foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
กำลังจะเปลี่ยนฤดูจากร้อนที่สุดไปเป็นร้อนน้อยลง พร้อมกับมีสายฝนประปราย ที่เหล่าเกษตรกรทั่วหล้าต่างฝากความหวังไว้ เหล่าเทวดาฟ้าฝนโปรดเมตตาปราณี ประทานน้ำฝนพอประมาณแต่พอดีอย่าให้มากมายจนท่วมพืชผลเสียหาย และอย่าให้แล้งแทรกในช่วงที่พืชผลกำลังตั้งท้องจะได้เม็ดได้หน่วยอุดมสมบูรณ์ พอที่จะคุ้มต้นทุนและแรงงานที่ได้ลงไป ไม่ต้องไปร้องแรกแหกกระเฌอให้ใครมาอุดหนุนช่วยเหลือทดแทนดังเช่นปีก่อนๆ ขอให้ปีนี้รอดปลอดภัยทุกๆ คนเทอญ 🙏🙏🙏😁

: Our Sponsor ::

adv200x300 2

paya supasit

ju juเกลี้ยงแต่นอกทางในเป็นหมากเดื่อ หวานนอกเนื้อในส้มดั่งหมากนาว

        ## สวยแต่รูป จูปไม่หอม นั่นเอง @อย่าหลอกกันเลย ##

july festival header

ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่การระบาดของไวรัสร้าย (COVID-19) ยังไม่หยุด ไม่จบไม่สิ้น จนทำให้ "เทศกาลบุญประเพณีอีสานบ้านเฮา" หลายๆ ประเพณีต้องงดจัดไปโดยปริยาย หรือถ้าหากมีการจัดงานก็ลดขนาดของงาน จำนวนผู้คนที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด และยังคงความเข้มงวดในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดกันมาตั้งแต่ต้นปี นี่ก็ผ่านมาเข้าครึ่งปีแล้วการระบาดก็ยังไม่หยุด แต่บุญประเพณีบ้านเฮาก็ต้องรักษา "ฮีต-คอง" เอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี 2564 (New Normal)

ผมในฐานะลูกหลานคนอุบลราชธานีโดยกำเนิด ก็ได้ติดตามข่าวคราวของการจัดงานมาโดยตลอด ปกติในทุกๆ ปีก็จะมีการตระเตรียมงานแห่เทียนกันตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมา ด้วยการบอกข่าวบอกบุญไปยังศรัทธาญาติโยมแต่ละคุ้มวัด ให้ได้ตระเตรียมขี้ผึ้งแทัเพื่อสมทบในการจัดทำต้นเทียนใหม่ในแต่ละปี (เทียนเดิมที่เคยทำมานั้น แม้จะสามารถนำมาหลอมใหม่เพื่อใช้ในการทำก็ไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมด เพราะเทียนเก่าจะกรอบแข็งขาดความยืดหยุ่น จะต้องนำขี้ผึ้งแท้ๆ ใหม่มาผสมเข้าไปเกือบครึ่งต่อครึ่ง จึงจะสารมารถหล่อแบบพิมพ์ หรือแกะสลักให้สวยงามได้) แต่ปีนี้คณะกรรมการแต่ละคุ้มวัดก็บอกว่าให้รอฟังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทางสาธารณสุขก่อนว่าจะจัดกันไหมในปีนี้ พอล่วงมาปลายเดือนเมษายนเข้าพฤษภาคม หลายๆ วัดที่เคยทำต้นเทียนขนาดใหญ่ก็ออกมาประกาศว่า ของดการทำต้นเทียนในปี 2564 นี้ อย่างเช่น วัดเลียบ (ในเขตเทศบาลนครอุบลฯ) วัดผาสุการาม (ในเขตเทศบาลเมืองวารินฯ)

candle festival 2021

ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "๑๒๐ ปี ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว"

candle festival 2021 2

เนื่องจาก การจัดงานประจำปีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ยังมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน และใช้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวด ที่ประชุมจึงมีมติ งดรูปแบบการประกวดต้นเทียนพรรษา และการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา

candle festival 2021 3

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุด

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ได้พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการจัดงาน "๑๒๐ ปี ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2564 ในบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีใหม่ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปี 2564 นี้ จะไม่มีกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา ขบวนแห่อลังการของต้นเทียนแบบต่างๆ แต่เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่น สู่สายตาคนทั่วโลก โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ โดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย

candle festival 2021 4

  • พิธีรับเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน จะเคลื่อนขบวนจากทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี เพื่อนำไปถวาย ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
  • พิธีเวียนเทียนในรูปแบบ New Normal การเยือนชุมชน ชมวิถีทำเทียน การจัดแสดงมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว จัดลานชมเทียน ทุ่งรวงเทียน ถนนสายเทียน สายธรรม จัดตลาดย้อนยุค เทศกาลอาหารอินโดจีน ซึ่งจะจัดในพื้นที่ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี และบริเวณโดยรอบซึ่งเป็นพื้นที่ปิด 
  • กิจกรรมเทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน จะจัดการแสดง ณ วัดพระธาตุหนองบัว ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ ยังจะมีการประดับตกแต่งเมืองให้เป็นบรรยากาศของเทศกาลงานประเพณี ที่แสดงอัตลักษณ์ของเมืองอุบลราชธานี และจะมีการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับประชาชนและนักท่องเที่ยว ผ่านสื่อออนไลน์และทางแอปพลิเคชั่น “น้องต้นเทียน” มีการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ ทางสื่อออนไลน์ เช่น Live Streaming การเยือนชุมชนคนทำเทียน ตลาดย้อนยุค และอื่นๆ

candle festival 2021 5

ยังคงมีการใช้นโยบายเว้นระยะ สวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลแอลกอฮอล์ในการล้างมือทำความสะอาด และมีการกำหนดจำนวนผู้เข้ารวมชมกิจกรรมในจุดต่างๆ ไม่ให้แออัดเกินไป โดยการจองเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านแอพลิเคชั่นล่วงหน้า เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงที่วัคซีนยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง รวมทั้งเน้นการตรวจสอบป้องกันบุคคลที่เข้ามายังพื้นที่ต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อความปลอดภัย รายละเอียดอื่นๆ จะนำมาเสนอให้ทราบต่อไป

Loading...

isan word tip

isangate net 345x250

ppor blog 345x250

adv 345x200 1

นโยบายความเป็นส่วนตัว Our Policy

ยินดีต้อนรับสู่ประตูอีสานบ้านเฮา เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)