foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะครับ ฤดูหนาวแต่ร้อน และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศเลยทีเดียว และตอนนี้ก็ฤดูเก็บเกี่ยวของชาวนาซึ่งไม่ได้เก็บเกี่ยวด้วยมือแบบดั้งเดิมแล้ว แต่หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวแทนซึ่งทำได้รวดเร็วกว่ามากๆ แต่ก็มีปัญหาตามมาคือข้าวเปลือกมันยังไม่แห้งเก็บเข้ายุ้งฉางไม่ได้ ต้องมีการตากแดดให้แห้งก่อนสัก 2-3 วัน พอมีฝนมาแบบนี้ก็แย่เลย บางรายก็เอาไปตากบนถนนหนทางซึ่งอันตรายมากๆ อย่าหาทำเด้อพี่น้อง มันผิดกฎหมาย...😭🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

e mil

No. of Page View

paya supasit

ju juคันเจ้าได้ขี่ซ้างกั้งฮ่มเป็นพระยา อย่าได้ลืมคนทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า

        ## ถ้าได้ดิบได้ดีหรือได้เป็นใหญ่แล้ว ก็อย่าได้ลืมผู้คนรอบข้าง @อย่าลืมบุญคุณคนที่เคยเอื้อเฟื้อเรา ##

october festival header

เทศกาลออกพรรษาปีนี้ มีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีออกพรรษาที่น่าสนใจทั่วไปในภาคอีสาน โดยเฉพาะในแถบริมฝั่งแม่น้ำโขง จะมีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นวิถีและความเชื่อเกี่ยวกับ "พญานาค" คือ "บั้งไฟพญานาค 15 ค่ำ เดือน 11 มหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขง" ซึ่งมีงานใหญ่จัดขึ้นที่ จังหวัดหนองคาย แต่ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นได้ในหลายแห่ง ริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งสองฝั่งไทยลาว เรื่อยลงไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี และเมืองปากเซ สปป.ลาว แม้จะมีปริมาณไม่มากนักเท่ากับที่หนองคาย

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว

จังหวัดสกลนคร งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี มีการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ บริเวณหนองหาร และในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่ำ ก่อนวันทำการแห่ขบวนปราสาทผึ้ง ชาวคุ้มต่างๆ จะนำปราสาทผึ้งของตนที่ตกแต่งสวยงามประดับโคมไฟหลากสีมาตั้งประกวดแข่งขันกัน ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอย่างใกล้ชิด

prasart pueng 02

สำหรับวันขึ้น 14 ค่ำ จะเป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้มวัดต่างๆ ไปตามถนนในเขตเทศบาล เพื่อไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะนำมาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เชื่อว่า ในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์

 • 10 ตุลาค 2562 ชมการประกวด "ฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือ" ที่เดียวในโลก
 • 10-11 ตุลาค 2562 ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ณ สนามแข่งเรือริมฝั่งหนองหาร
 • 11 ตุลาค 2562 ช่วงเช้า ชมการประกวดพานบายศรี และการแข่งขันเรือยาวรอบชิงชนะเลิศ ช่วงกลางคืนชมการแสดงปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งโบราณ การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมชาวสกลนคร
 • 12 ตุลาค 2562 เวลา 17.00 น. ชมขบวนแห่ปราสาทผึ้งประยุกต์ ปราสาทผึ้งโบราณ ขบวนวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง ณ บริเวณถนนสุขเกษม ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ชมถ่ายทอดสดทางเพจสกลนครซิตี้ (วันแห่)
 • 10-12 ตุลาค 2562 นิทรรศการปราสาทผึ้ง กิจกรรมติดดอกผึ้ง เทศกาลอาหารปลอดภัย สินค้า OTOP พร้อมสวนสนุกและมหรสพต่างๆ ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองสกลนคร
 • 13 ตุลาค 2562 เวลา 07.00 น พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่จัดงาน : 10 - 13 ตุลาคม 2561

สถานที่จัดงาน : ณ สนามมิ่งเมือง และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

งานประเพณีไหลเรือไฟ และงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2562

fire boat“ปรัเพณีไหลเรือไฟ” เป็นพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนชาวอีสานยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ โดยมีความเชื่อว่า การไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที ครั้งที่พญานาคได้ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมในพิภพของนาคใต้เมืองบาดาล รวมทั้งความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพญานาคในลำน้ำโขง การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ขอขมาลาโทษต่อแม่น้ำ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแม่น้ำ และยังถือเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ

