foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ฝนยังไม่หมดแต่ก็เบาบางลงนะครับ หลังจากช่วงก่อนเข้าพรรษาฟ้ารั่วหลายแห่ง หลายจังหวัด จนได้ข่าวว่าที่หว่านข้าวในนาไปโดนน้ำพัดหายไปมากเหมือนกัน เห็นทีจะต้องทำนาดำแทนก็มี ที่ซ้ำร้ายกว่านั้นก็ฝายน้ำล้นพังเกิดความเสียหาย น้ำท่วมบ้าน ท่วมไร่นาไปก็มาก ฝนอาจจะทิ้งช่วงไปในช่วงนี้ในบางพื้นที่ ใครมีสระกักเก็บน้ำก็คงจะช่วยบรรเทาไปได้บ้าง ขอเป็นกำลังให้พี่น้องบ้านเฮาเด้อครับ ช่วยกันปลูกป่า ปลูกต้นไม้เสริมตามหัวไร่ปลายนากันเถอะ ...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

march festival header

งานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด

boon pawes 2561 2งานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมใจกันจัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นายสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในขณะนั้น มีชื่อเสียงโด่งดังภายใต้ชื่อ "ไปกินเข้าปุ้น เอาบุญผะเหวด" เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชนสำนึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี โดยในปี 2561 จะเป็นปีที่ 28 เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความรัก และความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับกิจกรรมของการจัดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด เป็นงานมหากุศลให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติ ที่มีการสละความสุขส่วนตัว เพื่อสุขอันไพศาลของมวลมนุษย์ชาติเป็นสำคัญ เป็นเทศกาลที่ประชาชนทั้งหลายพึงสนใจ ร่วมกระทำบำเพ็ญบุญในการให้ทานและได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมาจนถึงอนุชนรุ่นหลัง ที่ควรเห็นคุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป อาทิ ชมขบวนแห่พระเวสสันดรทั้ง 13 กัณฑ์ การแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดรชาดก ขบวนแห่พระอุปคุตทองคำพระราชทาน การแห่ข้าวพันก้อน และการรับฟังการเทศน์สังกาส การฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ภายในวันเดียว และมีบริการโรงทานข้าวปุ้น ฟรี เป็นต้น

boon pawes 2561

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

 • เวลา 09.00 น.- การประกวดธงผะเหวด
 • เวลา 15.00 น.- พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน โดยจำลองพิธีการอัญเชิญจากสะดือทะเล(สมมติอยู่ในน้ำบึงพลาญชัย)
 • เวลา 16.00 น.- พิธีทักษิณานุประทาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน
 • เวลา 19.00 น. พิธีสืบชะตาเสริมบารมี
 • เวลา 20.00 น. การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

 • เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงาน
  ชมการแสดงขบวนแห่ “มหาทานบารมีตำนานพระเวสสันดร” ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม จำนวน 15 ขบวน
 • เวลา 10.00 – 18.00 น. กิจกรรม “อิ่มบุญ ทานข้าวปุ้นในสวน” ฟรีตลอดงาน
 • การสาธิตข้าวปุ้นสะอาดรสชาติอร่อย การทำข้าวโป่ง ข้าวต้มมัด
 • ชมการแสดงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของนักเรียน นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และศิลปินคืนถิ่นบ้านเฮาเอาบุญผะเหวด
 • เวลา 19.00 น. การแสดงแสง สี เสียง “ตำนานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด ร้อยเอ็ด” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และการรับประทานพาแลง

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

 • เวลา 04.30 น. พิธีแห่ข้าวพันก้อน รอบเกาะกลางบึงพลาญชัย
 • เวลา 05.30 น. พิธีเทศน์สังกาด
 • เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 101 รูป
 • เวลา 08.30 – 18.00 น. พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา
 • เวลา 09.00 – 20.00 น. ที่ถือว่า “สุดยอดของการจัดงาน” ซึ่งผู้ที่เคยไปเที่ยว เคยไปร่วมทำบุญ รอคอย เสียงวง “กลองยาว” เสียง “วงเรนเตร่” จะดังกระหึ่มตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด มีการฟ้อนรำแบบฟรีสไตล์ตามจังหวะดนตรี คือ การแห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน หรือ ต้นผ้าป่า ของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน เพื่อถวายสมทบกองทุนบุญผะเหวดร้อยเอ็ด สำหรับใช้ในสาธารณกุศล

