foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

: Facebook Likebox ::

: Administrator ::

mail webmaster

: My Web Site ::

krumontree200x75
easyhome banner
ppor 200x75
isangate net200x75

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

pasit header

ภาษิตโบราณอีสานนี้บางส่วนจะปรากฏอยู่ในคำผญา แต่มีบางส่วนจะเป็นคำกลอนหรือข้อความสั้นๆ ที่มีความหมายให้ได้คิด จึงได้แยกออกมาอีกต่างหาก โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ตามความหมายที่กล่าวถึงดังนี้

 1. หมวดปัญญา, หมวดการศึกษา, หมวดบุญบาป, หมวดคบหา
 2. หมวดกิน, หมวดทุกข์สุข, หมวดตน
 3. หมวดคน, หมวดการงาน, หมวดความประมาทและไม่ประมาท
 4. หมวดเบ็ดเตล็ด

 

bulletหมวดคน

 • คนหลักค้าใกล้ คนใบ้ค้าไกล (ป.)
 • คนต่างคน ขนก้นต่างกัน (ป.)
 • คนต่างบ้าน ว่านต่างสวน (ป.)
 • คนดีบ้านนอก บ่ท่อกอกซอกในเมือง (ป.)
 • คนลายใน เสือลายนอก (ป.)
 • ควายตู้มักชน คนจนมักเว้า (ป.)
 • โง่คนอยู่ใต้ โง่ไม้อยู่เทิง (ป.)
 • ซื่อหลายเขาเอาเฮ็ดขื่อ โงหลายเขาเอาเฮ็ดด้ามเกี่ยว เคียวหลายเขาสี้ (ป.)
 • ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน (ป.)
 • ตาบอดคลำช้างมักเถียงกัน (ป.)
 • นกเค้าท้วงตาแม่ (ป.)
 • บวชสามที ชีสามเทื่อ (ป.)
 • ไปบ่ดีแพ้ฮ่าง ย่างบ่ดีแพ้คีง (ป.)
 • ผีหลอกบ่ท่อคนหลอก (ป.)
 • ผู้ตื่นเดิกขี้ใกล้ ผู้ตื่นสวยขี้ปลายท่ง
 • ผู้ดีตาย หน้าลายยัง (ป.)
 • ผีเขี้ยวทางบน คนเขี้ยวทางลุ่ม (ป.)
 • ผู้ตายขายผู้ยัง ผู้ยังขายผู้ตาย (ป.)
 • ฝนตกขี้หมาไหล คนจังไฮพ้อกัน (ป.)
 • ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่น้องยังต่างใจ
 • ลูกมีพ่อมีแม่ แหมีจิดมีจอม (ป.)
 • เลือกผักถืกบ้ง เลือกขาจ้งถืกขามะเฮ็ง (ป.)
 • หัวดำไปก่อน หัวด่อนนำหลัง (ป.)
 • อย่าให้เขาตัดตีนสินมือ (ป.)
 • เอาเมียสาวปานได้งัวซาวแม่ ได้เมียแก่ปานได้แม่ซาวคน (ป.)
 • ฮ้ายสามที ดีสามเทื่อ (ป.)

 

