foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

february festival 2020

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีงานเทศกาลประเพณีในภาคอีสานหลายงานเลยทีเดียว ใกล้ที่ใดก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือชุมชนใดๆ ที่จะจัดให้มีการจัดงานเทศกาล บุญประเพณีอีสาน ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ฟรีๆ ก็ส่งข่าวสารรายละเอียด ภาพประกอบ(ถ้ามี) มายังทีมงานของเราได้ครับผ่านทางอีเมล์ mail webmasterได้เลยครับ ยินดีให้บริการ

  • งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1-9 กุมภาพันธ์ 2563
  • ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 3-7 กุมภาพันธ์ 2563
  • งานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7-16 กุมภาพันธ์ 2563

เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานใหญ่แห่งปี "เกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 13" ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

kaset isantai 63

โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด กระกรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงาน นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานส่วนราชการ เอกชนทางการเกษตร เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ

มีการแสดงนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น

ช่วงเวลาจัดงาน : 7 - 16 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน :  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

 

งานนมัสการองค์พระธาตุพนม 2563

ขอเชิญเที่ยว "งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563" ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 (รวม 9 วัน 9 คืน) ณ วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ร่วมแห่กองบุญถวายพระธาตุ ตักบาตรคู่อายุ และชมการแสดงมหสพทุกวัน

pratat phanom 3

พระธาตุพนมบรมเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระอุรังธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า ในวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ที่อยู่ 183/13 ถนนชยางกูร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สำหรับงานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งในปี 2563 ตรงกับวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อยกระดับการจัดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ให้มีความยิ่งใหญ่และสง่างาม เตรียมพร้อมรองรับสู่การขึ้นทะเบียนพระธาตุพนมเป็นมรดกโลก โดยมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุต พร้อมขบวนแห่เครื่องสักการะของข้าโอกาสพระธาตุพนมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ

การแสดงสินค้าโอท็อป การแสดงหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี นิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล 5 การฟังพระธรรมเทศนาที่ลานหน้าวัดและเวียนเทียนทุกคืน การทำบุญตักบาตรในตอนเช้า โดยทางอำเภอธาตุพนม สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ได้จัดสถานที่จอดรถฟรีพร้อมรถรางรับ-ส่งเข้าบริเวณงาน นอกจากนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม ได้อำนวยความสะดวกการเดินทางข้ามฟาก บริเวณท่าด่านพรมแดนชั่วคราวธาตุพนม ตั้งแต่เวลา 08.00 น.- 18.00 น.

ในงานนมัสการพระธาตุพนม มีอะไรบ้าง

  • ชมพิธีแห่องค์พระอุปคุตขึ้นจากริมแม่น้ำโขงในวันเปิดงานนมัสการพระธาตุพนมวันแรก เพื่อปกป้องลูกหลาน ให้งานเป็นไปด้วยความราบรื่นดี
  • ชมพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุพนม ร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนมพื่อเป็นพุทธบูชา
  • เลือกซื้อของจากร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองมากมายจากทั่วสารทิศ
  • ชมการแสดงมหรสพสมโภชองค์พระธาตุพนมตลอด 9 วัน 9 คืน
  • เวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 รอบองค์พระธาตุพนม
  • พระธาตุพนม นั้น ถือกันว่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของผู้เกิดในปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

ช่วงเวลาจัดงาน : 1-9 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : วัดพระธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 

ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก 2563

สปอตเชิญเที่ยวงาน "ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก" 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

ในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี จังหวัดยโสธรได้จัดงาน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ที่ บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย ชาวพุทธมีความเชื่อว่าในวันนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ หลังจากได้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระมารดาแล้ว โดยเหล่าเทพดานางฟ้าได้ทำการต้อนรับพระองค์ด้วยดอกไม้ และข้าว ความเชื่อนี้ได้รับการสืบทอดติดต่อกันมา และกลายมาเป็นประเพณีที่ยึดถือกันในปัจจุบัน ชาวบ้านจะทำพวงมาลัยจากข้าวอบ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการตกแต่งศาลาวัด และแสดงโชว์ในขบวนพาเหรด ณ วันงานด้วย

malai kaotok 4

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการบูชา เพราะถือว่า "ข้าว" เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้และต่อมามีการนำมา ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงาม เป็นที่มาของ “มาลัยข้าวตอก” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

ช่วงเวลาจัดงาน : 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่จัดงาน : บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)