ช่วงเวลาจัดงาน : 2 – 4 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ถนนข้าวหอมมะลิ และ เกาะกลางบึงพลาญชัย

 

เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2561

dok lamduanจังหวัดศรีสะเกษ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้ไปชมความสวยงามของดอกลำดวน สีเหลืองอร่าม พร้อมชมการแสดงของ 4 ชนเผ่า คือ ลาว เขมร ส่วย และเยอ ในงาน "เทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2561" ชมการแสดงแสง-เสียง “ศรีพฤทเธศวร” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ชมวัฒนธรรมสี่เผ่า ดอกลำดวนบานเต็มสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมเลือกสินค้าโอทอป ลิ้มชิมรสอาหารพื้นเมืองมื้อเย็น แบบพาแลง วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาคกลางวัน

 • กิจกรรมการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า (ลาว เขมร ส่วย เยอ) เช่นการจำลองบ้าน และการแสดงประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชน 4 เผ่า
 • การแสดงนิทรรศการภาพวาดศิลปะ และการสาธิตการวาดภาพของศิลปินในท้องถิ่น
 • การแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอต่างๆ
 • กิจกรรมการถ่ายรูปติดแสตมป์ที่ระลึก โดยไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
 • กิจกรรมจำหน่ายอาหารพื้นเมือง

ภาคกลางคืน

 • การแสดง แสง สี เสียง "อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร" เริ่มเวลา 19.00 น.
 • ในคืนวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561 เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ในคืน วันที่ 7 มีนาคม 2561

แนะนำให้ไปชิม ไก่ย่างไม้มะดัน ของดี..ศรีสะเกษ เกรดพรีเมี่ยม ที่มาจากศรีสะเกษแท้ๆ รับประกันความอร่อย ด้วยเอกลักษณ์การใช้ไม้มะดันสด ที่มีความเปรี้ยวหนีบไก่เวลาย่าง ความเปรี้ยวของเนื้อไม้มะดันจะค่อยๆ ซึมเข้าไปผสมเนื้อไก่ แล้วทำให้เนื้อไก่ย่างมีรสเปรี้ยวกลมกล่อม ผิวนอกตัวไก่ย่างจะสีเหลืองสวยงาม ช่วยดับกลิ่นคาว และเพิ่มความหอมให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้น และของดีอีกอย่างคือ หอม กระเทียม ที่ขึ้นชื่อของศรีสะเกษ และทุเรียนภูเขาไฟ (แต่ต้องเดือนมิถุนายน)

ช่วงเวลาจัดงาน : 9-11 มีนาคม 2561

สถานที่จัดงาน : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ

dok lamduan 2

 

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561

จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการจัดงาน "ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติวีรกรรมของท้าวสุรนารี เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ เสียสละ และดำรงไว้ซึ่งความสามัคคีของคนในชาติ และยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณืที่ดีของชาวโคราช และยังเป็นเทศกาลท่องเที่ยวรวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน

โดยในปีนี้นอกจากจะมีพิธีการต่างๆ มากมายเช่นทุกปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีพิธีการรำสักการะบูชา ซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมา ถือว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่เป็นสตรีชาวโคราช มีความต้องการที่จะร่วมรำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทราบว่าปีนี้มีพี่น้องให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมรำบวงสรวง ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2561 แล้ว 5,000 คน ดังนั้นปีนี้ก็จะเป็นอีกปีที่มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปีที่ผ่านมา

yamo 2561

จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้มาร่วมงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ในวันเวลาดังกล่าว

ช่วงเวลาจัดงาน : 23 มีนาคม 2561 – 3 เมษายน 2561

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และที่สนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)