bulletหมวดการงาน

 • กำขี้ดีกว่ากำตด (ป.)
 • ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง (บ.)
 • เกิดหลายปีเห็นหีหลายส่ำ หีแหล้แหล้ก่ำก่ำน้อยใหญ่กะเห็น (ป.)
 • ใกล้สิได้นั่งเมืองปวดท้องขี้ (ป.)
 • งานหลวงบ่ขาด งานราษฎร์บ่ไล (ป.)
 • ช่างเหล็กใช้พร้าข้อ ช่างหม้อใช้หม้อแตก (ป.)
 • ช่างให้เชาว์ เหลาให้เกลี้ยง (ป.)
 • ช่างมือมันยาก ช่างปากมันง่าย (ป.)
 • เดือนหกให้หว่านกล้า เดือนห้าให้แต่ไถ (ป.)
 • เดือนหกอย่าขี่ม้า เดือนห้าอย่าไต่ขัว (ป.)
 • ตื่นแต่เช้ากินยอดฟ้า ตื่นสวยกินขวยขี้ไก่โป่ (ป.)
 • ตาสิบอดมันแดง ของสิแพงมันถืก (ป.)
 • นั่งให้เบิ่งที่ หนีให้เบิ่งบ่อน อยู่ให้ปลูกมอน หนีให้ชอนฮั้ว (บ.)
 • นาแล้วฆ่าควายเถิก เศิกแล้วฆ่าคนหาญ (ป.)
 • หนักอย่าเซา เบาอย่าแล่น (ป.)
 • หนักบ่เอา เบาบ่สู้ (ป.)
 • นอนคว่ำให้เบิ่งเชือกควาย นอนหงายให้เบิ่งฟ้า (ป.)
 • บ่อนต่ำให้คูณ บ่อนนูนให้ถาก (ป.)
 • บ่ย้อมบ่แดง บ่แปลงบ่ใหม่ (ป.)
 • เบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน เบิ่งบ้านให้เบิ่งครัว (ป.)
 • ไปเศิกไปฆ่า ไปค้าไปตั๋ว (ป.)
 • ไปป่าอย่ามาดาย หาฟืนตายมาแก้งก้นหม้อ (ป.)
 • ไปค้าสามปี บ่ท่อหีสามบ่อ (ป.)
 • เพิ่นขี้จั่งหาขอน เพิ่นนอนจั่งหาที่ (ป.)
 • พาเศรษฐีไปค้า พาหีหมอยไปยามย่า (ป.)
 • ฟันขวานให้ล่ำปลายผ้า ฟันพร้าให้ล่ำปลายตีน (ป.)
 • ฟ้าวบวช ฟ้าวสิก ฟ้าสเอาเมีย ฟ้าวปะ (ป.)
 • มื้อแลงกวาดเข้า มื้อเช้ากวาดออก (ป.)
 • ไม้มิ้นบ่ท่อมือเถิง (ป.)
 • มือบ่พายอย่าเอาตีนจุ่มน้ำ (ป.)
 • ยามเฮ็ดให้เฮ็ดคือข้า ยามกินกินคืออาชญา (ป.)
 • ยามหาให้หาคือไก่ ยามกินให้กินคือแม่ไก่ (ป.)
 • ลาบงัวอย่าแพงเข้าคั่ว (ป.)
 • ให้ฮักผู้แฮง ให้แพงผู้ใช้ (ป.)
 • ให้ตื่นเดิกคือกา ให้หากินคือไก่ (ป.)
 • หาบดีกว่าคอน นอนดีกว่านั่ง (ป.)
 • เห็นช้างขี้ อย่าขี้นำช้าง (ป.)
 • หาบฝุ่นใส่นาขุน (ป.)
 • หมั่นเทื่อเดียวหลังฮ้าน คร้านเทื่อเดียวหลังหัก (ป.)
 • หาบชิ้นไปสู่ปากเสือ พายเฮือไปสู่ปากเงือก ฝั้นเชือกไปสู่ดังควาย (ป.)
 • หมอยาหลวงโตเป็นพยาธิ หมอสินาดกวางขี้ใส่นา หมอหูฮาโตตายบ่ฮู้เมื่อ (ป.)
 • หมั่นดอคอหัก (ป.)
 • อย่าเฮ็ดกว่าได้ อย่าใช้กว่ามี (ป.)
 • อย่าปืดอุ่มไม้หางู (ป.)
 • อย่ากินน้ำย้อยศอก (ป.)
 • อย่าฟันครกไม้ทอง อย่าเจาะกลองไม้ม่วง อย่าซดบ่วงทางขวาง (ป.)
 • อย่าเอาเศิกมาใส่บ้าน อย่าเอาว่านมาใส่สวน (ป.)
 • อย่าอาบน้ำบ่อนหนึ่ง สีขาบ่อนหนึ่ง (ป.)
 • อยู่บ้านเพิ่นอย่าดูดาย ปั้นฮูบงัวฮูปควายให้ลูกเพิ่นเล่น (ป.)
 • อยากฮอดไวให้คลาน อยากฮอดนานให้แล่น (ป.)
 • อยากเบิ่งวัดให้เบิ่งฐาน อยากเบิ่งสมภารให้เบิ่งจัวน้อย (ป.)
 • ฮ้ายโดดหนี ดีโดดเข้า (ป.)
 • เฮ็ดตางลี้ ขี้ตางเซามีแฮง (ป.)
 • เฮ็ดนาว่าปีหน้า ไปค้าว่าปีฮือ (ป.)
 • เฮ็ดให้ส้ม ต้มให้สุก (ป.)
 • เฮ็ดนาอย่าแพงกล้า ไปค้าอย่าแพงทึน (ป.)
 • เฮ็ดเฮือนแล้วยังโฮง (ป.)
 • ฮ้ายกว่าขี้ ดีกว่าบ่มี (ป.)
 • เฮ็ดอีหลีจั่งเห็นหีลูกสาวเพิ่น เฮ็ดเล่นเล่นเห็นแต่ซิ่นมัน (ป.)
 • เฮ็ดนาบ่เสียไฮ่ เลี้ยงไก่บ่เสียฮัง (ป.)
 • เฮ็ดบ่ได้ ใช้บ่เป็น เกิดอุบาทว์ (ป.)
 • เฮ็ดให้เป็น เข็นให้ขาด (ป.)
 

