foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

july festival 2562

พิษจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้งานบุญประเพณีอีสานบ้านเฮาปีนี้เงียบเหงากันทั่วทุกถิ่นที่ มีก็เพียงจัดเล็กๆ ตามฮีตคองที่เคยมี ไม่ได้เน้นให้มีความยิ่งใหญ่อลังการเช่นังปีก่อนๆ ด้วยกลัวการมาชุมนุมของผู้คนต่างถิ่นต่างที่ ทำให้เกิดการระบาดของโรคร้าย แม้จะมีการประกาศคลายความเข้มงวดลงมาบ้างจากทางภาครัฐ แต่งานบางงานก็ใช่ที่จะสามารถจัดขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันจำกัด ก็เลยงดการจัดงานยิ่งใหญ่ไปเอาแค่เล็กๆ ตามประเพณีในท้องถิ่น อย่าสิพากันไลลืมถิ่มฮีตคองเก่าหลังเด้อพี่น้อง

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2563 (New Normal)

candle festival 2020 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15:10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้ ที่ วัดสุปัฏนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

candle festival 2020 1

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่นี่คลิกเลย

candle festival 2020

ตามข่าวที่เคยเสนอก่อนหน้านี้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ว่า "งดจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563" เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมงานเป็นจำนวนมากนั้น

1

อาวทิดหมูได้ข่าวล่าสุด (7 มิ.ย.) มาว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีดำริว่า "งานแห่เทียนอุบลฯ ปีนี้จะไม่มีขบวนแห่เทียนอลังการเหมือนเดิม จะมีเพียง การสืบสานตามฮีตตามฮอยประเพณีงานเทียนพรรษาอุบลฯ รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเรา ด้วยการจัดกิจกรรมสืบสานตำนานเทียนที่วัดต่างๆ เช่น วัดผาสุการาม วัดศรีประดู่ ฯลฯ โดยมีครูภูมิปัญญาจัดทำต้นเทียนอุบลฯ ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมได้ร่วมศึกษา เรียนรู้ ลงมือทำ เช่น การแกะสลักเทียน การติดพิมพ์เทียน

Candle festival 2562 04

และจะมีงาน “119 ปี อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นภายในบริเวณลานเทียนทุ่งศรีเมือง ประกอบด้วย การจัดแสดง ต้นเทียนที่ได้รับรางวัล ทั้งประเภทแกะสลักขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง และเทียนโบราณ รวมจำนวน 5 ต้น เทียนพรรษาพระราชทาน นิทรรศการหลวงปู่มั่น และนิทรรศการพุทธศาสนา ถนนสายเทียน ท่ามกลางสวนไม้ดอกและไม้ประดับ การแสดงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี และกิจกรรมชุมชนคนทำเทียนรวมถึงการตกแต่งเมืองภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี แต่ไม่มีกิจกรรมขบวนแห่ นับเป็น New Normalงานแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2563 ปีที่ 119 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563"

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ชาวจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ที่สนใจชมงานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี สามารถไปเที่ยวชมการทำเทียนได้ตามคุ้มวัดต่างๆ เรียกว่ากิจกรรม เยือนชุมชนคนทำเทียน ประกอบด้วย วัดผาสุการาม วัดเลียบ วัดมหาวนาราม และวัดพลแพน มีส้วนร่วมในกิจกรรมการทำเทียน เช่น การแกะสลักลวดลายเทียน การหล่อ การตกแต่งเทียนทั้งแบบติดพิมพ์และแบบแกะสลักได้

3

4

2

งานเทศกาลแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ได้รับความสนใจและโด่งดังไปทั่วไปโลก ด้วยการแกะสลักลวดลายบนต้นเทียน และตกแต่งประดับรถเทียนอย่างวิจิตรตระการตา ซึ่งประเพณีนี้มีขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จึงถือได้ว่าเป็นงานบุญยิ่งใหญ่ของภาคอีสาน ในงานจะจัดให้มีการแสดงทางวัฒนธรรม ชมริ้วขบวนแห่เทียนโบราณ ขบวนแห่เทียนพรรษาจากคุ้มวัด และสถานศึกษาต่างๆ การประกวดธิดาเทียนพรรษา การประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์ และเทียนโบราณ การประกวดภาพถ่ายความประทับใจในงาน รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ศิลปินแกะสลักจากชาติต่างๆ ได้มาร่วมกิจกรรมแกะสลักเทียนนานาชาติ

ubon wax2018 47

ซึ่งจะมีกิจกรรม การเยือนชุมชนตามคุ้มวัดต่างๆ (ตลอดเดือน กรกฎาคม) ที่มีการทำต้นเทียน การจัดทำส่วนประกอบประดับตกแต่งรถขบวนแห่ การซ้อมรำประกอบขบวนเทียน ถนนสายเทียนสายธรรม การแสดงประกอบแสง-เสียง ขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาชมกระบวนการจัดทำต้นเทียนในคุ้มวัดต่างๆ ได้เห็นการหล่อลวดลาย แกะสลักเทียน การติดพิมพ์ การแกะสลักลวดลายลงบนเทียนต้นใหญ่ การทำบายศรีใบตอง ฯลฯ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการทำต้นเทียนในคุ้มวัดต่างๆ อีกด้วย

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๓ Ubon Ratchathani Candle Festival 2020 มีกำหนดการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณรอบสนามทุ่งศรีเมือง และชุมชนคุ้มวัดทำเทียนต่างๆ ในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีและวารินชำราบ

parade 2018 29

และกำหนดให้มีการแข่งขันประกวดตันเทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี โดยมีการประกวดต้นเทียน 3 ประเภทด้วยกัน คือ ประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ โดยแต่ละประเภทจะแบ่งรางวัลออกตามขนาดเป็น ต้นเทียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และต้นเทียนขนาดเล็ก หลักเกณฑ์การประกวดต้นเทียนพรรษาประกอบด้วย

 • ส่วนลำต้นเทียนและฐาน 50 คะแนน ประกอบด้วย
  • การออกแบบรูปทรงและสัดส่วน 10 คะแนน
  • การสื่อความหมายและความคิดสร้างสรรค์ 10 คะแนน
  • ลวดลาย 15 คะแนน
  • ความประณีตงดงาม 15 คะแนน
 • ส่วนองค์ประกอบโดยรอบ 50 คะแนนประกอบด้วย
  • การตกแต่งประดับรถต้นเทียน 10 คะแนน
  • ความเหมาะสมกลมกลืนขององค์ประกอบ 20 ตะแนน
  • การสื่อความหมายเกี่ยวเนื่องกับพุทธศานาวัฒนธรรมประเพณีท้่องถิ่น และอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี 10 คะแนน
  • ความประณีคงดงาม 10 คะแนน

Candle2018 21

 ปีนี้มี "โควิด" พวกเฮาเลยคิดจัดงานแห่เทียน New Normal "

boon kao pansa 04

ลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุน อาจมีคำถามว่า "ทำไมต้องเข้าพรรษา พระท่านก็อยู่วัดกันเป็นปกติแล้วนี่" มีคำตอบมาให้ เป็นเรื่องน่ารู้ถึง "ฮีต 12 คอง 14" ของอีสานเฮา เดือนนี้จะเป็น "ฮีตเดือนแปด บุญเข้าพรรษา" ไปอ่านกัน...

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)