นอกจากนั้นในตำนานยังเล่าขานกันว่า ในแม่น้ำโขงเป็นที่สิงสถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เช่น พญานาค เจ้าพ่อเหล็กซีด้ามแตก เจ้าพ่อคำแดง เจ้าพ่อหมื่น เจ้าพ่อสัมมะติ เจ้าพ่อสิบสอง ต้องทำการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น เพื่อให้ท่านปกปักรักษาบ้านเมือง ประชาชนให้มีความสงบสุขร่มเย็น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้มีโชคลาภ การทำมาหากินให้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้จะตรงกับวันที่ 6 -14 ตุลาคม 2562 โดยมหกรรมไหลเรือไฟ มีขึ้นวันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) รวมเวลาจัดงาน 9 วัน 9 คืน จัดให้มีกิจกรรมในงานมากมายดังนี้

fire boat 2

 • การไหลเรือไฟโชว์ วันละ 2 ลำ และปล่อยกระทงสาย (ไข่พญานาค )
 • การจัดนิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ ศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ หน้าสถานที่จะทำเรือไฟของแต่ละอำเภอริมฝั่งแม่น้ำโขง
 • การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรีโปงลาง การประกวด B Boy การแสดงดนตรีของเด็กเยาวชน,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
 • การประกวดธิดาเรือไฟ ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • การออกร้านของส่วนราชการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • การออกร้านและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • กิจกรรมตักมัจฉากาชาดกาชาด บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด หลังเดิม
 • การจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบริเวณถนนอภิบาลบัญชาและถนนราชทัณฑ์โดยรอบศาลากลางจังหวัดนครพนม
 • กิจกรรมวันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 พิธีรำบูชาพระธาตุพนม ณ บริเวณลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ จากบริเวณถนนนิตโยมายัง บริเวณหน้าศาลหลักเมือง พิธีทางศาสนาก่อนไหลเรือไฟ และกิจกรรมแห่ขบวนเรือไฟบก พิธีเปิดมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม หลังพิธีเปิด ชมการปล่อยกระทงสาย การไหลเรือไฟจากอำเภอต่างๆ
 • พิธีทำบุญตักบาตรเทโว หน้าลานพญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร เทศบาลเมืองนครพนม
 • และพลาดไม่ได้กับ "พิธีรำบูชาองค์พระธาตุพนม" ของเจ็ดชนเผ่าชาวนครพนมที่สวยสดงดงามตระการตา ในช่วงเช้าวันออกพรรษา ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรวิหาร

วันที่จัดงาน : 6 - 14 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ณ เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

งานประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ประจำปี 2561

toomka yasothon 7การจุดไฟตูมกาเป็นประเพณีของชาวบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร มีมาแต่ช้านานกว่า 200 ปีพร้อมกับการก่อตั้งหมู่บ้าน แต่เมื่อช่วง 50 ปี ที่ผ่านมาประเพณีดังกล่าวได้เลือนหายไป เนื่องจากมีความเจริญและมีไฟฟ้าเข้ามาใช้ในชุมชน ภายหลังพระครูปริยัติ พลากร เจ้าอาวาสวัดบูรพา กลับมาอยู่วัดบ้านเกิด จึงพาญาติโยมฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมามาตั้งแต่ปี 2548 รวม 13 ปี และปัจจุบัน ชาวบ้านทุ่งแต้ ได้เริ่มรื้อฟื้นการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษาให้กลับมาอีกครั้ง เพื่อให้ชาวบ้าน นักเรียนและเยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมเป็นการสืบสานการจุดไฟตูมกาในช่วงวันออกพรรษา

จังหวัดยโสธร จึงได้มีการเตรียมการจัด งานประเพณีจุดไฟตูมกา ในคืนวันออกพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม ภายใต้ชื่อ "จุดไฟตูมกา ออกพรรษายโสธร" ขึ้น ชมการสาธิตการแกะสลักไฟตูมกา การแห่ต้นไฟตูมกา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากโรงเรียนต่างๆ ชมการรำไฟตูมกา โดยนางรำจากทุกหมู่บ้านในอำเภอเมืองยโสธร จำนวนกว่า 1,000 คน การประกวดไฟตูมกาประเภทต่างๆ การแสดงรำวงย้อนยุคจากชุมชนทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร และชมความระยิบระยับงดงามตระการตา ในยามค่ำคืนของแสงไฟตูมกานับหมื่นดวง และพิเศษในค่ำคืนของวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาก็จะมีการจัดงาน ณ วัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร อีกด้วย

toomka yasothon 2019

วันที่จัดงาน : 8 - 14 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และวัดบูรพา บ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมืองยโสธร

 

การแข่งเรือยาวจ้าวลำน้ำโขง ปี 2562

ขอเชิญชมและเที่ยวงาน "ประเพณีออกพรรษาและแข่งเรือยาวจ้าวลำน้ำโขง ประจำปี 2562" จัดโดย เทศบาลตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 62 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำโขงหน้าตลาดนัดไทยลาว

มีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งเรือไม่เกิน 35 ฝีพาย เรือกีบ เรือเซิ้ง ประกวดส้มตำ - ผัดหมี่ และชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และเลือกชมสินค้าพื้นเมืองท้องถิ่น OTOP มากมาย

boat racing 2019

วันที่จัดงาน : 4-5 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ริมเขื่อนแม่น้ำโขง หน้าตลาดนัดไทยลาว อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)