี่

ช่วงเวลาจัดงาน : 10-19 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่จัดงาน : ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

มหกรรมภูไทนานาชาติ

สมาคมผู้ไทโลก ขอเชิญพี่น้องผองเผ่าภูไทในทั่วโลกได้ "ไปกินข้าวโฮ่มพา กินปลาโฮ่มโถ่ย กินโก้ยโฮ่มหวีนำเด๋วเด้อพี่น้อง" ในงาน "มหกรรมภูไทนานาชาติ "โฮมรากเหง้าเผ่าภูไท" อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566

puthai 2566

ในงานท่านจะได้พบกับ วิถีชีวิตชาวภูไท สินค้าโอท็อปจากพี่น้องภูไทในหลากหลายพื้นที่ มีการแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้าน การเสวนาทางวิชาการ จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และปราชญ์จาก 3 ประเทศ ชมการแสดงของศิลปินภูไททั้งในพื้นที่และเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และเวียดนาม เช่น สิริพอน สีประเสิด, มุกดาหวัน สันติพอน, อ้น แคนเขียว, จินนี่ ภูไท, วีระพงศ์ วงศ์ศิลป์

ช่วงเวลาจัดงาน : 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่จัดงาน : ณ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2566

จังหวัดนครพนม ได้กำหนดจัดงาน "นมัสการองค์พระธาตุพนม" ของวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นประเพณีโบราณ จัดสืบทอดกันมาหลาย 100 ปี ถือเป็นบุญใหญ่ของภาคอีสาน ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวลาว เดินทางมาท่องเที่ยววันละเป็นแสนคน ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีในช่วง เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ คือเริ่ม วันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 ถึงแรม 1 ค่ำเดือน 3 ซึ่งในปี 2566 วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร กำหนดการจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 9 วัน 9 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการบำเพ็ญกุศล เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของพระรัตนตรัย เพื่อรวบรวมรายได้จากการบริจาคไว้บำรุง บูรณะองค์พระธาตุพนม และวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร

that phanom 2566

โดยในวันที่ 29 มกราคม 2566 จะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง และมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ เสียค่าหัว ถวายข้าวพีชภาค และห่มผ้าพระธาตุพนม ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

และเมื่อได้มาเยือนพระธาตุพนมแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องพลาดไม่ได้ก็คือ เดินเวียนเทียน 7 รอบ กราบไหว้บูชาพระธาตุพนม ซึ่งเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก ไฮไลท์สำคัญของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือ พิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขง เพื่อไปประดิษฐาน ณ พระวิหารหอพระแก้ว ภายในวัดพระธาตุพนม รวมถึงแห่เครื่องสักการบูชาตามจารีตประเพณีอีสาน ที่ประกอบด้วย ต้นผึ้ง ต้นเทียน ขันหมากเบ็ง หอผาสาท บายศรีหลวง ของชนเผ่าต่างๆ ทั้ง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม เข้าร่วมขบวนแห่ ก่อนเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี เพื่อขอให้องค์พระอุปคุต ผู้เป็นเลิศในการปราบมาร มาช่วยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ปกป้องภยันตรายต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น จนกว่างานจะสำเร็จเรียบร้อยเป็นไปด้วยดี ตลอด 9 วัน 9 คืน

ช่วงเวลาจัดงาน : 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่จัดงาน : ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Free! ลงข่าวที่นี่ ฟรี นะครับ

หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน หรือชุมชน หมู่บ้าน ตำบลใด ที่ได้จัด งานบุญประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งาน กิจกรรมสำคัญเหล่านี้ สามารถติดต่อกับทีมงาน เว็บไซต์ประตูสู่อีสาน ของเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage หรืออีเมล์ webmaster at isangate.com เรายินดีสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานให้ท่านฟรีๆ เลยนะครับ

 

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)