bulletหมวดประมาทและไม่ประมาท

 • กันดีกว่าแก้ แฮดีกว่าลั้ว เอาผัวดีกว่าอยู่เปลี่ยว (ป.)
 • เกวียนหล้ม เพราะเพลาหลม (ป.)
 • กลางคืนเป็นนกเต็น กลางเว็นเป็นนกเค้า มื้อเช้าเป็นแมวโพง (ป.)
 • ขี้ดินดากติดหัวเอิ้นว่าหอน (ป.)
 • สิถ่มน้ำลายให้เหลียวเบิ่งป่อง สิเต้นข่วมห่องให้เหลียวเบิ่งหนาม สิถามให้เหลียวเบิ่งหน้า พร้าเข้าอย่าฟันแฮง ของเพิ่นแพงอย่าเข้าใกล้ ได้โชคแล้วอย่ามัวเมา (ป.)
 • ได้ใหม่ลืมเก่า ได้เต่าลืมหมา ได้ปลาลืมแห ได้แพรลืมผ้า ได้หนาลืมหลัง (ป.)
 • ตักแตนบ่สมพอดีดกะดีด นกปีดบ่สมพอบินกะบิน (ป.)
 • เถ้าเสียดาย ตายเสียชื่อ (ป.)
 • เถ้าแต่กาย หัวใจบ่เถ้า (ป.)
 • ไฟไหม้ป่าจั่งเห็นหน้าหนู น้ำถ่วมฮูจั่งเห็นจิหล่อ (ป.)
 • ไม้แก่กว่าหลัว จัวแก่กว่าพระ ไม้ลื่นวา ปลาลื่นฮ้อย เด็กน้อยลื่นผู้ใหญ่ (ป.)
 • มัวเมาไห้นำผีตายบ่เป็นประโยชน์ ไห้ต่อหม้อกระเบื้องยังสิได้คั่วขอ (ป.)
 • ไม้บ่ทันแทกด้ามอย่าได้อ่าวฮอนตัด เกรงบ่เถิงภายลุนสิโพดมือเมือหน้า (ป.)
 • แมงวันเขียวตายย้อนขี้ สาวผู้ดีตายย้อนอ่ง (ป.)
 • ไม้อ่อนบ่ห่อนหัก (ป.)
 • ยามยากคึดเถิงนาย ยามตายคึดเถิงพระ (ป.)
 • หล้มบาดจอด ตาบอดบาดเถ้า คางบ้ำบาดสิตาย (ป.)
 • ไวหลายถืกมอง วองหลายถืกข่าย (ป.)
 • เว้าจอดจอด บ่ฮอดกะฮ้าน (ป.)
 • สี่ตีนยังฮู้พลาด นักปราชญ์ฮู้หลง หงษ์คำถืกบ้วง ควายเถ้าถืกไถ (ป.)
 • สนุกอย่านอน เมียวอนอย่ายิน เฮ็ดกินอย่าคร้าน เข้าบ้านอย่าอาย เห็นผีตายอย่าขี้เดียด (ป.)
 • ใหญ่ย้อนกินเข้า เถ้าย้อนเกิดหลายปี (ป.)
 • หูหนวกเว้าสามหาว ตาบอดเว้าแส่วดาว (ป.)
 • อยู่ป่าอย่าท้าเสือ ขี่เฮืออย่าท้าเงือก (ป.)
 • อย่าหาเหาเพิ่นมาใส่หัวโต (ป.)
 • เฮ็ดนาเหมิดปี ไฟไหม้เล้าเข้า (ป.)

 

next greenคลิกไปดู  หมวดเบ็ดเตล็ด

 

redline

backled1

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)