foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
♥️♥️ ปลอดโรค ปลอดภัย ตลอดปี 2564 😁 😀 อีกบ่จักมื้อลมหนาวกะสิจากไปแล้วครับ มีคนถามว่า "ฤดูหนาว เบิดล่ะบ้อ" ยังครับยังอยู่อีกหลายรอบอยู่ ทางกรมอุตุนิยมแจ้งว่า ฤดูหนาวสิจากไป ฤดูร้อนสิมากะตอนกลางๆ หรือปลายเดือนกุมภาพันธ์พุ้นล่ะ ตอนนี้อย่าฟ้าวเก็บเสื้อกันหนาวแสนสวยเด้อ ยังสิได้ใส่อวดกันอยู่ หลูโตนแต่พี่น้องบ้านเฮาที่ไปอยู่ทาง กทม. ปริมณฑล นั่นตี้ บ่ได้พ้อหนาวๆ ปานใด๋ พ้อแต่ฝุ่น PM 2.5 ระวังโตกันแหน่เด้อ ♥️♥️

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

paya supasit

ju juเข่า (ข้าว) เต็มเล้านั่งเว้ากะคือ เงินเต็มถังเว้าหยังกะได้

        ## มีทรัพย์อยู่มาก ย่อมส่งให้คำพูดมีค่ากว่า @อย่าละทิ้งความดี ##

festival february

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้มีงานเทศกาลประเพณีในภาคอีสานหลายงานเลยทีเดียว ใกล้ที่ใดก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ครับ ส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน หรือชุมชนใดๆ ที่จะจัดให้มีการจัดงานเทศกาล บุญประเพณีอีสาน ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ฟรีๆ ก็ส่งข่าวสารรายละเอียด ภาพประกอบ(ถ้ามี) มายังทีมงานของเราได้ครับผ่านทางอีเมล์ mail webmasterได้เลยครับ ยินดีให้บริการ

  • งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 12-14 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 16-19 กุมภาพันธ์ 2564
  • งานแห่มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 25 กุมภาพันธ์ 2564 (มีรายละเอียดในข่าว)

งานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2564

งานมรดกโลกบ้านเชียง ประจำปี 2564 เป็นการฉลิมฉลองในการที่ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้บ้านเชียงขึ้นเป็นมรดกโลก เมื่อปี 2535 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ ดูแลป้องกันแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมบ้านเชียงให้คงอยู่ตลอดไป โดยมีกิจกรรมทั้งการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน การละเล่นต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การแสดงมหรสพต่างๆ พร้อมเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ตลอด 3 วัน 3 คืน

moradok banchiang

ทั้งนี้ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง เป็นแหล่งมรดกโลกทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ นานกว่า 5000 ปี มาแล้ว จากหลักฐานที่ขุดค้นพบทั้งโบราณวัตถุ ภาชนะดินเผาเขียนสีลวดลายต่างๆ โลหะ เหล็ก สำริด รวมถึงร่องรอยวิถีชีวิตอดีตกาล วัฒนธรรมบ้านเชียงได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่ง ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่งหนึ่งในบรรดามรดกโลก ส่งผลให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ในปัจจุบัน เป็นแหล่งการศึกษาและค้นคว้าทางโบราณคดี รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดอุดรธานี

ช่วงเวลาจัดการ : 12-14 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่จัดงาน : ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 

ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่

ประเพณีบุญข้าวจี่ใหญ่ เป็นบุญประเพณีเดือน 3 ซึ่งความเชื่อตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน ถือเป็นการทำบุญหลังจากที่ได้ข้าวใหม่ ชาวบ้านจะทำข้าวจี่โดยใช้ข้าวเหนียวใหม่นึ่งจนสุก เคล้าเกลือย่างไฟจนเกรียมหอม ก่อนมาทาด้วยไข่ไก่จนทั่ว แล้วนำไปย่างต่อจนสุก สลับไปมาเช่นนี้ 3 ครั้ง จากนั้นนำน้ำอ้อยมาใส่ในรูที่ถอดไม้ไผ่ออก เมื่อได้ข้าวจี่ที่ปรุงเสร็จแล้ว ชาวบ้านจะนำข้าวจี่ไปรวมที่วัดแล้วถวายพระ ก่อนที่จะนำกลับมาแจกลูกหลานที่รออยู่ที่บ้าน

kao jee yak 1

การทำบุญข้าวจี่นี้ จะจัดพร้อมกับ งานสักการะหลวงพ่อไชยเชษฐาธิราช เป็นการสักการะบวงสรวง "พระไชยเซษฐานธิราช” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำสุวรรณคูหา ชาวบ้านจัดติดต่อกันมาทุกปี โดยเทศบาลตำบลสุวรรณคูหาได้จัดทำข้าวจี่ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และการยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นเป็นหลัก

ช่วงเวลาจัดงาน : 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่จัดงาน : วัดถ้ำสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

 

งานแห่มาลัยข้าวตอก บ้านฟ้าหยาด

ในช่วงวันมาฆบูชาของทุกปี จังหวัดยโสธรได้จัดงาน ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก ที่ บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ชาวพุทธมีความเชื่อว่าในวันนี้ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาจากสวรรค์ หลังจากได้แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระมารดาแล้ว โดยเหล่าเทพดานางฟ้าได้ทำการต้อนรับพระองค์ด้วยดอกไม้ และข้าว ความเชื่อนี้ได้รับการสืบทอดติดต่อกันมา และกลายมาเป็นประเพณีที่ยึดถือกันในปัจจุบัน ชาวบ้านจะทำพวงมาลัยจากข้าวอบ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อการตกแต่งศาลาวัด และแสดงโชว์ในขบวนพาเหรด ณ วันงานด้วย

malai kaotok 4

เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้พากันนำเอาข้าวตอกมาสักการบูชา เพราะถือว่า "ข้าว" เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นของสูงที่มนุษย์จะขาดไม่ได้และต่อมามีการนำมา ประดิษฐ์ตกแต่งเป็นมาลัยที่สวยงาม เป็นที่มาของ “มาลัยข้าวตอก” ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ที่อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร [ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ]

แจ่งข่าวด่วน!

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้พิจารณาความเหมาะสมของการจัดงาน "ประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อำเภอมหาชนะชัย ประจำปี 2564" ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเห็นชอบให้มี "การจัดงานเฉพาะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564" เพียงวันเดียว โดยจะมีการแห่มาลัยข้าวตอกไปถวายวัด ตามประเพณีเท่านั้น ไม่มีการจัดแสดงมหรสพเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการควบคุมของ ศบค. (อ้างอิงจากข่าวกรมประชาสัมพันธ์)

ช่วงเวลาจัดงาน : 25 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่จัดงาน : บ้านฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

 

 

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1