foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

august festival header

วันเวลาเดินหน้าไม่เคยคอยใคร คิดจะทำสิ่งใดให้เร่งรีบกระทำให้เสร็จสิ้นนะครับ ทำไปล้มเหลวไม่เป็นท่าก็อย่าเพิ่งท้อแท้ ลุกขึ้นมาสู้ต่อ สักวันโชคและโอกาสจะเป็นของเราถ้าไม่ละความเพียรไปเสียก่อน ความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นนิรันดร์ ในขณะเขียนข่าวนี้เขากำลังถกเถียงกันจะเป็นรัฐบาล เฮาประชาชนก็ได้แต่หวังว่าจะได้คนดีมีฝีมือมาบริหารประเทศชาติ นโยบายขายฝันจะเป็นได้หรือไม่ต้องรอการพิสูจน์ในวันต่อๆ ไป เชื่อในตัวเราเองใครจะมาเป็นรัฐบาลพวกเราก็ยังคงมีภาระสะสางหนี้ ธกส. ทำไร่ ทำนา หากินสู้ด้วยตนเองต่อไป ไม่ขออะไรมากมาย แค่สินค้าไม่ขึ้นราคาไปมาก น้ำมันตรึงราคาไว้ได้ ให้พืชผลมีความอุดมสมบูรณ์ราคาดีมีตลาดจำหน่าย ราษฎรอย่างพวกเราก็ลืมตาอ้าปากได้แน่นอนครับ สำหรับเทศกาลงานประเพณี การท่องเที่ยวอีสานบ้านเฮาประจำเดือนนี้ก็มีดังนี้

  • 122 ปี ประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี "ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา" บริเวณโดยรอบทุ่งศรีเมือง อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2566
  • งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่  31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2566 

 

122 ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 

candle laithai 1จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ภายใต้ชื่องาน งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 โดยใช้ธีมงาน “122 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งานล้ำเทียนพรรษา” เบื้องต้นกำหนดจัดงาน ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

กำหนดกิจกรรมที่สำคัญในงาน อาทิ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน การจัดทำต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ กิจกรรมถนนสายธรรม-สายเทียน การเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา การแสดงประกอบเสียงแสงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดและแกะสลักเทียน การจัดแสดงขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่สวยงาม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป พร้อมกิจกรรมอื่นๆ

กลับมาอีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ตระการตา ของขบวนต้นเทียนพรรษา ขนาดใหญ่กว่า 10 - 15 เมตร สูงกว่า 6 เมตร ตกแต่งเป็นเรื่องราวพุทธประวัติ ที่งดงาม ทั้งประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทโบราณ พร้อมขบวนแห่การแสดง การฟ้อนรำ ของชาวอุบลราชธานี กว่า 70 ขบวน ที่สวยงาม กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

122y candle festival 2

  • 19 - 30 กรกฎาคม กิจกรรมเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน ร่วมชมและร่วมทำต้นเทียนพรรษา ณ คุ้มวัดต่างๆ
  • 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม งานเทศกาลแห่เทียนพรรษา ถนนสายเทียน สายธรรม นิทรรศการภาพวาดพุทธศิลป์และวัฒนธรรมร่วมไทย-อินเดีย การจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP
  • 1 สิงหาคม พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา ณ วัดต่างๆ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น การประกวดต้นเทียนพรรษา (เป็นวันรวมต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ มาจัดแสดงให้ชมรายรอบบริเวณทุ่งศรีเมือง)
  • 1 - 2 สิงหาคม เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การแสดงแสงเสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ณ ถนนหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามถึงแยกอุบลพลาซ่า
  • 2 สิงหาคม เวลา 8.00 น. พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน เป็นเทียนชัยมิ่งมงคลนำขบวนเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยขบวนแห่เทียนคุ้มวัดต่างๆ ที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ
  • 4 - 31 สิงหาคม เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน เป็นการโชว์ต้นเทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รอ การกำหนดสถานที่่ว่าจะเป็นที่ไหน)

๑๒๒ ปี งานประเพณีแห่เทียนพรรษา อุบลราชธานี

วันที่จัดงาน : 30 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2566

สถานที่จัดงาน : ทุ่งศรีเมือง และบริเวณถนนเลียบแม่น้ำมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

งานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2566

จังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชน ได้กำหนด จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดสุรินทร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติได้ทราบ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

elephant monk surin

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งจัดขึ้นแห่งเดียวในโลก พระเถระชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยพระสงฆ์ จำนวน 70 รูป นั่งหลังช้างจำนวน 36 เชือก เดินออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ยืนอยู่บนอัฒจันทร์จำนวน 4 ซุ้ม ได้ทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ ขอพรจากพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม - 1 สิงหาคม 2566 โดยในวันที่ 31 กรกฏาคม 2566 เป็นขบวนแห่เทียนพรรษาของเทศบาลเมืองสุรินทร์ และขบวนช้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และในวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นกิจกรรมตักบาตรบนหลังช้าง ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

ตักบาตรบนหลังช้่าง สุรินทร์ 2565

วันที่จัดงาน : 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2566

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)